Реферат які права мають споживачі в україні

Основним законодавчим актом, яким регулюється захист прав споживачів на Україні, є основі Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023 від 15.12.93. (останні зміни внесено 10.01. 2002)

Потребителем, права якого захищаються підставі Закону України “Про захист прав споживачів” (далі Закон), є лише громадянин (фізична особа), який здобуває, замовляє, використовує чи збирається придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб. Закон регулює відносини споживача з підприємством, установою, організацією і громадянином-підприємцем, які виготовляють чи продають товари, виконують роботи, чи надають їх, незалежно від форм власності і організаційних форм підприємництва. На відносини з виготовлення та продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг громадянином, який є підприємцем, соціальній та разі придбати товари, користування послугами громадянином лише підприємницької діяльності чи підприємствами, установами, організаціями цього Закону не поширюється. Отже, споживач лише фізичного обличчя, не юридична особа і громадянин-підприємець.

Суб’єкт другий — виготовлювач, виконавець чи продавець.

Изготовитель — це підприємство, організація чи громадянин-підприємець, що виробляють товари для реалізації.

Виконавець — підприємство, організація чи підприємець, виконують роботи, чи які надають послуги.

Продавець — підприємство, організація чи підприємець, реалізують товари за договором купівлі-продажу.

Між споживачем і виконавцем (продавцем) полягає певний договір — усне або письмове угоду якість, термінах, ціні інших, за якими здійснюється купівля-продаж, роботи або послуги. Письмове угоду може оформлятися квитанцією, товарним або касовим чеком або іншими документом. Чому у сторін виникає спору? А суперечка, переважно, виникає через виявлення недоліків або суттєвих недоліків.

Недоліком, підставі Закону “Про захист прав споживачів”, вважається окреме невідповідність товару (роботи, послуги) вимогам тих нормативних документів, умовам договору чи що ставляться до нього вимогам, і навіть інформації про товарі (роботі, послузі), наданої виробником (виконавцем, продавцем).

Суттєвий недолік — недолік, що робить неможливим чи неприпустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільовим призначенням, або то, можливо усунутий стосовно цього споживача, або щодо його усунення потрібні великі затрати праці та часу, або він ставить товар (роботу, послугу) відмінними від був у договорі, або проявляється знову саме його усунення.

5 стр., 2485 слов

Захист прав споживачів

... -підприємців, стягнення, передбачені статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів", в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Результати перевірок суб'єктів ... в актах законодавства, нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) ...

Що таке гарантійний термін?

Закон «Про захист прав споживачів» визначає гарантійний термін як період, протягом якого, разі виявлення товару (роботі) нестачі, виготовлювач (виконавець, продавець) зобов’язаний задовольнити вимоги споживача … (ст.5.6 Закону).

Отже, протягом гарантійного терміну виготовлювач (виконавець, продавець) несе підвищені зобов’язання перед споживачем з ліквідації виявлених недоліків власним коштом, до заміни неякісного товару.

Хто встановлює гарантійний термін?

За чинним законодавством, право встановлення терміну гарантії належить виготовлювачу товару. Продавець він може встановлювати гарантійний термін товару, але він ні менше терміну, встановленого изготовителем.Т. е. продавцю дозволено лише збільшувати гарантійний термін.

Що робити, якщо гарантійний термін не встановлено?

За законом «Про захист прав споживача», виготовлювач вправі встановлювати гарантійний термін і термін їхньої служби товару, проте ніяк зобов’язаний робити це. Здається, можливо виникнення ситуації, коли виготовлювач, ні продавець не встановлять термін гарантії, на цьому підставі останній відмовиться ремонтувати чи заміняти бракований товар. Проте задля даного випадку Цивільний кодекс вводить поняття «терміну виявлення недоліків» — споживач вправі пред’явити вимоги, пов’язані із вадами товару, протягом 2-х років після купівлі цього товару. У цьому якщо виробником чи продавцем встановлено гарантійний термін меншою тривалості (менш 2-х років), споживач однаково може висунути претензії до якості товару протягом 2-х років. Тож чим відрізняється поняття «гарантійного терміну» від розуміння «терміну виявлення недоліків», спитаєте ви? Про це у наступному пункті.

