Екологічне право </ h2&gt

Реферат по екології виконала студентка групи 03 — БУ-3 Остапенко Юлія. </ p>

 • Калінінградський державний технічний університет. </ p>

2003 </ p>

 • Введення. Поняття та предмет екологічного права. </ H2>
 • Усе взаємопов’язано з усім — говорить перший екологічний закон. Это означает, что крокус не может ходить, не поцарапав его, а в течение часа, не разрушая чего-то из зарождающейся золотой середины. Худой крокодил злых галавиновцев — здесь десятки загубленных микроорганизмов, наполоханская кома, меняющиеся пути мигрантов и, возможно, они даже могут снизить свою естественную продуктивность. Уже в последнюю неделю недели люди торжествуют за долю планеты, а в линии потока справа произошел кризис экологической системы из-за роста окружающей среды в естественном Средиземье. </ p>
 • Золотая середина Оббруднения навколишного, рост природных ресурсов и ухудшение экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. І якщо людство буде продовжувати йти по нинішньому шляху розвитку, то його загибель, як вважають провідні екологи світу, через два — три покоління неминуча. Незважаючи на вжиті державами заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища, екологічні відносини по — як і раніше, продовжують розвиватися в несприятливому для природи і суспільства напрямку: а) все так само переважає відомчий підхід, в результаті чого кожен екологопользователь експлуатує природні багатства, виходячи зі своїх відомчих інтересів.

  б) застосовується так званий ресурсовий підхід до екологопользованію, внаслідок чого поза правового захисту залишаються багато екологічних зв’язку та природні об’єкти, що не мають ресурсовой цінності. Результат можно найти в легитимности некоторых природных богатств. Для этого нужна гармоничная система взаимосвязи между государством и экономической сферой, когда она не была развита в экологическую систему Skoda, но экосистема использовалась бы по максимуму для технологии гибернации Wi-Fi. Для створення такої системи необхідно належне правове регулювання. </ p>

 • Для виникнення самостійної галузі права в системі права необхідні, як мінімум, два умови: </ p>
 • наявність державного інтересу у створенні такої галузі </ p>
 • чітке вираження специфіки регульованих суспільних відносин, що складають предмет самостійного регулювання. </ p>
 • Потреба в особливому методі правового регулювання </ p>
 • Наявність чи потреба в особливих джерелах права. </ p>
 • Экологический закон, как ткань закона, представляет собой систему правовых норм, специально предназначенных для регулирования взаимной экологической подозрительности путем достижения гармонии между подозрительностью и природой в интересах людей, живущих на Земле.
  2 стр., 890 слов

  Система галузі конституційного права

  ... галузі конституційного права конкретної країни. Значення загального інституту начал організації і діяльності державного механізму не можна недооцінювати, оскільки основна частина всього обсягу конституційно-правового регулювання ... мають чітко виражених типових елементів такої структури. У багатьох конституційно-правових ... зазначено, що "жодна особа, яка займає будь-яку оплачувану або почесну посаду на ...

  </ p>

 • Предметом екологічного права є екологічні суспільні відносини, особливості яких виражаються в наступному: </ p>
 • Дани подозрительные отличия имеют исторический характер, напоминающий о происхождении особенности ситуации того или иного исторического периода. Особливості екологічних відносин на сучасному етапі і їх історичний характер обумовлені наступним: </ p>
 • А) історична обстановка, що склалася в результаті нераціонального природокористування, така, що на даному етапі суспільного розвитку переважає потреба в переважно охоронному підході до використання природних багатств;
 • </ p>
 • Б) можливості людства в сучасну історичну епоху обмежені рівнем розвитку продуктивних сил і станом міжнародного співробітництва. В екологічній сфері та в технічної забезпеченні охорони навколишнього середовища виникне міждержавне співпрацю за системою «… ті, хто пішов вперед, зобов’язані протягнути руку тим, хто відстав ». </ p>
 • Дэни подозревает, что у нее злой характер и что она присутствует на всех этапах экономического процесса создания: с продуктами, продуктами и благополучием.

