Шпаргалка по кримінальному праву — Право — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги

Реферат на тему: Шпаргалка по кримінальному праву.

Поняття кримінального права.

Кримінальне право як галузь права це – система, сукупність юридичних норм (а по суті- законів), прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Дезертирство (юр.аналіз)

Об’єкт-порядок несення військової служби.

Об’єктивна сторона- 1. самовільне залишення частини. 2. нез’явлення на службу після переведення, відпустки.

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст. 22 18 років.

Поняття кримінального закону.

Закон про кримінальну відповідальність — це письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається ВРУ і містить кримінально-правові норми, які встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання належать застосовувати до осіб, винних у їх вчиненні злочину.

Бандитизм (юр.аналіз)

Об’єкт-громадська безпека.

Об’єктивна сторона-організація озброєної банди, участь у такій банді.

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст.22 14 років

Поняття складу злочину, як єдиної правової підстави кримінальної відповідальності.

Склад злочину-це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне.

Склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідльності: встановлення його ознак у конкретному суспільно небезпечному діянні особа означає, що є все необхідне для кримінальної відповідальності.

Чинність Кримінального закону в часі.

Чинним визначається закон, що вже набрав чинності. Після прийняття ВРУ кримінального закону (дата прийняття обов’язково супроводжує офіційний текст закону) закон вважається схваленим і має бути підписаний і офіційно оприлюднений. Опрелюднення полягає у доведенні до відома громадян і державних органів від імені Президента України повного і поточного тексту закону державною мовою шляхом його поміщення в офіційному виданні. Закон про Кримінальну відповільність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опоблікування.

13 стр., 6251 слов

Поняття злочину та його ознаки — Право — и — ...

... кримінальним законом під загрозою покарання". Визначення поняття злочину, яке дається в теорії кри-мінального права, повинно грунтуватись на його законо-давчому визначенні, проте, законодавче і теоретичне (нау-кове) визначення поняття злочину, його ...

Крадіжка (юр.аналіз)

Об’єкт-власність.

Об’єктивна сторона — таємне викрадення майна

Склад злочину-матеріальний, вважається закінченим тоді, коли винна особа не тільки заволоділа чужим майном а й має реальну можливість розпорядитися майном на свій розсуд.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла згідно ст.22 14 років

Примущення давати показання (юр.аналіз)

Об’єкт-правосуддя.

Об’єктивна сторона-примушування давати показання щляхом незаконних дій.

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона — прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- спеціальний суб’єкт (слідчий, або працівник органів дізнання)

Розголошення даних досудового слідства або дізнання (юр.аналіз)

Об’єкт-правосуддя.

Об’єктивна сторона-розголошення без дозволу, якщо особу було попереджено прокурором, слідчим.

Склад злочину- формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- спеціальний суб’єкт (слідчий, або працівник органів дізнання, експерт, свідок)

Поняття і класифікація злочинів.

Злочином вважається суспільно небезпечне, винне, протиправне і кримінально карне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Класифікація злочинів – поділ їх на групи залежно від того чи іншого критерію. Залежно від форми вини – на умисні і необережні; залежно від ступення завершеності злочинної діяльності – на закінчені і незакінчені. Злочини класифікуються залежно від ступення тяжкості, злочини поділяються на длични невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Поняття кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність це вимушене зізнавання особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визаначаються обвинувачувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Приховування злочину (юр.аналіз)

Об’єкт-правосуддя.

Об’єктивна сторона-заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 роківГрабіж (юр.аналіз)

Об’єкт-майно.

Об’єктивна сторона-відкрите викрадення майна.

Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Поняття об’єкту складу злочину. Види об’єктів.

Об’єкт злочину-це те, на що завжди посягає злочин і чому він завжди заподіє певної шкоди.

Види об’єктів поділяються на:

Родовим (груповим) об’єктом розуміють-об’єкт, яким охоплюється певне коло тотожніх чи однорідних суспільних відносин, які повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально-правових норм.

