Правова охорона суміжних прав

Реферат

>Международно-правовая охорона суміжних прав

Права осіб, діяльність яких пов’язане з інтерпретацією «готових» творів, не ідентичні правам авторів творів. З певної застереженням роботу виконавців вважатимуться другорядною стосовно роботі авторів творів; виконавці не створюють, а лише інтерпретують вже іншими особами твори.

У цьому слід підкреслити, робота безпосередньоартистов-исполнителей (чи режисерів, драматургів) і діяльність виробників фонограм (чи різних тіло і радіомовних організацій) якісно відрізняються одна від друга. Якщо перші роблять твір доступним, а де й пам’ятним завдяки своїм особистим якостям (творчому таланту), то виробники фонограм досягають художнього результату більшою мірою з допомогою технічних засобів.

Поява поняття «суміжні», синонімами якого є такі поняття, як «які сусідять», «що примикають», стало свого роду якимось правовим компромісом. Завдяки появі поняття «суміжні права» права виконавців, виробників фонограм і мовних організацій, були включені у орбіту дії авторського права, але, з іншого боку, було підкреслено потреба у спеціальному регулюванні і захист власників суміжних прав.

У цьому слід знати, що саме поняття «суміжні права» відомо далеко ще не всім правовим системам: у країнах англо-саксонської системи права це поняття немає.

Згодом назріло питання захисту тих, хто «прикрашав» вже твори музичної, літературної, хореографічної, драматичної чи іншого аранжуванням. Це було з тим, що будь-який виконання, убране в матеріальну форму, могло використовуватися згодом і дозволу виконавця (чи творця фонограми), яку міг це навіть не знати. З’явилася потреба у правовому регулювання відносин, що з використанням виконання чи постановки, закріпленням виняткових прав виконавців, виробників фонограм і припиненням виробництва контрафактних примірників творів і фонограм.

З огляду на, що міжнародні конвенції у сфері захисту авторських прав були присвячені захисту тільки безпосередньо прав авторів творів, постало питання про розробку і прийняття нових міжнародних конвенцій.

Вважається, що заслуга до прийняття конвенції про охорону суміжних прав належить представникам держав Західної Європи, у найбільш бурхливо відбувався процес «запозичення» виробів фонографічної, радіо та телевізійної промисловості між виробниками — громадянами цих країн.

3 стр., 1018 слов

Підприємницьке право. Поняття і джерела., Детальна інформація

... за-кріплене визначення, а й оцінювати адекватність легального поняття існу-ючим правовим відносинам 2 Місце підприємницького права у системі права Формування і розвиток підприємницького права та законодавства про підприємництво ставить проблему виявлення ...

У 1961 р. у Римі було прийнято Конвенцію про охорону інтересівартистов-исполнителей, виготовлювачів фонограм і мовних організацій (Римська конвенція).

Російської Федерації перестав бути учасником цієї конвенції.

Спочатку Римська конвенція вони мали широке пошанування, вона до сили лише через 3 роки — 18 травня 1964 р., проте стала однією з основні джерела у сфері охорони суміжних прав.

Основним принципом Римської конвенції, як і, як і конвенцій у сфері авторського права, є принцип національного режиму.

Відповідно до ст. 2 Конвенції національний режим означає режим, які даються законодавством держави, деиспрашивается охорона суміжних прав наступним категоріям:

  • вітчизнянимартистам-исполнителям щодо виконань, зроблених,транслированних чи вперше зафіксованих біля цієї держави;
  • вітчизняним виробникам фонограм — щодо фонограм, які вперше записані чи випущені друком біля цієї держави;
  • вітчизнянимрадиовещательним організаціям, у яких штаб-квартири біля цієї держави, — щодо радіопередач, які з допомогою передавачів, розташованих з його території.

Отже, обсяг захисту суміжних прав іноземних громадян визначається відповідність до розглянутимколлизионной нормою з національного законодавству держави, деиспрашивается захист.

Римська конвенція вживається лише до іноземним виконавцям, виготовлювачам фонограм ірадиовещательним організаціям. Інакше кажучи, умовою застосування положень Конвенції є присутність управоотношении іноземного суб’єкта.

Римська конвенція передбачає мінімальний рівень охорони правартистов-исполнителей, виробників фонограм і мовних організацій. Спеціально підкреслюється, що держави -учасниці можуть укладати між собою різноманітних двосторонні угоди, наділяючи у своїй власників «суміжних прав» ширшими повноваженнями, проти тими, що їм надані Римської конвенцією.

Відповідно до Римської конвенції створюється Міжурядовий комітет, однією з основних завдань якого є аналіз застосування і дії Конвенції.

Мінімальний термін охорони суміжних прав, встановлений Римської конвенцією, становить 20 років, сума яких обчислюється з кінця року, у якому:

  • здійснено виконання твори;
  • випущена радіопередача;
  • зроблена фонограма.

Слід зазначити, що у Римської конвенції дається автономна кваліфікація понять «>артисти-исполнители», «фонограма», «виробник фонограм», «публікація», «відтворення», «передача до ефіру», «ретрансляція».