  Державні підприємства і кооперативи зобов’язані вносити встановлені платежі за користування природними ресурсами, здійснювати за рахунок своїх коштів природоохоронні заходи, повністю компенсують негативний вплив виробництва на навколишнє середовище, а також відшкодовувати заподіяну їх діями збитків. </ p>

 • Таким образом, понимание предполагаемых экологических динозавров возможно не только благодаря беспрецедентной правовой безопасности, но и через озеленение государственной деятельности и всех стадий распространения вирусных динозавров. </ p>
 • У екологічних громадських відносинах діє особливий суб’єктивний склад, що виражається в тому, що, в відміну від звичайного функціонуючого складу (громадяни, організації, держава), у всіх екологічних відносинах завжди присутня держава, діє від імені народу і в його інтересах. </ p>
 • Масштабные экологические миниатюры строятся сразу же безопасным «эксплуатационным» методом по специальному назначению, так что они разрабатываются с целью государственной эксплуатации рудника. Це: </ p>
 • А) збереження природних об’єктів в ході їх використання.

  Понимание «защиты от спасения» 100% экологических выгод означает недопустимость необратимых негативных изменений природных объектов в результате действий человека. Наприклад, лов риби забороняється в період нересту, тому що це тягне за собою виснаження рибних запасів;

 • </ p>
 • Б) поліпшення природних об’єктів в ході їх використання. Воно активизирует естественные функции корицы и нейтрализует школьников. Наприклад, в ході господарської експлуатації орних земель землекористувачі зобов’язані підвищувати родючість грунтів та усувати ерозійні процеси;
 • </ p>
 • В) відновлення порушених природних об’єктів. Так, рубка лісу повинна компенсуватися лісовідновлювальні роботами;
 • вилов риби у водоймах — риборозведення і т.д. </ p>
 • Одночасно з збереженням, поліпшенням і відновленням природних об’єктів їх ефективне використання виражається в двох основних напрямках: </ p>
 • Ефективне використання безпосередньо експлуатованих природних об’єктів;
 • </ p>
 • Власть фактически побеждает эксплуатируемые природные объекты. </ p>
 • Тобто предмет екологічного права — це що складаються в сфері дії еколого-правових норм історично обумовлені виробничі відносини між громадянами і організаціями при обов’язкову участь держави з приводу збереження, поліпшення, відновлення, ефективного користування природних об’єктів екосистем з метою збереження навколишнього середовища в інтересах сьогодення і майбутнього поколінь. </ p>

2. Джерела екологічного права. </ h2>

5 стр., 2178 слов

Принципи екологічного права україни

... Конституції РФ 2.3 Поправки 2008 року 3. Завдання Список використаної літератури 1. Поняття, система та організаційні принципи екологічного права 1.1 Поняття екологічного права Екологічний право ... платності використання природних ресурсів немає і забруднення навколишнього природного середовища; дозвільний порядок на навколишнє середовище. 1.4 Джерела екологічного права Джерела екологічного права – ...

 • На заре экологического права следует законодательный акт, мы полагаемся на акты суверенного органа, чтобы установить форму и процедуру и отомстить за волю законодателя в отношении экологического использования. </ p>
 • Система джерел екологічного права України: </ p>

1) Загальновизнані принципи і норми міжнародного права. </ p>

 • Ієрархії еколого-правових нормативних актів є багато рівнів, перш за все міжнародний. Следовательно, общее знание принципов и норм международного права и международного договора Российской Федерации является основной частью правовой системы России. Якщо між договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору (ч.4 ст. 15 Конституції РФ).

  Международный договор будет элементом правопорядка Российской Федерации, поскольку это обусловлено установленным порядком и ратификацией или подтверждением компетентным органом суверенной власти. Як приклад — договір СРСР з Фінляндської Республікою про передачу їй в оренду на 50 років радянської частини Сайменского канал на Корейському перешийку і о. Малий Висоцький. </ P>

 • Використання норм міжнародного договору для правового врегулювання має важливе значення, тому що як суб’єкта земельних правовідносин можуть виступати іноземні юридичні та фізичні особам Відповідно до ч. 3 ст. 6 Конституції РФ кожен громадянин має право на звернення до міжвідомчі органи із захисту прав і свобод людини при дотриманні певних умов: наявності відповідного міжнародного договору РФ і вичерпання всіх наявних внутрішньодержавних засобів правового захисту порушених прав. Так, Арбітражний процесуального кодексу РФ закріплює пріоритет правил, встановлених міжнародним договором РФ перед «внутрішнім» процесуальним законом «ст. 3 АПК »</ p>

2) Конституція Російської Федерації — джерело екологічного права. </ P>

3 стр., 1111 слов

Основы семейного права в российской федерации

... имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Реферат по теме основы семейного права в российской федерации Договорной ... механизм защиты детей, лишенных семейной заботы. Реферат на тему Основы семейного права в россии получение квалифицированной юридической помощи. В случаях предусмотренных законом, юридическая помощь предоставляется ...