Відмінність понять «гарантійний термін» і «термін виявлення недоліків»?

Якщо ж покупець повертає товар, нагадуючи про всі його недоліки, що перешкоджають здійсненню експлуатації, до закінчення гарантійного терміну, то доводити, що ці недоліки з’явилися торік у результаті неправильних дій споживача, а чи не пов’язані з діями виготовлювача (продавця), повинен продавець (виготовлювач).

І це при повернення неякісного товару вчасно, відведений законом щоб виявити недоліків, обов’язок «доведення» лежить вже в споживачі. Вони повинні аргументовано довести, що виявлені недоліки виникли до передачі товару чи з причин, що виникли доти.

Як обчислюється гарантійний термін?

За загальним правилом гарантійний термін починає текти з передачі товару покупцю. Але якщо цей час встановити неможливо, то гарантійний термін обчислюють з виготовлення товару. Також важливо пам’ятати, що з сезонних товарів (взуття, одяг тощо.) гарантійні терміни обчислюються ні з моменту продажу, відколи наступу відповідного сезону. З іншого боку, літочислення гарантійного терміну припиняється на період здійснення робіт з ліквідації недоліків товару.

Терміни придатності.

15 стр., 7056 слов

Договор поставки товаров

... описать сущность договора поставки товаров. промежуточные задачи понятие и правовая природа договора поставки; заключения и содержания договора поставки, его существенные условия; исполнение договора поставки: ответственность сторон по договору; 4. рассматривается ответственность сторон по договору поставки. Работа ...

Для медикаментів, продуктів харчування, виробів побутової хімії, парфумерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть згодом погіршуватися й подавати небезпеку обману життя, здоров’я, майна України та довкілля, встановлюється термін придатності, який обгрунтовується етикетках, упаковці в інших документах, прикладених до них під час продажу, і який вважається гарантійним терміном. Термін придатності обчислюється від дати виготовлення, що також повинна бути вказана на етикетці в інших документах, й чи часом, протягом якого товар придатний для використання, чи датою, до якої товар придатний для використання. Продаж товарів, термін придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні вироби та інші) гарантійний термін обчислюється початку відповідного, сезону, установлюваного Кабінетом Міністрів України. Одяг, хутряні й інші вироби:

  • весняно-літнього асортименту — із квітня
  • осінньо-зимового асортименту — із першого жовтня

Взуття:

  • зимового асортименту — з 15 листопада по 15 березня
  • весенне-осеннего асортименту — з 15 березня 15 травня, і з 15 вересня по 15 листопада
  • літнього асортименту — з 15 травня по 15 вересня

Під час продажу товарів за зразками, поштою, соціальній та випадках, коли час укладення товарів (робіт, послуг), куди гарантійні терміни не встановлено, споживач проти неї пред’явити продавцю (виготовлювачу, виконавцю) відповідні вимоги, якщо хиби протягом 6 місяців, а відношенні нерухомого майна — пізніше трьох років після передачі потребителю.Т. е. немає товарів (робіт, послуг) куди не встановлюється гарантійний термін, це термін встановлює закон.

За виконання гарантійних ремонтів гарантійний термін поповнюється час перебування товару (роботи, послуг) ремонту. Зазначене час обчислюється від часу, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

Про гарантійних термінах на комплектуючі.

На окремі комплектуючі чи складові товару може бути встановлено гарантійний термін менше, ніж товар загалом. Навіть якщо взяти виготовлювач (продавець) робить це, споживач може вимагати заміни подібних комплектуючих до закінчення гарантійного терміну все товар загалом. Встановлення деякі комплектуючі гарантійного терміну більшого, ніж весь товар загалом, дозволено.

Що це може зажадати споживач?

За чинним законодавством покупець неякісного товару вимагатиме:

  • безоплатного усунення недоліків товару чи відшкодування витрат з їхньої виправлення;
  • розмірного зменшення покупної ціни;
  • заміни товару аналогічної марки;
  • заміни такий самий товар інший марки з перерахунком покупною ціни;
  • розірвання договору продажу-купівлі.

