Реферат фінансове право україни

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. Без них неможливо функціонування держави й діяльність юридичних і фізичних осіб, оскільки вони забезпечують вартісне рух створеного суспільстві валового внутрішнього продукту (ВВП), відображаючи досить складні стосунки, які виникають у своїй. Головним їхнім призначенням є забезпечення кожної фізичної особи, кожного суб’єкта підприємництва, кожної державної структури, отже й суспільства взагалі, достатніми реалізації своєї діяльності грошима.

Фінанси мають як видиму, зовнішню, форму прояви, і внутрішнє зміст. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці потоки — їх характері і форми, спрямованість та обсяги — предмет практичної фінансової складової діяльності. Прихована, значеннєва, сторона фінансів пов’язана з тим, що відбивають ті й інші грошові потоки, саме — рух вартості створеного суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні і розподільні відносини. Відналаженности цих відносин залежить ефективність економічної системи та людський розвиток.Обменно-распределительние відносини характеризують внутрішню сутність фінансів України й є предметом фінансової науки.

Фінанси — сукупність грошових відносин, що з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів немає і з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного з урахуванням їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних умов і наше національне багатство.

Характерні ознаки фінансів:

 • >обменно-распределительний характер;
 • >
 • рух вартості від однієї суб’єкта до іншого;
 • >
 • грошова форма відносин;
 • >
 • формування доходів населення і здійснення витрат;
 • > еквівалентний (за призначенням) характер обміну і ділення клітин і нееквівалентний перерозподілу.

Основними в фінансах стосунки ділення клітин і перерозподілу. Відносини обміну у прямій формі складаються між юридичними і фізичними особами щодо купівлі-продажу товарів та послуг. Разом із цим у відносинах розподілу можна побачити елементи обміну, а відносинах обміну — ознаки розподілу. Наприклад, податки можна розглядати і як засіб перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, як і плату суспільства державі у виконанні нею встановлених функцій та умов надання відповідних послуг: скільки заплатили, стільки й одержали. У найрізноманітніших відносинах обміну можливі елементи перерозподілу доходів, бо, зазвичай, відхиляються від реальну вартість товарів та послуг. Слід пам’ятати, що у чистому вигляді міна й розподіл і перерозподіл — це тільки наукові абстракції. У реальному житті набагато складніший і провести чітке розмежування відносин досить котрі й навряд чи доцільно.

8 стр., 3515 слов

Поняття корпоративних відносин

... учасників об’єднання складаються корпоративні відносини, що регулюються корпоративним правом. Корпоративні відносини – це система відносин, що складаються між учасниками об’єднання (акціонерами) і відокремленим ... однієї з них, корпоративне правовідношення має комплексний характер, його зміст складають цивільні, управлінські, трудові, адміністративні, фінансові тощо права та обов’язки. Цю ...

Сутність кожної економічної категорії детально розкривається у функції, які характеризують громадське призначення цієї категорії.Назначением фінансів, як зазначалось, є забезпечення роботи і функціонування юридичних і фізичних осіб і держави. Це забезпечення здійснюється через процеси формування доходів окремих суб’єктів, які, своєю чергою, результат ділення клітин і перерозподілу створеного суспільстві ВВП чи накопиченого національного багатства. Причому, оскільки ті процеси опосередковують рухом грошових потоків і відбивають суперечливі відносини, які й вимагають, і аналітиків створюють належні передумови контролю над діяльністю усіх суб’єктів фінансових відносин. Звідси випливає, що фінанси виконують дві функції:

 • >
 • розподільну;
 • > контрольну.

Сутність розподільній функції у тому, що фінанси є цільовим інструментом ділення клітин і перерозподілу ВВП. Причому є основним розподільчим інструментом. Крім лідерів, хоч й у значно обмежених рамках, насамперед у сфері перерозподілу, цю функцію можуть виконувати ціни. Причому перерозподіл відбувається внаслідок з так званого перекосу цін, коли на товари та одних галузей вищі вартості, але в інші товари та — нижчі. Тобто перерозподіл з допомогою цін відбувається оскільки цінами цілеспрямовано властива така функція, а навпаки, оскільки у окремих випадках вони неточно і неповно виконують функцію виміру вартості. На відміну від цін фінанси насамперед призначені реалізації розподілу вартості ВВП.