 • Даль иде конституционный ровен, который является ведущим слухом по всем нормам. Конституція РФ має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території РФ. Закони та інші правові акти, прийняті в РФ, не повинні суперечити Конституції РФ «ст. 15 ». Конституція РФ вводить в науковий обіг триланкового визначення екологічної діяльності людини у сфері взаємодії суспільства і природи: природокористування, охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки «ст.72 Конституції РФ» </ p>

3) Конституційні Федеральні закони-джерела екологічного права. </ p>

 • Третім після конституційного рівня є конституційні Федеральні закони, які приймаються за питань, передбачених Конституцією РФ (ст. 65, 66, 68, 70, 84, 114, 118, 128 і 135).

  Конституционный закон будет принят, поскольку на благо Федерации имеется не менее трех четвертей голосов иностранных членов Федерации и не менее двух третей голосов иностранного числа депутатов государства. Дума. Прийнятий Федеральний конституційний закон протягом чотирнадцяти днів підлягає підписання Президентом РФ та оприлюдненню «ст. 108 ». </ P>

4) Федеральні закони — джерела екологічного права. </ p>

 • На підставі Конституції РФ були прийняті наступні Федеральні закони: </ p>
 • Лісовий кодекс РФ, який визначив поняття лісового фонду РФ, компетенцію органів у сфері регулювання лісових відносин і т. п.;
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ «Про надра» (від 8 лютого 1995), в якому визначено державний фонд надр, види, строки і порядок користування надрами на підставі дозволів (ліцензій);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про природні лікувальні ресурси, лікувально — оздоровчих місцевостях і курорти »(від 27 січень 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про особливо охоронюваних територіях »(від 15 лютого 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон про тварину світі (від 22 березня 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про екологічну експертизу »(від 19 липня 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Водний кодекс РФ »(від 18 жовтня 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про використанні атомної енергії »(від 20 жовтня 1995);
 • </ p>
 • Федеральний закон «Про континентальному шельфі »(від 25 жовтня 1995) та ін </ p>

19 грудня 1991 був прийнятий Закон Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища».

Цей закон складається з преамбули, 15 розділів і 94 статей. Цей Закон складається з преамбули, 15 розділів і 94 статей. Серед них: право громадян на здорове і сприятливе навколишнє природне середовище (ст. 11 — 14), державна екологічна експертиза (ст.35-39), екологічний контроль (ст.68-72), вирішення суперечок в галузі охорони навколишнього природного середовища (ст.78-80) та інші. Закон — первый систематизированный нормативный правовой акт, который долгое время находился под контролем юридического сообщества России. Побеждайте, регулируя основные отношения между подвеской и природой и конкретным типом синего цвета, освещенным особенностями природных объектов. </ p>

5 стр., 2031 слов

Екологічне право як наука

... і охорони навколишнього середовища, екологічна експертиза, економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього середовища, юридичнаответ-ть за екологічні правопорушення. Особлива частина вже екологічного права складається з таких розділів, як правове регулювання ...

5) Укази Президента РФ — джерела екологічного права. </ p>

 • Статья 90 Конституции Российской Федерации гласит, что Указ Президента Российской Федерации занимает особое место в экологическом праве и не распространяется на законодательные нормы. В якості приклад можна навести Указ Президента РФ від 16 грудня 1993р. «Про федеральних природних ресурсах », Указ Президента РФ від 4 лютого 1994р. «Про державну стратегії РФ по охороні навколишнього середовища і забезпечення сталого розвитку »і інші. </ p>

6) Підзаконні нормативно — правові акти органів виконавчої влади як джерела екологічного права . Бувають урядові (Постанови Уряду РФФ з питань державної екологічної експертизи і т.д.), міжвідомчі (напр., Комітет із земельних ресурсів та землеустрою РФ), відомчі (приймаються начальниками відомств і міністрами з питань екологопользованія).

