Экологиялы кодекс

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Гигиена-1 және дене шынықтыру кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы:

ҚР-ның экологиялық кодексі,негізгі түсініктер

Орындаған:Мотай А.Ғ.

Тобы:104ФКБ

Қабылдаған:Тайжанова М.А.

Кіріспе

1. Экологиялық кодекс жайлы жалпы түсінік.

2 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі.

3. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.

4. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының экологиялық негiздері

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Мемлекетіміз даму жолында нақты қадамдар жасап келеді. Соның бірі, заң саласында жасалып жатқан оң өзгерістер. Оның ішінде, экологиялық заңдарды жақсарту мәселесі жеке орын алады. Экологиялық кодекс еліміз үшін өте маңызды заң.Оны өз Жолдауында Елбасы да атап өткен. Осы бағытта жасалатын жұмыс Қазақстанның 50 бәсекеге қабілетті елдердің қатарына кіруге зор ықпал жасайды. Өз сөзінде Президент, Экологиялық кодекс 2006 жылы қабылдану туралы айтқан. Сонымен қатар, Экологиялық кодекс қоғамның тұрақты даму жолында экологиялық стандарттарды енгізудің бастамасы деп айтуға болады.

1.Экологиялық кодекс жайлы жалпы түсінік.

Қоршаған табиғи ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану қоғамның экономикалық даму барысын жетілдірудің міндетті шарты. Біздің елімізде табиғатты қорғау және оның байлықтарын тиімді пайдалану қоғамның дамуының конституциялық қағидаларына енгізілген. Ол әрбір адамның парызы ретінде жалпы мемлекеттік, жалпыхалықтық міндет болып табылады. Экологиялық құқық бұл осы кезеңмен болашақтың адамдарының мүдделері үшін қоғам мен табиғат аясындағы қарым-қатынасқа байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін жаңа құқық салаларының бірі болып табылады.

Табиғатты қорғау – қазіргі кезең және болашақ ұрпақтар үшін қошаған табиғи ортаның сапасымен байланысты қоғамның экологиялық даму мүддесі болып табылады. Құқықтық экология бұл қоғам мен табиғаттың өзара байланысынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы. Құқықтық экологияның анықталуының бірі болып – экология құқығы болып табылады. Экология құқығы бұл қазіргі және болашақ ұрпақ үшін қошаған табиғи ортаны тиімді пайдаланумен қорғауға байланысты қоғам мен табиғаттың қарым-қатынасын анықтайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы. Экология құқығы құқық саласы ретінде адамдардың мүдделері үшін қоғам мен табиғат арасындағы үйлесімді байланыстарға жету мақсатында экологиялық қоғамдық қатынастарды жүзеге асыратын арнайы тәсілдерді реттейтін құқықтық номалардың жүйесін құрайды.

4 стр., 1824 слов

Қылмыстық кодекс

... ған. Яғни, Қазақстан Республикасыны Қылмыстық Кодексi барлық қылмыстық заңдардың жиынтығы болып табылады. Қылмыстық заңға мына белгiлер тән: Қылмыстық заң (ҚР Конституциясымен реттелген тәртiп ... өзге заңдардан ерекшелiгi қылмыстық заң тек қана қылмыстық құқық саласына жатады және қылмыстық құқықтың бiрден бiр жалғыз қайнар көзi болып табылады. Қылмыстық құқық теориясында осы ...

2000-жылдан бері еліміздің үкіметі заңнамадағы кем-кетіктерді толтырып, бірқатар заң мен заң актісін қабылдап үлгерді. Елбасымыз 2006-жылы халыққа жолдаған жолдауынан кейін, 2007-жылы Экологиялық кодекс қабылданды. Бұл кодекс қазақстандық заңнаманы халықаралық көпжақты келісімдермен сəйкестендіруге, өзге мемлекеттердің заң жүйелеріндегі озық тəжірибені есепке алып, жаңа стандарттаға көшуге, қоршаған орта саласында мемлекеттік бақылау жүйесін дамытуға бағытталған. Экологиялық кодекс бір жылдың ішінде əзірленді.

Ауа қабатын қорғау туралы заң жəне Қоршаған ортаны қорғау туралы заң сияқты 80-ге жуық түрлі нормативтік құжат Экологиялық кодекстің құрамына кіргізілді. Кодекстің əзірленуіне берілген уақыттың тар болғаны сонша, кодекс қабылданған кезде 40-тан астам заң актісі əлі дайын болмаған еді. 2008-жылдың сəуір айына жетіспеген 46 нормативтік құжаттың бəрі қабылданып үлгерді. Қоршаған орта саласындағы заңнаманың барлық аспектілерімен айналысатын жəне соған байланысты əрекеттің бəрін үйлестіруші орган — Қоршаған ортаны қорғау министрлігі құрамындағы Заң жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті.

Қазақстан Республикасы экология құқықтарының қайнар көздеріне – айналадағы табиғи ортаны қорғау, оны пайдалану, сапасын арттыру және табиғи ресурстар жөніндегі қоғамдық қатынастарды реттейтін нормативтік актілер жатады.

