Захист прав промислової власності

Промислову власність можна визначити, як результат науково‑технічної творчості, який може бути використаний на користь суспільства в будь‑якій доцільній діяльності людей. Промислова власність – один з видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною. Україна поставила собі за мету докорінно оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і, врешті‑решт, істотно поліпшити добробут. Для вирішення цих завдань велике значення має використання потужного науково‑технічного потенціалу України, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість, і вищого її рівня – винахідництва.

1. Актуальність теми

Проблема захисту прав, особливо промислової власності сьогодні є дуже важливою, і шляхи її вирішення переважно лежить в руках самих власників цих прав. Якщо підприємець, або власник об&#700єкта промислової власності не володіє хоча б початковими знаннями в цій області, то можна сказати, що його власність під загрозою, можливі проблеми не стільки з боку відповідних органів, а й з боку своїх колег‑підприємців [ 1 ]. Тому кожен поважаючий себе підприємець зобов&#700язаний знати, і в першу чергу вміти захистити свою власність від чужих рук. Однак, практика невдалого захисту своєї власності нагадує про себе щороку. Можна навести приклад гучного скандалу 2011 року, коли Олексій Токмаков запатентував спосіб виготовлення пакетів для молочної продукції. Трохи пізніше на адреси тринадцяти підприємств молочної індустрії прийшли однакові листи від представника власника патенту. Жорсткі умови, виражені в листах, свідчили: виплачуйте роялті або ми подаємо позов до суду за незаконне використання ліцензованого винаходи [2 ].

2. Мета та завдання дослідження

Метою магістерської роботи є розгляд основних способів захисту прав промислової власності, і аналіз сьогоднішньої ситуації в країні з даного питання.

Основні завдання дослідження:

 1. Розкрити сутність поняття промислової власності.
 2. Розглянути необхідність захисту прав власників.
 3. Проаналізувати систему захисту прав промислової власності в Україні, зокрема систему законодавства України.
 4. Розкрити основні способи захисту прав промислової власності.
 5. Обгрунтувати ефективність застосування цих спосіб захисту в Україні.
 6. Розібрати методичні рекомендації щодо вдосконалення системи захисту прав промислової власності.

Об&#700єкт дослідження : інтелектуальна власність.

3 стр., 1097 слов

Захист прав інтелектуальної власності

... конкретних санкцій за Порушення ціх прав. Отже, можна констатуваті, Що Кожній закон з охорони ПРОМИСЛОВОЇ власності має свою систему норм Щодо ЗАХИСТУ даного об'єкта ПРОМИСЛОВОЇ власності. Смороду в основному передбачають Ліше дії, ...

Предмет дослідження : захист прав промислової власності.

Методи дослідження

Теоретичною та методичною основою магістерської роботи послужили наукові праці та методичні розробки як вітчизняних, так і закордонних авторів. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані наступні методи: індукції та дедукції (при визначенні «захисту прав»), аналізу та класифікації; підходи: інформаційний (аналіз джерел інформації), системний (розгляд способів захисту прав промислової власності), процесний підхід. Інформаційною базою дослідження є нормативні та законодавчі акти України, загальні положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених в рамках досліджуваної теми.

4. Основна частина

4.1. Поняття промислової власності

Поняття промислової власності було введено Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, прийнятою в 1883 році. Пізніше це поняття було закріплено в ряді інших міжнародних угод.

Промислова власність – різновид інтелектуальної власності. Об&#700єктами охорони промислової власності є: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, фірмові найменування, комерційні позначення, припинення недобросовісної конкуренції, топологія інтегральних мікросхем, селекційне досягнення [ 3 ]. До об&#700єктів промислових прав відносяться:

 • Мал. 1 – Об&#700єкти промислової власності

(анімація: 6 кадрів, 5 циклів повторення, 18,3 кілобайта)

Необхідність охорони та правового захисту промислової власності зумовлена самою сутністю взаємин між підприємцями. В умовах ринкової економіки можливі ризики господарювання падають на підприємців, які ризикують не тільки своїми капіталами, вкладеними у справу, але і результатами праці та засобами багатьох осіб, пов&#700язаних з ними і які стоять за ними товаро‑власники та виробники. Реальна можливість таких ризиків вимагає охорони і захисту підприємця від усіх потенційних порушників, включаючи державу.