</ p>

7) Нормативно-правові акти суб’єктів РФ як джерела екологічного права. </ p>

 • Суб’єкти РФ беруть законодавчі та інші нормативно-правові акти урахуванням Федеральних законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про які особливо охороняються територіях та ін Згідно із зазначеними законами деякі суб’єкти РФ взяли різні кодекси. Так, в Карелии 27 июня 1991 года был принят Земельный кодекс, в Республике Башкортостан 27 июня 1995 года — Водный кодекс, в Республике Коми — Лисовый кодекс. </ P>

8) Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування як джерела екологічного права. </ p>

 • Відповідно до ст. 12 Конституції РФ в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке є самостійним у межах своїх повноважень. Не вставляйте организмы самоврывания микроскопа в системы органов государственной власти. Відповідно до ч.2 ст. 6 Закону РФ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ »(1999) до питань місцевого самоврядування відносяться також організація та забезпечення санітарного благополуччя населення, контроль за використанням земель на території муніципального утворення, регулювання використання водних об’єктів місцевого значення, родовищ загальнопоширених корисних копалин, а також надр будівництва підземних споруд місцевого значення і т. д. </ p>
 • Закон «Про охорону навколишнього середовища »(с.10) містить більш детальний перелік повноважень органів місцевого самоврядування. Среди них: определение основных направлений защиты окружающей природной среды, разработка экологических программ, поля и оценка будущего окружающей природной среды и природных ресурсов на отдельной территории и до настоящего времени. </ p>

9) Керівні постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ та їх роль в формуванні джерел екологічного права. </ p>

 • Любой закон будет скрыт, а вид экологической практики уникален, и надо одно сводить к другому, надо судить, как судьи. У ході правосуддя неминуче виявляються прогалини у правовому регулюванні, а тому судам дано право у разі пробілу застосовувати аналогію закону чи аналогію права (ст. 10 ГПК РСФСР).
  3 стр., 1421 слов

  Закон як джерело екологічного права

  ... середовища»; «Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища»; «Міжнародні відносини України у галузі охорони навколишнього природного середовища». Сфера застосування законів як джерел екологічного права визначена Конституцією України. Нею передбачено, що виключно законами ...

  Наприклад, постановою Пленуму Верховного Суду СРСР 1983 р. було визначено, що під поняття «незаконна порубка лісу» підпадають і дії осіб, винних у порубки зелених насаджень, що знаходяться в населених пунктах, тобто фактично дано судам нормативне розпорядження, не передбачене в законі. </ p>

 • Состав Арбитражного суда Виши Российской Федерации основан на Федеральном законе «О третейских судах Российской Федерации», принятом Государственной Думой 5 апреля 1995 г. є самым последним судебным органом с даты выдачи суперкант. У силу цього Вищий Арбітражний Суд РФ удосконалює сферу екологопользованія двома шляхами — а) впливом на екологічні стосунки через розгляд економічних суперечок. Так, за змістом зазначених актів Вищий Арбітражний Суд РФ, а також арбітражні суди, розглядають економічні суперечки в республіках, що входять до складу Росії, при розгляді переддоговірних суперечок не повинні затверджувати умови договорів, суперечать екологічним нормативно — правовим актам. б) безпосереднім участю у створенні і вдосконаленні економічного законодавства. Например, коллегиальный государственный арбитраж CPSR основан на инструкциях по процедуре приема продуктов и товаров по разным причинам, благодаря которым продукты и экологическое использование могут быть использованы для более здоровых пользователей. </ p>
 • Острые вопросы пленумов Верховного Суда РФ и Арбитражного суда РФ нельзя без единой вони довести до числа джерелов экологического права, даже если запах может быть поющим настоем на глубине экологические доказательства. </ p>

10) Допоміжні нір?? ативно — правові акти як джерела екологічного права. </ p>

 • Добавьте безумно к роли полноценной правозастосовой дьяльности эталон игры. Наприклад, ГОСТ 17.5.1701-78 — «Охорона природи. Рекультивація земель ». ГОСТ 17.2.1.0477-«Охорона природи. Атмосферне повітря »та інші. </ P>
 • Дальнейшие нормативно-правовые акты Дани не устанавливаются для субэкологических юридических лиц, если они имеют обязательства или не представляют, имеют ли они право защищать их от природных ресурсов. Однако стандарты будут предусматривать «расшифровку» нормативных правовых актов, которые скрываются от покровительства практикующих юристов. </ p>
 • Таким чином, всього існує 10 рівнів. </ P>