Кейбір нормативтік актілер экологиялық заңдардың құрамына кірмеуі де мүмкін. Мысалы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі – экологиялық заңдарды бұзғаны үшін жауаптылықтарды реттейтін нормалардан тұрады, сондықтан ол экологиялық құқықтың қайнар көзіне жатады, бірақ экологиялық заңдылықтардың құрамына кірмейді, өйткені қылмыстық заңдардың құрамына кіреді, сол сияқты Азаматтық кодекс, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстері де экология құқығының қайнар көздеріне жатады, бірақ экологиялық заңдардың құрамына кірмейді. Сондықтан «Экологиялық құқықтың қайнар көздері» деген ұғым «Экологиялық заңдар» деген ұғымнан кең.

2 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі жалпы және ерекше бөлімнен тұрады. Экологиялық кодекс IХ-бөлімнен, 47 тараудан, 326 баптан тұрады.

Экологиялық кодекстің жалпы ережелерінде негізгі ережелер, жеке тұлғалардың, қоғамдық бірлестіктердің және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтарымен міндеттері, мемлекеттік органдардың қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы құзыреті қарастырылған.

2-бөлімде қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті лицензиялау, экологиялық нормалау қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу, қоршаған ортаға әсерді бағалау экологиялық сараптама, экологиялық рұқсаттар, экологиялық аудит регламенттелген.

3-бөлім. Қоршаған ортаны қорғауды және табиғат пайдалануды экономикалық реттеу регламенттелген.

4-бөлімде Экологиялық бақылау, яғни қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру мен пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау, инспекторлық экологиялық тексерулер, өндірістік және экологиялық бақылау регламенттелген.

4 стр., 1696 слов

Реферат жер кодексі

... деп бөлуге болады. Жер құқығының негізгі қайнар көздеріне Қазақстан Республикасының Жер кодексі жатады. Қазақстан Республикасының Жер кодексі 2003 жылғы ... Жер құқығы үшін Конституцияның экологиялық қатынастарды реттейтін нормаларының да маңызы зор. Оларға келесі ережелер жатады: Қазақстан Республикасыны ... мір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың өмірі ...

5-бөлімде экологиялық мониторинг пен кадастрлар, яғни қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингі, қоршаған ортаның ластану учаскілерін мемлекеттік есепке алу, табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары, өндіріс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрлары, зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды кому мен сарқынды суларды жер қайнауына ағызудың мемлекеттік кадастры, экологиялық ақпарат регламенттелген.

6- бөлімде Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зілзала аймақтары, жекелеген аумақтарды төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зілзала аймақтары деп жариялау ұғымы және тәртібі, төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зілзала аймақтарындағы құқықтық реттеудің ерекшеліктері регламенттелген.

7- бөлімде қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық білім беру мен ағарту ғылыми зерттеулер мен халықаралық ынтымақтастық регламенттелген.

8- бөлімде шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар регламенттелсе.

9- бөлімде экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік және экологиялық дауалдарды шешу регламенттелген.

3.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне 22 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың тізімі:

1.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

09.01.2007

2.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

27.07.2007

3.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

04.12.2008

4.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

10.12.2008

5.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

23.06.2009

6.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

3 стр., 1380 слов

ҚР-ның «Еңбек кодексі»

... не үнемді пайдалануға тиімді жол ашылады. Қазақстан республикасының еңбек кодексі (ағыл. Labour Law of the Republic of Kazakhstan; ... қатынастарының субъектілерінің бірі болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі туралы стандарттар (ЕҚС). Еңбек қауіпсіздігі жүйесін жасап ... жөніндегі көптеген стандарттар мен техникалық шарттарда қауіпсіздік туралы талаптар белгіленген. Мұндай стандарттарды жасауға Денсаулық сақ ...

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

17.07.2009

7.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

16.11.2009

8.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

21.01.2010

9.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

19.03.2010

10.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

28.12.2010

11.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

06.01.2011

12.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

10.01.2011

13.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

01.03.2011

14.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

05.07.2011

15.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

15.07.2011

16.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

22.07.2011

17.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

13 стр., 6251 слов

Поняття злочину та його ознаки — Право — и — ...

... в Кодексі пе-редбачене кримінальне покарання, є злочинами". У Кримі-нальному кодексі Японії 1907 р. визначення поняття зло-чину відсутнє, воно дається в теорії кримінального права. Нема визначення поняття злочину і ...

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

13.10.2011

18.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

03.12.2011

19.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

25.01.2012

20.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

30.01.2012

21.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

27.04.2012

22.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; «Егемен Қазақстан» 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 — 23 қаңтар N 15-18

10.07.2012

4.Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының экологиялық негiздерi

  • адамдарға қамқорлық және олардың табиғатпен үйлесiмдi салауатты өмiр сүру құқықтарын қамтамасыз ету жөнiндегi мақсаттарға мемлекеттiң қол жеткiзуi;
  • қоршаған ортаны қорғау және биологиялық әртүрлiлiктi сақтау;
  • Қазақстан Республикасының өз табиғи ресурстарын өндiруге құқықтарын қамтамасыз ету мен iске асыру және табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға әсер ету мәселелерiнде ұлттық мүдделерiн қорғау;