Право земельного сервітуту

Право сервітуту має давню Історію, Яки виходе безпосередню з часів Класичний римського права. Якраз у ті часи булі розроблені Поняття и принципи сервітуту, більшість з якіх НЕ Втрата Значення и тепер. За Римське право сервітутом вважаєтся право на чуже майно, Що знаходится у корістуванні и належало Певної суб’єкту.

Земельний сервітут за Своїм змістом становіть різновід права на чуже майно. ВІН невіддільній від права власності, оскількі Відносини сервітуту — ції Відносини власника и третіх ОСІБ Стосовно Використання останнімі об’єкта власності (майна).

Право сервітуту, в Його розумінні Як сервітуту Земельний, розвівається в Останній годину в Україні, супроводжуючі Розвиток права власності па землю. І звичайна, право пріватної власності має на цею Розвиток найбільш суттєвій Вплив.

Безумовно, и до цього існувалі права, подібні за змістом (альо не на правовій Основі) з сервітутом (право проходу, проїзду по земельній ділянці користувача).

Альо право сервітуту відносно земель, Що знаходяться в пріватній власності, інститут, Невідомий земельному праву останніх десятіліть. Тому проблема земельних сервітуту віділяються в окремі розділи дісціпліні В«Земельне правоВ», без Вивчення якіх Важко зрозуміті деякі Сучасні Наукові положення.

Отже, у римському праві віділялось два види сервітутів: Особисті и майнові. Особисті сервітуті перебувалі в корістуванні майном індівідуально визначеня суб’єктом (особою).

За Римське право Було Чотири види особистих сервітутів:

 • ♦ користувань, надання віключно одній особі, — цею сервітут пролягав у корістуванні майном Ліше однією особою и в особистих цілях;
 • ♦ узуфрукт БУВ набагато Ширшов и включає у собі не Ліше право користуваня, альо ї право прівласнення вигоди від майна, тобто право одержувати Із майна користи, Яки вінікає чі добувається з нього внаслідок Його природніх властівостей;
 • ♦ право користувань житлом — Сейчас сервітут БУВ схожий за змістом з двома попереднімі, альо Ліше Стосовно житла;
 • ♦ право користувань чужими рабами чи Тварини — цею сервітут являв собою Найманов рабів чі тварин.

Схожість особистого сервітуту можна знайте в Сучасна законодавчо актах права користувань майном. Альо користувань майном у сучасности розумінні з сервітутом НЕ асоціюється и становіть самостійній вид прав.

4 стр., 1752 слов

Види права власності залежно від правового режиму Право власності на землю

... у власність державі земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами; д) конфіскації земельної ділянки. Згідно з ч.4 ст.374 ЦК права та обов’язки суб’єктів права власності на землю (земельну ділянку) встановлюються законом. Таким ...

Майново сервітут Установлюється на одній земельній ділянці з мстою одержания вигоди (корісті) для іншої (сусідської) земельної ділянкі.

До майнових сервітутів відносяться два основних віді:

 • ції різновідність сервітутів, Що належать Споруди. Віконуючі вимоги даного сервітуту, одна споруда повинна давати вигоду іншій. Наприклад, Встановити опору для стіні чі надаті можлівість злівання дощової води з даху: Земельні ділянкі в даного випадка малі значення В«СлужбовеВ» відносно будінків;
 • «ѳльськийВ» земельний сервітут існував для земельних ділянок без будівель, або ці будівлі існувалі для обслуговування земельної ділянкі.

Вигода цього виду сервітутів одержувалась або Із поверхні земли (1), де встановлено сервітут, або Із продуктів, добути Із земли (2).

1. Сервітуті, Що проявлялися в одержанні вигоди Із поверхні земли, булі такими:

 • ♦ право користувань існуючою дорогою чи вулицею для проходу чи проїзду. Ширина дороги (Вулиці) візначалась для шкірного конкретного випадка;
 • ♦ право ходити, переносіті вантажі и їздіті верхи по чужій земли. Сейчас сервітут МіГ буті обмеження у будь-якому з трьох відів користувань;
 • ♦ право проїзду и прогону худоби, альо без визначення будь-якої конкретної дороги.

Однак, установлюючі цею інститут, можна Було візначіті конкретній напр, альо НЕ Більше цього.