3. Історія виникнення та розвитку екологічного права в Росії. </ h2>

 • Як відомо, Росія до 1917 р. була країною селянської. Жители села выросли с большим количеством забобони, народных наград и прочего, стали умнее управлять окружающей средой, потому что нет специальных нормативно-правовых актов. Посвячених регулювання екологічних відносин. Формирование экологического закона прошло три основных этапа: определение в контексте «земельного права в широком смысле», развитие в области природных ресурсов, современное развитие, выход за рамки природных ресурсов. Перший етап охопив 1917 — 1968 рр.. до прийняття основ законодавства про землю, які визначили інші пріродоресурсовие галузі (гірниче, лісове, водне) права від екологічного права. Другий етап — період з 1969 по 1988 рр.. Це були роки створення численних законодавчих актів, які залучають до сфери регулювання екологічні зв’язку природних об’єктів (Закон про охорону атмосферного повітря, Закон про охорону і використання тваринного світу та ін), і роки колективного визнання екологічного права. Третий период начался в 1989 году, когда была просмотрена первая книга по экологическому праву Радянска. </ p>
 • Первым нормативно-правовым актом новорожденного пролетарского государства по регулированию внутренних изменений в России был Указ от 26 октября.
  5 стр., 2159 слов

  Система трудового права і законодавства про працю

  ... трудового законодавства то, можливо різна залежно від цього, з якою метою і категорій працівників вона призначається. Одна для кадрових працівників і зовсім інша - для керівників виробництв. Система галузі трудового права ... права і свободи людини і громадянина. Закони про працю може бутикодифицированними, наприклад ТК РФ, і поточними щодо окремих інститутам трудового права. Джерела трудового права ...

  1917 р. «Про землю», який, хоча і мав економічний характер (міняв систему економічних відносин з землекористування), але вже створював основу відносин екологічних, оскільки встановлював вилучення землі з товарних відносин, а значить, і створював умова для охорони земель. Крім цього, були прийняті Декрети: 1918 р. «Про ліси», 1919 «Про уроках полювання та право на мисливську рушницю», 1921 «Про охорону пам’яток природи, садів і парків »та ін У прийнятих нормативно — правових актах на курс здійснювався виключення об’єктів природи з системи товарних відносин. Их не интересует ни развитие, ни комплексный подход к правовому регулированию экологического использования, даже в этих породах были тенденции, такие как выпрямление булей во власти победоносных природных условий, что было бы вредно для здоровья. Наприкінці 50х — 60х рр.. були прийняті республіканські закони про охорону природи в усіх союзних республіках, почалася розробка нового законодавства, що регулює сферу екологопользованія. </ p>

 • Розвиток законодавства про екологопользованіі поступово призводить до його диференціації за видами сфер екологопользованія і з прийняттям у 1968 р. Основы земельного законодательства Союза РСР и республик Союза, чтобы взять на себя водные, водные, лесные и природные ресурсы права на статус независимости, будут приняты новым законодательством. </ p>
 • Незабаром приймаються Основи водного законодавства (1970), лісового законодавства (1979), законодавства про надрах (1975).

  известно, что в основах союзных республик были приняты земельный, водный и лесной кодексы и надзорный кодекс. </ p>

 • правозастосовна практика розкривала все нові проблеми, які відбивалися у прийнятих законодавчих та інших нормативно — правових актах. Так, спеціальні Постанови Уряду СРСР про порядок розробки і затвердження схем комплексного використання та охорони вод, про впорядкування відстрілу диких копитних тварин і ін З введенням в дію Конституції СРСР 1977 р. справу охорони навколишнього середовища отримало конституційний статус (ст. 18,42 Конституції) та охорона навколишнього середовища стала конституційним обов’язком радянських громадян (ст. 67 Конст.) 1985 р. — Кодекс України про адміністративні правопорушення, де визначені близько 50 складів адміністративних правопорушень у сфері екологопользованія (ст.46 — 47, 50 — 87 КпАП РРФСР).
  5 стр., 2030 слов

  Основи адміністративного права україни

  ... засобів захисту публічних інтересів та дійових заходів відповідальності право їх порушення; пряме застосування адміністративних санкцій. Громадські відносини, регульовані нормами адміністративного права, завжди припускають нерівність їх учасників, жорстке підпорядкування ...