З іншого боку, розподіл і перерозподіл вартості ВВП може статися внаслідок кримінальних порушень — крадіжок, зловживань службовим становищем, розкрадання майна підприємств, запобігання сплати податків та інших. Але це замість економічних методи, і є предметом інший науки — правознавства.

Механізм дії розподільній функції фінансів пов’язані з схемою розподілу ВВП. Він містить в собі кілька стадій:

1) первинне розподіл;

2) перерозподіл;

3) вторинне розподіл.

Первинне розподіл — це доданої вартості й формування первинних доходів суб’єктів, зайнятих у створенні ВНП. Первинними доходами в цій стадії є: у фізичних осіб — вести, в юридичних осіб — прибуток, у держави — прибуток державного сектора, який централізується у бюджеті і надходження державних послуг, ресурсів, угідь, і навіть непрямі податки.

Перерозподіл полягає у створенні й використанні централізованих фондів. За рівнем централізації ліпіди діляться на загальнодержавних, відомчих і корпоративних. Загальнодержавні включають бюджет і фонди цільового призначення. Відомчі — це фонди, які створюють міністерства і відомства. Корпоративні фонди передбачають централізацію частини доходів структурних підрозділів у корпоративних об’єднаннях.

2 стр., 970 слов

Поняття і класифікація суб єктів аграрного права

... тазмістудіяльностісуб'єктів аграрногопідприємництва,особливістюоб'єктів аграрного прававизначаєтьсясвоєрідність предмета аграрного права якгалузінаціонального права. 1. >Поняттясуб'єктів аграрного права та їхньогокласифікація. ... предмет аграрного праваявляють собоювзаємопов'язаніінтегрованіправовідносинимайнового, земельного,членського,засновницького (>учасницького),управлінського і трудового ...

Перерозподіл включає два етапу:

 • >
 • вилучення частини доходів тільки в суб’єктів та формування централізованих фондів. На цьому етапі формуються вторинні доходи суб’єктів, які створюють ці фонди;
 • >
 • використання централізованих фондів процес формування доходів окремих суб’єктів. Аналізуючи цей етап можуть формуватися як первинні доходи — вести фізичних осіб, зайнятих у бюджетній сфері, які знов-таки підлягають перерозподілу, і вторинні доходи — у вигляді різних виплат та обсягів надання безплатних послуг із централізованих фондів фізичних осіб і асигнувань і виділення коштів юридичних осіб.

Вторинне розподіл — це друге етап перерозподілу.

2. Поняття і співвідношення фінансів України й грошей. Відмінність державних фінансів від приватних

Фінансова система України входять такі ланки фінансових відносин: до державного бюджету, позабюджетні фонди, державний кредит, фонди соціального страхування, фінанси підприємств різної форми власності, фінанси домогосподарств. Складові частини фінансової систем тісно взаємопов’язані між собою і злочини взаємозумовлені. Фінансове становище кожного її елемента з одного боку залежить, з другого — впливає фінансове становище іншого.

Всі перелічені зав’язуванні фінансових відносин може бути розбитий втричі підсистеми. Загальнодержавні фінанси забезпечують потреби розширеного відтворення на макрорівні, фінанси суб’єктів господарювання (фінанси підприємств) йдуть на забезпечення відтворювального процесу грошима на мікрорівні, а фінанси домогосподарств є як кінцевим споживачем створеного продукту, і основний постачальник трудових ресурсів немає і внутрішніх інвестицій ринку. Інші форми й фізичні методи освіти і перспективи використання грошових фондів застосовуються кредитними і страховими ланками фінансової систем.

>Децентрализованние фонди коштів утворюються з грошових доходів населення і накопичень підприємств і домогосподарств.

Попри розмежування сфери роботи і застосування особливих засобів і форм освіти і видів використання грошових фондів у кожному окремому ланці, фінансову систему є єдиною, оскільки виходить з єдиному джерелі ресурсів всіх його ланок даної системи.

>Общегосударственним фінансів належить провідна роль забезпеченні певних темпів розвитку всіх галузей народного господарства, перерозподілі фінансових ресурсів між галузями економіки та регіонами країни, виробничу краще й невиробничій сферами, і навіть формами власності, окремими групами й культурними шарами населення. Ефективне використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів можливе лише з урахуванням активної фінансової політики держави.

