Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства Курсова робота з дисципліни: «Цивільне право України» на тему ц ивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в сучасному цивільному праві 1.1 Історичний розвиток правової … Читать далее

Права людини і громадянина: поняття, види, гарантії забезпечення

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Історичний факультет Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти КУРСОВА РОБОТА з ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА з теми: «Права людини і громадянина: поняття,види, гарантії забезпечення» Студента 1 курсу 11 і/лс-PR групи напряму підготовки 6.030102. Історія Керівник кандидат юридичних наук, доцент Плахтєєва … Читать далее

Цивільні правовідносини (2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ, КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, До захисту допустити Керівник: ______________________________ _______________________________ „____”______________________2007 року КУРСОВА РОБОТА З ___________________________ :_______________________________ Студента: _________________ ___курсу, групи___ ____________форми навчання Оцінка: „____”(__________________) Дата захисту: „___”_______2007 року Керівник: _______________/_________/ Макіївка 2007 ВСТУП Актуальність обраної теми. … Читать далее

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

міністерство освіти україни інститут інтелектуального права власності Курсова робота Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення З дисципліни: «Право інтелектуальної власності» 2008 рік, м. Хмельницький СТУДЕНТКИ ГРУПИ: 10-зІВ-2007-ХМ ФЕДИС ОКСАНИ ПАВЛІВНИ Зміст Вступ Розділ І. Загальні відомості про торговельну марку … Читать далее

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Поняття індивідуального трудового спору і їх виникненню . Відповідно до ст. 381 ТК індивідуальний трудову суперечку — неурегульовані розбіжності між роботодавцем працівником з питань застосування законів та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права,коллективного договору, угоди, трудового договору (зокрема про вустановлении або зміну індивідуальних умов … Читать далее

Особисті немайнові права (2)

РОЗДІЛ 1. Поняття та юридична природа немайнових прав У цивільному праві 4, РОЗДІЛ 2. класифікація особистих немайнових прав ФІЗИЧНИХ ОСІБ У цивільному праві 10 2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 11 2.2 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 18, … Читать далее

Об єкти речових прав в цивільному праві країн єс

Міністерство загального користування та професійної освіти РФ Самарська Державна Економічна Академія Кафедра громадянської непокори і трудового права. Курсова робота по цивільному праву: «Захист речових прав по цивільному кодексу «. Самара 1998 Зміст Право власності — дуже древнє право, що виник ще біля підніжжя цивілізації. Століттями цей … Читать далее

Класифікація договорів (2)

з дисципліни зобов’язальне і договірне право на тему: “Класифікація договорів” Київ 2004 Зміст Вступ 3 І Поняття “договір” у цивільному праві 5 ІІ Класифікація договорів за різними ознаками: 6 за поділом прав та обов’язків між сторонами 8 за правилами формування змісту договори 10 залежно від наявності … Читать далее

Право приватної власності за законодавством України

Право приватної власності за законодавством України Вступ право власність приватний законодавство Власність — історично зумовлена суспільна форма привласнення матеріальних, соціальних і духовних благ, яка визначає суспільно-виробничі, тобто економічні й вольові, а отже і нормативно-правові відносини між людьми, соціальними групами та класами в процесі виробництва і суспільного … Читать далее

Реферат трудові права неповнолітніх

Міжнародний університет соціальних наук «LEX» Юридичний факультет Кафедра трудового права Эско-Алексей Янтунен 2 курс Становище неповнолітніх в трудовому праві, Курсова робота з трудовому праву керівник: доцент З. Козлова ТАЛЛИНН 1998 Зміст Запровадження, Праця — його розуміння і значення, Трудове право — поняття, Суб’єкти – все фізичні … Читать далее