Слід звернути увагу, що поняття, закріплені в Конвенції, можуть відповідати аналогічним поняттям, які мають національному законодавстві держав. Наприклад, під «>артистами-исполнителями» у Римській конвенції розуміються актори, співаки, музиканти, танцюристи й інші особи, котрі грають роль, співають, читають, декламують, виконують або будь-яким іншим чином беруть участь у виконанні літературних або художні творів.

Як очевидно з наведеного переліку, артисти балету, цирку ні користуватися захистом відповідно до Конвенції, хоча безперечно, що ці особи ставляться до категорії виконавців.

Положення Римської конвенції теж поширюються і артистів естради. У зв’язку з цим у національному законодавстві держав може розширитися кололиц—обладателей суміжних прав, проти яких забезпечується правовий захист. Зокрема, до закону про авторське право Франції 1985 р. міститься норма, куди входять доартистов-исполнителей артистів вар’єте,артистов-кукловодов та артистів цирку.

15 стр., 7365 слов

Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

... с пиратством - не, в то же время, тема роста, я увижу, что еда лишена права интеллектуальной власти с точки зрения ... наукової і технічної творчості. Государство гарантирует уступку обладателю интеллектуальной власти, авторских прав людей, их моральных и материальных интересов, которые ... политиков у входа говорит: «У кого« мозг »Украины, тот и его воля”. Культура, научно-технический уровень virobnity, ...

Серед основні джерела, регулюючих «суміжні права», слід назвати Женевську конвенцію про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 1971 р. іБрюссельскую конвенцію про поширення несучих програми сигналів, переданих через супутники, 1974 р. Російської Федерації бере участь у обох конвенціях: Женевської конвенції — з 13 березня 1995 р., Брюссельської конвенції — з 13 листопада 1988 р.

Відповідно до статтею 2 Женевськоїконвенции-1971 р. виробники фонограм захищаються з виробництва копій, випущених і їх згоди, і навіть від імпорту таких копій за умови, що виробництво і ввезення фонограм здійснюються у цілях поширення серед населення.

Що ж до безпосередніх методів охорони, всі вони встановлюються національним законодавством держав-учасників.

Термін охорони прав виготовлювачів фонограм визначається з права держави, деиспрашивается захист. Разом із цим у Конвенції встановлено мінімальний термін охорони — 20 років, обчислюваний з кінця року, у якому була перша запис фонограми.

У Конвенції закріплено положення про можливість видавати примусові ліцензії відтворення фонограм від використання в наукових і освітянських цілях.

Крім Женевської конвенції 1971 р., іншим джерелом у сфері захисту суміжних прав є Брюссельської конвенції про поширення несучих програми сигналів, переданих через супутники, 1974 р. Вона захист правартистов-исполнителей, виготовлювачів фонограм і карати всіх причетним до тіло і радіопрограмам від «піратського» використання радіо та телепередач, розповсюджуваних з допомогою спеціальної супутниковому зв’язку на радіоприймачі і телевізори без хоч би не пішли санкціонування з боку держави й що авторів цих передач. У преамбулі Конвенції вказується, що її метою є створення такої міжнародної правової системи, яка, з одного боку, сприяла використанню зв’язку з допомогою супутників, з другого — охороняла інтереси авторів,артистов-исполнителей, виготовлювачів фонограм і закупівельних організацій мовлення.

Основним становищем Конвенції є заборона поширювати які мають програми сигнали, передані через космічні супутники, у разі, а то й отримали певного дозволу.

Відповідно до конвенції держава-учасник приймає він зобов’язання забезпечувати запобіганняраспространений у своїй території програм, у разі, якщо сигнали, передають ці програми, єнесанкционированими.

Нарешті, ще однією міжнародним договором, присвяченим охороні суміжних прав, у якому необхідно зупинитися, є Угоду про співробітництво у сфері охорони авторського правничий та суміжних прав 1993 р., укладене межах СНД. Угоду 1993 р. набрало чинності 6 травня 1995 р., його учасниками є 12 держав, включаючи Російську Федерацію.

Угоду, перебуває лише з 7 статей, спрямоване виконання державами — учасниками СНД зобов’язань у сфері авторського правничий та суміжних прав, що випливають із участі СРСР у Світовій конвенції про авторське право 1952 р.

3 стр., 1297 слов

Охорона авторських прав та суміжних прав

... право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права охороняються законодавством України. Законодавство України про авторське право і суміжні права ... фонограм» та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав. Поняття, об’єкти та суб’єкти авторського права Авторське право ...

Разом із цим у сфері охорони суміжних прав авторів — громадян країн СНД він грає вагомої ролі, у зв’язку з ніж становить інтерес і у межах справжнього параграфа.

Відповідно до Угодою держави -учасниці приймають він зобов’язання щодо боротьби з незаконним використанням об’єктів авторського правничий та суміжних прав, і навіть зі створення національнихавторско-правових організацій.

За статтею 6 держави -учасниці зобов’язуються укласти спеціальні угоди з питанням запобігання подвійного оподаткування авторського винагороди й універсального визначення порядку взаємних розрахунків.

Поняття інтелектуальної власності й особливо прав на інтелектуальну власність

Международно-правовое регулювання авторських прав

Международно-правовая охорона промислової власності