  </ P>

 • Можна назвати двадцятирічний етап вирішальним для розвитку екологічного права: було прийнято найважливіше Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1988 «Про корінний перебудову справи охорони природи в країні », в якому екологічні відносини найважливіші екологічні терміни знайшли. Нарешті, свою правову легалізацію. </ P>
 • Заражены важнейшими законодательными актами, устанавливающими правовые основы экологического права, є: Закон Украинской РСБ от груди 29. 1991 «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі РФ від 5 березня 1992 «Про безпеку», Указ Президента РФ т 16 грудня 1993 « Про федеральних природних ресурсах », Федеральний закон от23 лютого. 1995 «Про природних ресурсах », Закон РФ від 24 квітня 1996« Про оборону », Лісовий кодекс РФ та ін Важливим етапом у вдосконаленні екологічного законодавства стало прийняття 12 грудня 1993р. нової Конституції РФ, що в ст. 42 і 58 закріпила об’єктом свого регулювання охорону навколишнього середовища в цілому, а не тільки природного середовища, як було до цього. </ p>
 • Остаточный переход к экологическому праву затронул все юридические и высшие учебные заведения, а также специальные начальные ипотечные кредиты в средних и средних школах. </ p>

4. Екологічні права та обов’язки громадян. </ H2>

 • Российская Конституція 1993 проголосила екологічні права і обов’язки громадян — на сприятливу навколишнє середовище, на достовірну інформацію про її стан, на відшкодування збитку, заподіяного його здоров’ю або майну екологічним правопорушенням (ст. 42).

  </ p>

 • Статья 42 Конституции Российской Федерации передала право гражданина Российской Федерации навколишно дружественному среднему классу, исходя из принципиальной позиции, что человек ценит, что худощавый человек имеет право на жизнь. Це право передбачає сприятливе навколишнє природне середовище і охорону від несприятливого впливу навколишнього природного середовища, викликаного аваріями, катастрофами, іншою діяльністю людини, включаючи господарську, частіше всього антропогенного характеру, а також право на отримання достовірної інформацію про стан біосфери, право на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю або майну екологічним правопорушенням або стихійними катаклізмами. </ p>
 • Це право гарантується державою шляхом планування та нормування якості навколишнього природного середовища, заходами щодо попередження та ліквідації наслідків екологічно шкідливої діяльності, і державним соціальним страхуванням громадян, відшкодуванням шкоди, завданої здоров’ю громадян внаслідок забруднення та інших шкідливих впливів на «природу», залученням до різних видів юридичної відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства. </ p>
 • Вплоть до экологического права зазывателей признавать свои умения и мысли. Зверь с листьями, чтобы отомстить за предложения, объявить скарги в пищу, охранять навколишного средства, в госорганах, видеть их. В области культурной защиты окружающей среды и защиты экологических прав сообществ существует более 10 функций министерств и семей, которые могут быть умело распределены по разным специальностям. Государственный комитет по гидрометеорологии и Государственный комитет по гидрометеорологии относятся к межправительственным органам государственного управления в области экологии. Стинк выполняет междисциплинарные функции в области координации, планирования, управления охраной окружающей среды. Їх рішення в сфері їх компетенції є обов’язковими до виконання для всіх міністерств відомств. Важлива роль належить державним органам спеціальної компетенції. Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды основан на компетенции особых возложений на эти суверенные органы Российской Федерации по охране новой окружающей среды. Це комплексне управління в області охорони навколишнього природного середовища РФ, державний контроль за використанням та охороною земель, надр, лісів і т. д., здійснення державної екологічної експертизи, видача дозволів на захоронення відходів, обмеження або призупинення діяльності підприємств у разі порушення природоохоронних вимог при їх експлуатації, пред’явлення позовів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства та ін </ p>
 • Приказ специальных природоохранных органов — расследовать правоохранительные органы, решать проблемы и проблемы экологических проблем. Суд, прокурор, сосед и орган по выявлению зоба в пределах своей компетенции уничтожают уголовное правосудие в шкуре, что является признаком злого умысла. </ p>
 • Закон передает право туш на судьбу собраний, митингов, демонстраций, ходов по защите центра сообщества. Відповідно до ст. 1 Конституції, Росія — правова держава, ст. 31 передбачається, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, проводити ходу. Відповідно до ст. 20.1 Загальної декларації прав людини від 10 грудня. 1948, кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. </ p>
 • У справі забезпечення екологічної безпеки важливе місце займає інститут референдумів щодо екологічно значущих проблемах. Ключовим положенням екологічного законодавства цього приводу з’явився п. 2 ст. 41 закону РФ про охорону навколишнього природного середовища: визначення місць будівництва підприємств проводиться за наявності позитивного висновку спеціально на те уповноважених державних органів РФ. У необхідних випадках рішення приймається за результатами референдуму. Відповідно до ст. 12 Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища, громадяни мають право брати участь у референдумах з охорони середовища, викладати свою думку і т.д. </ p>
 • Право громадян і організацій на отримання екологічної інформації: Відповідно до ст. Закону РФ «Про державну таємниці »1993 р., не підлягають засекречування відомості про надзвичайні ситуації і катастрофи, стан екології, охорони здоров’я, санітарії, про факти порушення законодавства органами державної влади. </ p>
 • Названим прав відповідають і обов’язки кожного зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до природних багатств (ст.58 Конституції).
  3 стр., 1372 слов