Загальнодержавні фінанси органічно пов’язані з фінансами підприємств. З одного боку, головним джерелом доходів бюджету є національний дохід, який утворюється сфері матеріального виробництва. З іншого — процес розширеного відтворення здійснюється як, рахунок власних коштів підприємств, але й залученням загальнодержавного фонду коштів у формі бюджетних асигнувань та збільшення використання банківських кредитів. Коли власні кошти підприємство може залучати на акціонерної основі кошти інших підприємств та населення, і навіть з урахуванням операцій із цінними паперами — позикові вартість фондовий ринок. З допомогою укладення договорів зі страхові компанії здійснюється страхування підприємницьких ризиків.

5 стр., 2023 слов

Кр Історія держави та права зарубіжних країн

... піднесенням у зазначений період значення загальної ролі закону і права в суспільстві. 8. Предметом регулювання законом "Тахо Йоро ... високим і більш низьким соціальним статусом. 3. З давньосхідних країн республіки існували: а) у Месопотамії: шумерійські міста-держави з ... в англійському парламенті, яке складалося із купців, представників фінансової буржуазії та верхівки джентрі. Чергувалася у влади з ...

Але вихідної основою всієї фінансової систем країни є фінанси підприємств. Вони займають що б становище у в цій системі, оскільки охоплюють найважливішу, частина всіх грошових взаємин у країні, саме зав’язуванні фінансових відносин у сфері громадського відтворення, де створюється громадський продукт, національне багатства і національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів країни. Тому стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб суспільства, поліпшення фінансового стану країни.

3. Поняття і змістом фінансової систем держави

Фінансова система — сукупність фінансових установ, з допомогою яких мобілізує, розподіляє і вдається до кошти.

Фінансова система включає:

 • бюджетну систему;
 • децентралізовані фонди (фінанси галузей народного господарства);
 • кредитну систему;
 • державне страхування.

Бюджетну систему утворюють Державного бюджету і місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами зізнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районних бюджетів, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Фінанси галузей народного господарства — це фонди, які є власністю держави, але входить у фінансову систему системою податків, обов’язкових платежів одержання коштів методом фінансування чи то кредитування.

Державний кредит — фонд коштів, що утворюється шляхом випуску державних позичок.

Страхування є системою особливих грошових відносин, на які припадає проміжне ланка між фінансовими і кредитними відносинами. Страхові відносини — взаємини у сфері формування Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасової втратою працездатності й іншого подібного начиння.

4 Поняття і змістом фінансової складової діяльності держави

Фінансова діяльність держави — це діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, ділення клітин і витрати централізованих і децентралізованих фондів коштів із метою покриття фінансових потреб держави й виконання її функцій.

Методи фінансової складової діяльності держави — це конкретні прийоми і кошти, з допомогою яких уповноважений державою орган від неї імені мобілізує, розподіляє і вдається до фонди коштів.

З огляду на три основні напрями фінансової складової діяльності держави можна назвати і трьох відповідних групи методів фінансової складової діяльності держави: 1) мобілізація; 2) розподіл; 3) використання.

У процесі мобілізації використовуються нижченаведені методи.

1) Обов’язковий, який залежить від примусовому і безоплатному виключення частини коштів власники у сфері держави.

Цей метод передбачає встановлення виду платежу, його точного розміру, терміну внесення платежу обов’язкової санкції порушення терміну як пені, штрафів.

2) Добровільний метод мобілізацію коштів у юридичних осіб і населення (>денежно-вещевие лотереї, позички різних видів, акції, випуск державою облігацій, інших цінних паперів).

8 стр., 3716 слов

Юридична відповідальність. Поняття і ознаки юридичної відповідальності ...

... права, якими встановлюються вид і міра втрат. Юридична відповідальність є реалізацією санкції правової норми в конкретному випадку стосовно конкретної особи. 5. Здійснюється в ході правозастосовної діяльності за дотримання ... вимога є обов'язковою при покладанні кримінальної або адміністративної відповідальності. Суб'єктом юридичної відповідальності може бути лише особа (фізична або юридична), винна ...

Під час поділу коштів використовують такі методи:

 • метод фінансування — безплатний, безповоротний, цільової, плановий відпустку коштів з централізованого фонду (бюджету).