4 стр., 1740 слов

Підстави, порядок і наслідки позбавлення та обмеження батьківських прав

... позбавлення батьківських прав може звернутися один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому перебуває дитина, органи опіки та ... про-167 СК вирішує рселіться, або Силья або його 1е наслідки, | родітельскіх1ді або пріну- У разі позбавлення батьківських прав батька, жива дитина, суд, відповідно до ч. 1 і ...

Безпосередній об’єкт злочину – розуміє конкретні суспільні відносини які поставлені законодавцем під охорону певної статті КК і яким завдається шкоди злочином, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину.

Втеча з місця позбавлення волі або з під варти (юр.аналіз)

Об’єкт-правосуддя.

Об’єктивна сторона-втеча з місця позбавлення волі, особою яка відбуває покарання.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Поняття предмету злочину.

Предметом злочину-слід вважати будь-які речі матеріального світу.

Знаряддя – це предмет, використовуючи які особа вчиняє злочин.

Засоби вчинення злочину –підроблені документи, одяг працівників міліції.

Засоби вчинення злочину-це предмети матеріального світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно-небезпечного діяння.

Поняття матеріальних і формальних складів злочину.

Злочинами з формальним складом називають так, що не містить у собі як обов’язкову ознаку суспільно небезпечні наслідки, а тому злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у законі діянь.

Злочинами з матеріальним складом вважаються такі, при констриюванні яких як обов’язкові ознаки об’єктивної сторони включабться певні суспільно небезпечні наслідки вчиненого злочину. У таких складах об’єктивна сторона отримує свій повний розвиток лише за умови настання зазначених наслідків і тільки з цього моменту злочин вважається закінченим.

Умисне вбивство (юр.аналіз)

Об’єкт-життя особи

Об’єктивна сторона-умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, або не прямий. Винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років ст.22

Поняття і ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

Об’єктивна сторона-зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи безжіяння), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об’єкту злочину.

Ознаками об’єктивної сторони як елемента складу злочину є: діяння (дію чи бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки і причинний зв’язок. + факультативні ознаки (масце, час)

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (юр.аналіз)

Об’єкт-життя особи.

Об’єктивна сторона-умисне вбивство.

Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (юр.аналіз)

Об’єкт-безпека руху та експлуатація транспорту

Об’єктивні сторона-порушення правил безпеки руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, смерть..

3 стр., 1469 слов

Особенности организации тушения пожаров и проведения АСР в условиях ...

... по вопросам химической безопасности - правилами охраны труда, действующими на объектах. Личный состав ... пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ в условиях особой опасности для ... в незараженной зоне с наветренной стороны. Без уточнения значений концентрации паровАХОВ ... восстановление и поддержание жизненно важных функций). При ингаляционном поступлении АХОВ (через дыхательные пути) ...

Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона-непрямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Поняття замаху на злочин, види замаху.

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статеє КК, якщо при цьому злочин не було доведено докінця з причин, що не залежали від її волі.

Замах поділяється на закінчений і незакінчений.

Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважаю необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від дії волі.

Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

Поняття прямого і непрямого умислу.

Прямий умисел-це таке психічне ставлення до діяння і його наслідків, при якому особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачила його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.Непрямий умисел-це такий умисел, при якому особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачила його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

Захоплення заручників (юр.аналіз)

Об’єкт-воля особи.

Об’єктивна сторона-захоплення або тримання особи, як заручника з метою спонукання родичів, утанов і т.д. до вчинення будь-якої дії.

Склад злочину-формальниий, формально-матеріальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. (юр. аналіз).

Об’єкт-здоров’я особи.

Об’єктивна сторона-незаконне виробництво і т.інше, з метою збуту, а також збут.

Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона- прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Примусові заходи виховного характеру.