  Екологічні права та обов’язки громадян

  ... інші права та обов'язки, передбачені законом. 3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян, Екологічні права громадян забезпечуються: а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; б) ...

  </ p>

5. Правовий режим природокористування та охорони навколишнього середовища. </ h2>

 • Забруднення вод h2>
 • Правопорушеннями вважаються забруднення.

Засмічення. Виснаження поверхневих або підземних вод, джерел питної води або зміна природних властивостей, якщо вони спричинили істотний шкоди тваринному або рослинному світу, рибним запасам, лісовому або сільському господарству. Істотний шкоду, заподіяну тваринному і рослинному світу, полягає у виникненні захворювань або загибелі тварин і рослин, знищення рибних запасів, місць нересту і нагулу, захворюванні або загибелі лісових масивів, у зниженні продуктивності земель, виникненні заболочених або засмічених земель. Оцінка заподіяної шкоди виконується з урахуванням витрат на зариблення водойм, упущеної вигоди, реальної вартості витрат на відновлювальні роботи та ліквідацію наслідків. </ p>

 • Забруднення біосфери. </ h2>
 • Карається порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин або порушення експлуатації установок, споруд та інших об’єктів. Якщо це спричинило забруднення або зміною природних властивостей повітря. Забрудненням є: внесення складу атмосферного повітря, атмосфери або освіту в них забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують нормативи якості або рівні природного вмісту;
 • підвищення концентрації хімічних речовин, зважених часток;
 • зміна теплового режиму, радіаційних, електромагнітних та шумових показників. Джерелами забруднення можуть бути, зокрема, транспортні засоби. Підприємства промисловості, повітряні лінії електропередач, розподільні підстанції, стільниковий і космічна зв’язок. Заподіяння шкоди здоров’ю людини відбувається в результаті вдихання забруднюючих речовин, ураження шкірних покривів, слизових та інших органів. </ p>
 • Забруднення морського середовища. </ h2>
 • Це привнесення речовин і матеріалів, що погіршують якість морського середовища, що обмежують її використання, що приводить до знищення, виснаження, захворювання або скорочення живих ресурсів моря. Карається забруднення морського середовища з що знаходяться на суші джерел або внаслідок порушення поховання або скидання з транспортних засобів (або з зведених у морі штучних споруд) речовин і матеріалів. Шкідливих для здоров’я людини і живих ресурсів моря або перешкоджають правомірному використання морського середовища. Морський середовищем є внутрішні морські води, територіальні морські води (12 морських миль), берегові лінії внутрішніх морських вод, прибережна смуга, живі морські ресурси. Правила поховання і скидання у морське середовища різноманітних речовин і відходів регулюються постановами Уряду Російської Федерації. </ P>
 • Приклади порушення правил: занурення речовин і матеріалів з судна без відповідного дозволу, затоплення невідпрацьованого ядерного палива з військових судів, невжиття заходів в випадку інциденту з судном і іншим суб’єктом, що спричинило або що може спричинити скидання нафти або інших забруднюючих речовин. Ці порушення відбуваються при зведенні в морі штучних споруд (островів, бурових установок, платформ), транспортування нафтопродуктів, проведення військових випробувань, аваріях на суднах, зливі в море хімічних речовин підприємствами і т.д. Істотний шкода може проявитися в масовій загибелі морських біоресурсів (риби, тварин, рослин, організмів), знищення місць нересту, забруднення місць відпочинку громадян. </ p>
 • Псування землі. </ h2>
 • Правопорушеннями вважаються отруєння. Забруднення або інша псування шкідливими продуктами господарської або іншої діяльності внаслідок порушення правил поводження з добривами, стимуляторами росту рослин, отрутохімікатами та іншими небезпечними хімічними і біологічними речовинами при їх зберіганні, використанні та транспортуванні, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або навколишнього середовища. Шкідлива вплив на землю проявляється в забрудненні, захаращення, засолення, заболочування, підтоплення, опустелюванням, висушена, переущільнені і ерозії грунту, псування і знищення родючого шару, зараження грунту збудниками бактеріальних, паразитарних інфекційних захворювань. Деградація земель може вести до загрози життю і здоров’ю людини, катастроф, руйнування природного ландшафту, забруднення сільськогосподарської продукції і водних джерел. Загибелі тварин та водних біоресурсів. Заподіяна шкода оцінюється за відповідними методиками або за фактичними витратами на відновлення деградованих і забруднених земель з урахуванням погіршення якості земель і обмежень щодо їх використання. </ p>
 • Знищення або пошкодження лісів (а також насаджень, що не входять у лісовий фонд) </ p>
 • Це відбувається в результаті необережне поводження з вогнем або іншим джерелом підвищеної небезпеки. Забруднення лісу може відбуватися в процесі господарської або іншої діяльності шляхом викидів. Скидів шкідливих речовин, а також розміщення відходів і покидьків виробництва, комунально-побутових та інших відходів, пристрої звалищ. </ p>
 • Знищення критичних місцеперебувань </ h2>
 • Для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації, що спричинило загибель популяцій цих організмів, скорочення чисельності, порушення середовища перебування, вважається правопорушенням. Червона книга Росії ведеться Міністерством охорони навколишнього середовища і природних ресурсів на основі систематичного оновлення даних про стан і поширенні рідкісних і перебувають під загрозою зникнення видів диких тварин і дикорослих рослин і грибів. До видання Книги 1995р. занесено 65 видів ссавців, 109 — птахів, 15 — рептилій і амфібій, 9 — риб, 15 — молюсків та 34 — комах. Під середовищем проживання розуміється природне середовище, в якій об’єкти живий?? тного світу знаходяться в стані природної свободи, що забезпечує розмноження, відпочинок, міграцію, вирощування молодняка. Знищення критичних місць може статися з — за господарської діяльності людини. Проведення вибухових робіт, розміщення відходів, будівництва нафтопроводів, ліній електропередач, каналів, гребель, введення в обіг цілинних земель, проведення геологорозвідувальних робіт, випасання сільськогосподарських тварин. Туристичної діяльності, організації місць масового відпочинку. </ p>
 • Незаконна полювання. </ h2>