До сервітутів, Що містять возможности одержувати продукти, відносяться:

а) водні сервітуті. їх змістом Було забезпечення доставляння води на земельну ділянку за кошти земельної ділянкі, обтяженості таким сервітутом. Розрізнялось декілька водних сервітутів:

 • ♦ право користувань водою земельної ділянкі, обтяженої сервітутом, и пов’язане з ЦІМ право проходу и проїзду по ділянці до води;
 • ♦ право влаштування водопою на чужій ділянці для своєї худоби;
 • б) сервітуті, Що Надають їх власнику право вігоні худоби для віпасання на чужій ділянці;
 • в) сервітуті, Що надають право вірубкі лісу, видобування Крейд, піску, Вапно и каміння.

Існував кож вид сервітуту, Що давало право для проведення водопроводу через чужу ділянку. У такому разі сервітут дозволялося проводитись воду Ліше для потреб ділянкі власника сервітуту, а не для будь-якої іншої мети. Незважаючі на всю різноманітність сервітутів, у римському праві ВСІ смороду володілі Певної подібнімі властівостямі, Що об’єднували їх в один інститут. Дерло за все смороду являли собою право на чуже майно и того володілі Низький майнових прав за Римське право, зокрема:

 • ♦ право сервітуту не можна Було перенести на іншу особу чи земельну ділянку, на Користь якої сервітут установлювався, тобто сервітут БУВ невідчужуванім;
 • ♦ Неможливо Було перенести и просто здійснення права за сервітутом;
 • ♦ сервітут БУВ неподільнім.

Як и всяке право, сервітут МАВ особливі Підстави Виникнення. Майнові сервітуті могли одержувати Ліше Власники чі добросовісні Володарі земельної ділянкі або будівлі, на Користь якіх установлювався сервітут. ЯКЩО ж земельна ділянка, для якої встановлювався сервітут, належала декільком ВЛАСНИК, то право сервітуту відносілось до шкірного з них. Сервітут НЕ існував до тихий пір, Поки хоча б Один із власніків Його НЕ прідбав. Переважною підставою Виникнення сервітутів у римському праві Було установлення їх правочинності особою. Вінікалі смороду кож и внаслідок давності існування. Особою, Що мала право встановлюваті сервітут, БУВ власник майна, Якиме Сейчас сервітут обтяжувався. Аналогічно з придбанням сервітуту, ЯКЩО майном на правах власності володілі декілька ОСІБ, Усі смороду булі зобов’язані Встановити сервітут для Його Виникнення.

11 стр., 5252 слов

Магдебурзьке право та його роль у розвитку української правової традиції

... 7 ІІ. Магдебурзьке право в Українi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ. 1. Виникнення та джерела Магдебурзького права. . . . . . . . права в Українi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ. 3. Мiське самоврядування за Магдебурзьким правом. . . . . ІІ. 4. Судовi установи за Магдебурзький правом. . . . . . . . . . . . ІІ. 5. ...

До способів Виникнення сервітуту відносілісь Договір, успадковане розпорядження власника майна — Відмова, а кож судів Рішення. Придбання сервітуту з урахування давності Було встановлено з метою Захист прав сервітуту от возможности знікнення доказів даного права з часом. У цьому випадка вважаєтся, Що довгочасне здійснення права замінює докази Щодо правомірного Виникнення даного права.

Серед підстав придбання сервітуту через давність Було продовження здійснення сервітуту впродовж трівалого годині. Для доказування права в даного випадка Було необхідне Посвідчення качанів и кінця реалізації права сервітуту, а кож Посвідчення здійснення сервітуту. Наскількі дії власника сервітуту булі достатнімі для доказування Його існування, візначав суддя в кожному конкретному випадка.

Наступні Підстави, пов’язані з придбанням сервітуту, малі розповсюдження в основному на Особисті сервітуті. Оскількі для сервітуту Було встановлено, Що ВІН НЕ Може буті відчуженій и Заміна особини чі майна, на Користь якої встановлено сервітут, неможліві, то ці обставинних діктувалі и Особливості пріпінення сервітуту. Того вважаєтся, Що Втрата майном чі особою свого сервітуту веде до ліквідації права сервітуту.

Для майнових сервітутів існувало декілька вінятків Із даного загально правила. У випадка, коли сервітут належав відразу декільком ВЛАСНИК, у разі Втрати одним Із них свого сервітуту сам серві…