  Здійснюється у вигляді дотацій, субсидій і субвенцій;

 • метод кредитування — відпустку коштів у принципах повернення, терміновості і платності. Існують два виду кредиту: державний, коли позичальником виступає держава, а кредитором — юридичні особи та громадяни;
 • банківський, коли кредиторами виступають кредитні установи.

Під час використання встановлюються такі методи:

 • метод встановлення цільового призначення державних грошових фондів коштів (наприклад, Пенсійного фонду);
 • метод встановлення порядку використання коштів;
 • метод встановлення компетентні органи фінансових нормативів і лімітів використання коштів;
 • метод фінансового контролю;
 • метод планування та інших.

Зазначимо принципи фінансової складової діяльності.

1) Публічна характер фінансової складової діяльності держави.

2) Розподіл функцій у галузі фінансової складової діяльності держави між представницькими і виконавчими органами влади з урахуванням конституційного принципу розподілу компетенції законодавчої і виконавчої влади.

3) Принцип пріоритету органів законодавчої над органами виконавчої (тісно пов’язані з попереднім принципом).

4) Принцип пріоритетності публічних витрат щодо прибутків скарбниці.

5) Принцип здорових фінансів.

6) Принцип фінансової безпеки та інші принципи.

5. Характеристика засідок фінансової складової діяльності

Головною ознакою, що визначає суть і форму функціонування фінансів, є рух грошових потоків, у якому відбиваються і зав’язуванні фінансових відносин, і фінансову діяльність. Саме є тим універсальним властивістю, яке поєднує всіх аспектів функціонування фінансів. Але вони завжди чітко відбиваються відносини двох суб’єктів із яскраво вираженим їх характером: обмін оплата рахунків за товари та; розподіл і перерозподіл сплата податків, виплата дивідендів, отримання субсидій та інших. Вхідні потоки пов’язані чи з формуванням фінансових ресурсів надходжень від розміщення акцій, одержання кредиту, бюджетні асигнування тощо, чи з доходів — надходження сплати товари, роботи, послуги. Вихідні потоки відбивають чи витрати чи витрати, чи процес повернення фінансових ресурсів, що були на поворотною основі, чи розміщення тимчасово вільних ресурсів на фінансовому ринку.

Оскільки інструментом фінансових відносин є гроші, необхідно визначити співвідношення між категоріями «фінанси» і «гроші».Общеизвестним і визнаним усіма є твердження, що фінанси — це гроші. Сфери функціонування від грошей і фінансів, будучи досить широкі й розгалуженими, перетинаються у певному сегменті. Це те що настільки важливо, який визначає характер дії та відмиванні грошей, і фінансів. З одного боку, фінанси неможливі безкоштовно, адже інструментом фінансових відносин є саме гроші, а зовнішнім, видимим проявом цих відносин є грошові потоки. З іншого боку, функціонування грошей без фінансів багато в чому утрачає будь-який сенс і зводиться до суто технічним питанням обміну. Виходячи з цього зрештою зрозумілим стає побутове ототожнення фінансів України й грошей.

2 стр., 859 слов

ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

... юри-дичних осіб. Метою адміністративного права стане закріплення таких форм і напрямків діяльності органів д6ржавної влади та ... і метод даної галузі. Саме ці чинники характеризують сутність та особливості адміністративного права. Адміністративне право - галузь права, норми ... діяльності органів виконавчої влади в сучас-них умовах суттєво змінилися. Зокрема, перехід до ринкових засад в економіці України ...

Функціонування фінансів, що з такими поняттями, як зав’язуванні фінансових відносин, фінансову діяльність, гроші й кошти, фінансові ресурси, доходи і (витрати), відображене на схемою 1.

>Організаційні засадифункціонуванняфінансів

>6.Классификация методів фінансової складової діяльності держави

Методи фінансової складової діяльності держави також прийнято розділяти на відповідні групи:

 • а) методи формування грошових фондів;
 • б) методи розподілу фондів;
 • в) методи використання грошових фондів.

У першій групі методів фінансової складової діяльності держави — методів формування грошових фондів — провідна роль належить методу обов’язкової мобілізації, що складається в примусовому і безоплатному вилучення частини коштів в їхніх власників користь держави. Цей