Застосовуються до неповнолітніх

Обов’язковими ознаками цих заходів є:

1. передбаченість їх кримінальним законом;

2. застосування їх тільки судом;

3. застосування їх тільки до неповнолітніх, що вчинили злочин;

4. відсутність в них ознак кримінального покарання.

Необхідні умови застосування таких заходів:

 • а) вчинення злочину в перше;
 • б) злочин належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Перелік примусових заходів виховного характеру:

 • а) застереження;
 • б) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;
 • в) передача неповнолітнього під нагляд батьків, чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;
 • г) покладення на неповнолітнього, який досяг 15-ти років і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодувати заподіяні майнові збитки;
 • направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк до 3-х років.

Правила призначення покарання за сукупністю злочинів.

3 стр., 1436 слов

Объекты окружающей среды, подлежащие особой охране

... законодательства.1 Объектом исследования являются, объекты окружающей среды подлежащие охране (леса, водные объекты, атмосферный ... и охрану природы. Задачи работы: 1. Рассмотреть объекты природы, подлежащие охране и ... подлежащие первоочередной охране (естественные экологические системы; природные ландшафты; природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию, т. е. воздействию со стороны ...

1.Скільки злочинів й покарань, які і підлягають повному складанню.

2.Сума покарань обмежується певною межею. Більш суворе покарання, призначене за один із злочинів, що входять у сукупність, поглинає менш суворе.

3.призначення покарання окремо за кожне із злочинів, що входять у сукупність; визначення остаточного покарання за сукупністю цих злочинів.

Суд призначає остаточне покарання шляхом:

 • а) поглинання менш суворого покарання більш суворим;
 • б) повного або часткового складання призначених покарань у межах, зазначених у законі.

Вимагання (юр.аналіз)

Об’єкт-власність

Об’єктивна сторона-вимога передачі чужого майна, або з погрозою насильства.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона- прямий умисел, винна особа усвідомлює свої дії, передбачає, що настанут наслідки, і бажає щоб вони настали.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Поняття неосудності у кримінальному праві. Медичні і юридичні критерії неосудності.

Неосудною визнається така особа, яку під час вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого КК, „не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки”.

Медичні: а) хронічна психічна хвороба;

 • б) тимчасовий розлад психічної діяльності;
 • в) недоумство;
 • г) інший хворобливий стан психіки.

Юридичні: 1) інтелектуальна особа не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність);

2) волова особа не могла керувати ними з огляду на медичні критерії.

Хуліганство (юр.аналіз)

Об’єкт-громадський порядок

Об’єктивна сторона-грубе порушення громадського порядку з мотивів не поваги до суспільства.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Факультативні ознаки об’єктивної сторони.

До факультативних ознак належить-суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок з суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обставини, спосіб і засоби вчинення злочину, ці ознаки, фактично притаманні злочину як явищу реальної дійсності, далеко не завжди вказують в законі як ознаки конкретного складу злочину. Але якщо такі ознаки є у диспозиції (прямо вказані або випливають із змісту статті) то вони набувають ознак обов’язкових.

Грубе порушення законодавства про працю (юр.аналіз)

Об’єкт-особисте (трудове) право людини

Об’єктивна сторона-незаконне звільнення з особистих мотивів, грубе порушення законодавства про працю.

13 стр., 6064 слов

Мотив и цель как признаки субъективной стороны состава преступления

... российского законодательства. Цель исследования: Определения понятия мотива и цели как признаков субъективной стороны преступления. Для достижения указанной цели необходимы решения следующих задач: дать понятие мотива и цели преступления; определить значение мотива и цели преступления для квалификации преступления. Для написания курсовой работы мы ...

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 роківУмовно дострокове звільнення від відбуття покарання і заміна покарання більш м’яким видом покарання.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання являє собою дострокове звільнення засудженного від подальшого відбування призначеного йому покарання за умови, що він своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким передбачає не скорочення невідбутої частини призначеного вироком суду покарання, а безумовну її заміну іншим, більш м’яким видом покарання, яке засуджений продовжує відбувати. Заміна виникає тоді, коли засуджений став на шлях виправлення.