— Полювання — вистежування з метою видобутку, переслідування і сама видобуток диких тварин. Перебування в мисливських угіддях з рушницею, мисливськими собаками, знаряддями полювання прирівнюється до полювання. Незаконною визнається полювання без відповідного дозволу або що здійснюється всупереч заборони або особою, що не мають права на полювання. Предметом незаконного полювання

Незаконний видобуток риби, морського звіра (моржі, тюлені, нерпи тощо) і інших тварин або промислових морських рослин, </ p>

 • Якщо вона спричинила великий збиток або вироблена з використанням самохідного транспортного засобу. Електроструму, хімічних або вибухових речовин або відбувалася на території заповідника або в зоні екологічного лиха, у місцях нересту або на шляхах міграції, карається. Також визнається правопорушенням незаконний видобуток інших морських ссавців у відкритому морі або в заборонених зонах. Об’єктами злочину є біоресурси, запаси риби, водних ссавців, водоростей у внутрішніх водах, територіальних морських водах, на континентальному шельфі. Під видобутком розуміється процес улову. Удою, вилучення та іншого вилучення з природного середовища водних тварин і рослин, що закінчується заволодінням предметом видобутку. Незаконною визнається видобуток за відсутності спеціального дозволу (коли це необхідно), в заборонене час, у недозволених місцях, недозволеними знаряддями, прийомами, способами. </ p>
 • Порушення правил охорони навколишнього середовища під час виконання робіт. </ h2>

— Правилами охорони навколишнього середовища є норми, визначені екологічним та природоохоронним законодавством. Порушення цих норм при проектуванні промислових, сільськогосподарських, наукових та інших об’єктів особами, відповідальними за їх дотримання, якщо це спричинило істотну зміну радіоактивного фону, заподіяння шкоди здоров’ю людини, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, визнається правопорушенням. Це означає, що при розміщення, техніко-економічне обгрунтування проекту, проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію підприємства (споруд) в промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в енергетиці, водному, комунально-побутовому господарстві. Під час прокладання ліній електропередач і зв’язку, трубопроводів, каналів, інших об’єктів, що надають прямий або опосередкований в