4.2. Система захисту прав інтелектуальної та промислової власності

В Україні захист прав інтелектуальної власності – це передбачена законодавством діяльність уповноважених державою органів виконавчої та судової влади по визнанню, поновленню та усуненню перешкод, які заважають суб&#700єктам права інтелектуальної власності реалізації їх прав та законних інтересів [ 4 ].

Згідно з Цивільним кодексом України (п. 2 ст. 432) можливі наступні способи захисту прав інтелектуальної власності судом:

 • застосування невідкладних заходів щодо попередження порушення права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 • призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 • вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;
 • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
 • застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об&#700єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення про таке порушення [5 ].

Існує кілька основних способів захисту власних активів та продажів:

9 стр., 4380 слов

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на ...

... використання географічного зазначення 3.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності на географічні зазначення 3.2. Особливості ... промислової власності від 20 березня 1883 р. Між тим, п. 10 ст. 420 нового ЦК України від 16 січня 2003 р. зазначає, що до об’єктів інтелектуальної власності, ... набуло правового регламентування, необхідного для захисту товаровиробників та осіб, що надають ...

 1. Своєчасна реєстрація прав в Україні та за кордоном.
 2. Вивід прав на холдінг на окрему юридичну особу.
 3. Передача прав компаніям, ведучим операційну діяльність.
 4. Забезпечення юридичної чистоти документів [2 ].

4.3. Ефективність захисту прав промислової власності в Україні

Наведені вище способи захисту прав промислової власності досить успішно застосовуються за кордоном, і у всіх розвинених країнах. Проте в Україні, в силу особливостей законодавства та недостатнього рівня компетентності власників промислових прав, подібні методи не набули широкого поширення. Звичайно, в нашій державі особливо активізувалася робота щодо захисту прав власників після виходу указу Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» і нині в нашому суспільстві все більшого затверджується усвідомлення того, що права на створену нову продукцію є недоторканими [ 1 ]. Але не дивлячись на це, не кожен сумлінний власник прав захоче дотримуватися законів, і буде думати, що його обійде стороною невдала практика, як у інших підприємців.

В Україні за 2010 рік було видано 3874 патенти на винаходи і 9405 патентів на корисну модель. Найбільша кількість заявок подано за галузями: за напрямками органічної хімії – 11,7% від загальної кількості патентів, друге місце займає медицина або ветеринарія, гігієна – 10,8% від загальної кількості патентів. 7% від загальної кількості патентів належить до галузі техніко‑електричного зв&#700язку, а також 4% і 4,4% відповідно галузь сільського господарства; лісівництва; тваринництва та галузь вимірювання та випробування.

Однак, вже багато фізичних і юридичних осіб стали серйозно ставиться до охорони своїх прав на об&#700єкти промислової власності та отримання охоронних документів. Так, станом на 1 жовтня 2011 року вже було зареєстровано 23543 охоронних документа (мал. 2) [ 6 ].

Мал. 2 – Динаміка отримання охоронних документів в Україні за 2007–2011 роки.

У структурі системи охорони інтелектуальної власності недорозвиненими є елементи, що забезпечують комерціалізацію запатентованих досягнень. При несприятливому кліматі для іноземного інвестування це обумовлює низький показник високотехнологічного експорту на душу населення, за яким Україна майже вдесятеро відстає від його середньосвітового значення. А на роялті та ліцензійні послуги 2000 р. припадало лише 0,04% українського експорту послуг і 1,27% їх імпорту.

4 стр., 1879 слов

Суб’єкти права інтелектуальної власності

... права, об’єкти промислової власності та інші об’єкти (Додаток ) . Проте Цивільний кодекс України та спеціальні закони ширше визначають коло об’ єктів права інтелектуальної власності. Так, ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» ...