Шахрайство (юр.аналіз)

Об’єкт-власність

Об’єктивна сторона-заволодіння чужим майном, або правом на майно, шляхом обману чи зловживанням довірою.

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Суб’єкт злочину.

Суб’єкт злочину –є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Осудність –це здатність особи підчас вчинення злочину усвідомлювати свої дії.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (юр.аналіз)

Об’єкт-господарська діяльність

Об’єктивна сторона-умисле ухилення від сплати податків і т.ін., вчиненне службовою особою чи будь-якою іншою особою.

Склад злочину-формальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Умови правомірності необхідної оборони.

У правомірності необхідної оборони є 6 умов: 3 з яких відносяться до нападу:

1. напад повинний бути суспільно-небезпечним.

2. напад поіинен бути дійсним

3. напад повинен бути наявним а не уявним.

І 3 з яких відносяться до захисту:

4. особисті інтереси, інтереси третіх осіб, інтереси суспільства, інтереси держави.

5. шкода (тому хто нападає), спричинена тільки з метою захисту

6 недопускається перевищення меж необхідної оборони.

Згвалтування (юр.аналіз)

Об’єкт-фізична стать

Об’єктивна сторона-статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози..

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Мотив і мета злочину.

Мотив –це внутрішнє спонукання, рушійна сила вчинку людини, що визначає його зміст і допомагає більш глибоко розкрити психічне становлення особи до вчиненого.

Мета-це уявлення про бажаний результат, якого прагне особа, що визначає спрямованість діяння.

Мотив злочину-це спонукання до вчинення злочину, а мета-уявлення про його суспільно небезпечний наслідок, про ту шкоду, яка зазнаки для виявленного настане для охоронюваних кримінальним законом відносин і яка, проте є, для нього бажаною.

Розбій (юр. аналіз)

Об’єкт-власність

Об’єктивна сторона-напад з метою заволодіння чужим майном поєднаний із насильством.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

20 стр., 9607 слов

Объективная сторона преступления

... толкования положений объективной стороны преступления и ее признаков. Целью работы является исследование сущности объективной стороны преступления, установление уголовно-правового значения причинной связи, влияния на квалификацию преступления факультативных признаков преступления. Объективная сторона каждого отдельного преступления рассматривается в ...

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Умови правомірності заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні.

Правомірне заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні-є вимушене (необхідне) заподіяння шкоди, за умови що в потерпілих або інших осіб відсутня реальна можливість без серйозної небезпеки для себе або інших осіб здійснити ненасильницьке затримання злочинця..

Вбивство через необереженість (юр.аналіз)

Об’єкт-життя особи

Об’єктивна сторона-вбивство через необережність.

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-необережна недбалість.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Поняття і форми співучасті.

Співучасть-це об’єднання, коли кілька осіб вчиняють злочин спільно і умисно.

Форми співучасті-це об’єдання співучасників, які розрізняються між собою за характером виконуваних ролей і за стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними.

Проста співучасть (співвиконавство, співвинність)-всі співучасники є виконавцями злочину.

Складна співучасть-співучасники виконують різнорідні ролі (виконавці, підборювачі, посібники)

Злочинна організація-злочин вчинений групою осіб якщо його спільно вчинили декілька (два або більше) за попередньою змовою.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (юр.аналіз)

Об’єкт-майно

Об’єктивна сторона-привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем..

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Необережність.

Необережність злочинна недбалість:

Необережність є злочинною самовпевненістьНедбалість –неусвідомлював і непередбачав настання наслідків але міг і повинен був передбачати настання наслідків.

Самовпевненість – особа надіється на свої сили відвернути наслідки але він їх передбачає.

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (юр.аналіз)

Об’єкт-здоров’я

Об’єктивна сторона-небезпечні дії.Склад злочину-матеріальний

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Обставини, які обтяжують покарання.

Під обставинами, які пом’якшують та обтяжують покарання, мають на увазі різного роду чинники, що стосуються особи винного і вчиненого ним злочину, які відповідно зменшують або підвищують суспільну небезпечність злочину злочинця, отже, і ступінь його відповідальності.

Обставини які обтяжують покарання:

1. вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

2. вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою;

3. вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4. вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку;

5. тяжкі наслідки, завдані злочином;

6. вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;

8 стр., 3748 слов

Объективная сторона преступления (3)

... аффекта. И. А. Кудрявцев Не определение или неправильное определение факультативных признаков объективной стороны преступления может повлечь вынесение приговора, не соответствующего требованиям уголовно-процессуального законодательства. ... областным судом Евсеев осужден за совершение умышленного убийства Стародубцевой с особой жестокостью и способом, опасным для жизни многих людей. Как установлено ...

7. вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для вчинення перебувала у стані вагітності;

8. вчинення злочину щодо особи, яка перебувала в матеріальній, службовій, чи іншій залежності від винного;

9. вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

10 вчинення злочину з особливою жорстокістю;

11. вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;

12. вчинення злочину загально-небезпечним способом;

13. вчинення злочину особою, що перебуває в стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Умисне тяжке тілесне ушкодження (юр.аналіз)

Об’єкт-здоров’я

Об’єктивна сторона-небезпечні дії для життя особи.

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона — вважається закінченим коли настали наслідки-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 14 років

Крайня необхідність і умови її правомірності.

Крайня необхідність-це вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення загрожуючої небезпеки, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяла шкоди є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

Правом крайньої необхідності громадян може скрористатися лише в тому випадку, якщо в данній обстановці заподіяння шкоди є вимушеним, крайнім, останнім засобом усунення небезпеки.

Підстави при яких виникає стан крайньої необхідності:

1. небезпека, яка безпосередньо загрожує правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави.

2. неможливості усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім заподіяння шкоди цим інтересам.

Погроза вбивством (юр.аналіз)

Об’єкт-життя

Об’єктивна сторона-погроза вбивством.

Склад злочину-формальний, погрозу вбивства треба довести, вважається закінченим після настання наслідків.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Обставини, які пом’якшують покарання.

Під обставина, які пом’якшують та обтяжують покарання, мають на увазі різного роду чинники, що стосуються особи винного і вчиненого ним злочину, які відповідно зменшують або підвищують суспільну небезпечність злочину і злочинця, отже і ступінь його відповідальності:

Обставини, які пом’якшують покарання:

1. з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2. добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіянної шкоди;

3. вчинення злочину неповнолітнім;

4. вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

5.вчинення злочину в наслідок збігу тяжких особистих, сімейних або інших обставин;

6. вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7. вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;

8. вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;

9. виконання спеціального завдання з попередженням чи розкриттям злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК.

15 стр., 7272 слов

Понятие, стороны и виды трудовых договоров

... по определенной специальности, квалификации или должности, то есть обусловленной соглашением сторон трудовой функции; выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому распорядку; - – обязанность работодателя ... договорным условием, его изменение возможно только по взаимному согласию сторон. Дата начала работы. - Наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в ...

Залишення в небезпеці (юр.аналіз)

Об’єкт-життя

Об’єктивна сторона-небезпечний для життя стан.

Склад злочину-формальна.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Громадськи роботи як основний вид покарання.

Основні покарання-це покарання, що призначаються у виразі лише як самостійні покарання.

Громадськи роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. )збирання сміття, озеленення вулиць).

Це покарання не застосовується до осіб, визнаних інвалідами І або ІІ групи, вагітних жінок, осіб, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовців строкової служби.Основні покарання-громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання у дисціплинарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.

Контрабанда (юр.аналіз)

Об’єкт-господарська діяльність

Об’єктивна сторона — незаконне переміщення товарів.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Види співучасників.

Співучасники в злочині можуть виконувати різні ролі, тому вказується такі види співучасників: виконавець, організатор, підбурювач і посібник.