У сукупності проблем охорони інтелектуальної власності в Україні найгострішими є такі: охорона комп&#700ютерних програм і баз даних (відзначили 65,3% опитаних УЦЕПД експертів), захист від недобросовісної конкуренції (55,6%), охорона знаків для товарів і послуг (товарних знаків) – 52,1%, охорона виробників аудіовізуальної продукції – 50,0% [ 7 ].

5. Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи захисту прав промислової власності

На думку експертів, створенню в Україні ефективної системи охорони інтелектуальної власності перешкоджають передусім недоліки правової системи країни. Досить значну роль зіграють і пануюча в суспільстві зневага до охорони прав інтелектуальної власності, відсутність належного інформаційного забезпечення діяльності в галузі охорони інтелектуальної власності. Разом з тим, навіть серед експертів спостерігається певна недооцінка соціально‑економічних механізмів охорони інтелектуальної власності [ 7 ].

Проаналізувавши ситуацію в країні, і перерахувавши основні способи захисту прав промислової власності, можна дати наступні рекомендації:

 • у першу чергу необхідно створити комплексну систему забезпечення правової безпеки результатів інтелектуальної діяльності;
 • побудувати ефективний механізм управління портфелем інтелектуальної власності;
 • навчитися успішно захищати свої права у судовому та адміністративному порядку;
 • перетворити портфель прав на об&#700єкти інтелектуальної власності в потужний стимул розвитку і зростання бізнесу підприємства [8 ].

Висновки

Останнім часом в економіці країни спостерігається позитивні зміни і, значні темпи приросту виробництва продукції в нашій області в минулому році (в окремих областях – 20–30%) з&#700явилися завдяки певною мірою інноваційним процесам, які відбувалися на підприємствах регіону, і особливо тим, які створюють нову патенто – захищену продукцію. Міжнародна практика підтверджує, якщо у валовому внутрішньому продукті країни меньше 20% інноваційної продукції, то економіка набуває тенденцію затухати, наприклад, країни Європи, які активно прогресують мають цей показник 25–35%, а в Китаї – 40%.

Хоча аналіз показав, що використані за кордоном методи забезпечення захисту прав промислової власності, успішно застосовуються відомими компаніями вже багато років. Але для України, це залишається складним завданням. Можливо через не занадто вимагаючого законодавства. Але скоріше за все, в більшості випадків через неповну інформованості власників прав. Тому, щоб бути впевненим, що предмет промислової власності не принесе власнику проблем, він зобов&#700язаний спочатку ознайомиться з законодавством України з цих питань, і не залишати на другий план питання захисту, а продумати наперед, як можна захистити свої права, і не залишитися ні з чим.

Список джерел

 1. Промышленная собственность – проблемы защиты [Электронный ресурс] / Патентный поверенный в Украине / – Режим доступа: http://patent.km.ua/ .
 2. Как защитить права на интеллектуальную собственность на международном рынке [Электронный ресурс] / Компания аудит «Baker Tilly» / – Режим доступа: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id347 .
 3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., № 995_123. Ліга Націй; Конвенція, Міжнародний документ від 20.03.1883 [Электронний ресурс] / Офіційний портал Верховної Ради України / – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ .
 4. Способы защиты прав интеллектуальной собственности [Электронний ресурс] / Портал магистров ДонНТУ / Режим доступа: http:// /2010/ .
 5. Цивільний кодекс України / Закон України від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України – 2003 р. – № 40 – ст. 356.
 6. Промышленная собственность в цифрах, 2011 [Электронний ресурс] / Державна служба інтелектуальної власності України / – Режим доступа: .
 7. Владимир Сиденко «Зеркало недели» № 3 [Электронный ресурс] – Режим доступа: .
 8. Конференция «Защита прав интеллектуальной собственности в России – лучшие стратегии и практические советы по защите вашего бизнеса» [Электронный ресурс] / Деловая социальная сеть в России и СНГ / – Режим доступа: http://professionali.ru/Soobschestva/patenty/ .