Виконавець-особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що не є суб’єктами злочину, вчинила конкретний злочин.

Організатор-це особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням.

Підборювач- особа, яка схолила іншого співучасника до вчинення злочину, тобто особа яка викликала у виконавця або в інших співучасникі рішучість, бажання вчинити злочин, тобто умисел на вчинення злочину.

Посібник-особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усунення перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засобів вчинення злочину, сліди злочину чи предмети здобуті злочиним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховування злочину.

Протидія законій господарській діяльності (юр.аналіз)

Об’єкт-громадська діяльність

Об’єктивна сторона-протиправна вимога припинити господарську діяльність.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Штраф як міра покарання.

Штраф-відповідно до закону є грошовим стягненням, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в особливій частині КК.

Штраф може призначатися як основне, так і додаткове покарання лише у випадках, коли його передбачено у санкції статті КК, за якою кваліфікований злочин засудженого.

Умисне знищення або пошкодження майна (юр.аналіз)

Об’єкт-власність

Об’єктивна сторона-умисне знищення або пошкодження чужого майна.

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа (ч.1. – з 16 рокі), (ч.2.-14 років).

Види покарань, які можуть застосування до неповнолітніх.

До неповнолітніх можуть бути застосовані такі види покарань як:

1. штраф-до осіб, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернення стягнення.

2. громадськи роботи

3. виправні роботи

4. арешт-тримання в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах

5. позбавлення волі на певний строк-не може бути призначено неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (юр.аналіз)

Об’єкт-здоров’я населення

Об’єктивна сторона — виробництво, виготовлення, придбання, без мети збуту

Склад злочину-формальний (фактичний).

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Стадії вчинення злочину.

Стадії вчинення злочину-це певні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації умислу, тобто характером діяння (дії або бездіяльність) і моментом його припинення.

КК визнає злочинними і карними три стадії вчинення злочину:

1. готування до злочину;

2. замах на злочин, що разом з готуванням до злочину становлять незакінчений злочин;

3. закінчений злочин.

Придбання або збут майна, завідома здобутого злочиним шляхом (юр.аналіз)

Об’єкт-власність

Об’єктивна сторона — придбання або збування майна, здобутого злочинним шляхом.

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Порушення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 18-ти річного віку відбувається на підставі особливостей які стосуються:

1. тривалості строків погашення судимості;

2. умов дострокового зняття судимості.

Таким, що не мають судимості, неповнолітні є:

1. засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;

2. засуджених до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;

3. засуджених до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом 3-х років х дня відбуття покарання не вчиняють нового злочину;

4. засуджених до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом 5-ти років з дня відбуття покарання не вчиняють нового злочину.

Дострокове зняття:1. відбуття покарання у виді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

2. закінчення не менше половини строку погашення судимості, якщо вони відбули покарання за тяжкий злочин, то дострокове зняття судимості, можливе після одного відбуття покарання, а якщо вони відбули покарання за особливо тяжкий злочин-то після двох років і шести місяців.

Але загальною умовою залишається невчинення в ці строки нового злочину.

Незаконне полювання (юр.аналіз)

Об’єкт-довкілля

Об’єктивна сторона — незаконне полювання.

Склад злочину-формальний.

Суб’єктивна сторона-прямий умисел.

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років

Амністія і помилування.

Амністія-повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.

Помилування-акт голови держави, за яким певна особа (чи кілька осіб) повністю або частково звільняється від покарання, або до неї застосовується більш м’яке покарання, або ж з особи знімається судимість.

Службова недбалість (юр.аналіз)

Об’єкт-првильна робота державного апарату.

Об’єктивна сторона-дія або бездіяльність, невиконання або неналежне виконання..

Склад злочину-матеріальний.

Суб’єктивна сторона-коли настали наслідки (вважається вчиненим).

Суб’єкт- фізична осудна особа, яка досягла 16 років