За вимогою продавця та над його рахунок споживач повертає товар із вадами. А продавець відшкодовує вартість товару і понесені покупцем додаткові витрати.

Як швидко повинні усунути згадані недоліки?

Чинне законодавство кілька туманно відповідає даний питання.

Стаття 20 Закону РФ «Про захист прав споживача» говорить, що недоліки, знайдені у товарі, мають бути усунуті негайно (якщо інше не визначено угодою сторін у письмовій формах).

Вочевидь, що таке формулювання вигідна споживачеві. Тим більше що на період гарантійного ремонту товару тривалого користування покупцю в триденний термін має бути рахунок продавця (виготовлювача) надано аналогічний товар (у тимчасове користування).

8 стр., 3919 слов

Экспертиза товаров

... связи с этим различают следующие виды товароведной экспертизы: количественная, качественная, экспертиза товаров по договорам, ассортиментная, документальная и комплексная. При проведении экспертизы по качеству эксперты должны придерживаться основных правил, ...

Хто оплачує виникаючі витрати і збитки покупця?

Усі витрати, пов’язані заміняючи чи ремонтом товару (вартість доставки товару, вартість необхідних комплектуючих, видатки виконати ремонт тощо.), покладаються законом на виготовлювача (продавця).

У цьому покупцю може бути відшкодовано і завданий майновий чи моральних (за рішенням суду).

Головне, слід пам’ятати, що ви усували несправності «за» і потім збираєтеся подивитися в продавця відшкодування завданих збитків, вони повинні бути документально підтверджені (рахунками, накладними тощо.).

Щось про чеках.

Буває, що продавці відмовляються ремонтувати товар, гарантійний термін яким ще минув, за відсутності товарного чека. Цим вони порушують вимоги Цивільного кодексу — відсутність у покупця чека про купівлю товару неспроможна бути підставою відмовити полягає у задоволенні його вимог. Досить наявності свідків факту купівлі. І все-таки щоб уникнути зайвих проблем чеки кращим викидати.

Про «записках» на гарантійних талонах.

Більшість фірм-продавців пишуть у своїх гарантійних талонах якісь тексти, встановлюють умови гарантійного обслуговування. Підпис покупця таке гарантійному талоні означає, що він ознайомлений із умови надання гарантії товару. І якщо такі умови обмежують права споживача, то відмовити то задоволенні законних вимог тільки підставі, що він підписався під текстом гарантійного талона, не можна. Проте, попри це, краще взяти за правило уважно ознайомитися з умовами підписуваних паперів.

Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору виконанні робіт і послуг.

Насамперед необхідно визначити що таке послуга що таке робота. Через війну роботи на замовлення споживача і із наступною оплатою виконавець виробляє нову річ, яка перетворюється на власність споживача. Прикладом може бути договір у результаті якого будівельна організація побудує для споживача дачний будиночок. Прикладами послуг можуть бути побутової прокат, доручення, перевезення громадян і їхніх вантажу, комісія, збереження, страхування, надання фінансово-кредитних послуг задоволення власних побутових потреб громадян (надання кредитів, відкриття музею та ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання та збереження цінних паперів) тощо. Кожен з цих договорів регулюють окреме становище, закон, постанову, указ. Нижче, з Закону, наведено загальні права споживача у цій сфері.

Споживач проти неї відмовитися від договору виконанні робіт і послуг і починає вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не вдається до виконання договору чи працює настільки повільно, що закінчити їх у певний строк стає неможливим.

Якщо під час виконання надання послуг стане очевидно, що вона буде виконані відповідно до умов договору, споживач проти неї призначити виконавцю відповідний термін усунення недоліків, а разі невиконання цієї вимоги у визначений термін — розірвати договір рівні і потребуватиме відшкодування збитків чи доручити виправлення недоліків третій особі з допомогою виконавця. І хоча спробує не виконати.

Якщо виконавець відступив та умовами договору, що призвело погіршення виконаної роботи (послуги), чи допустив інші дефекти в виконану роботу (послузі), споживач проти неї свій вибір вимагати безоплатного усунення цих недоліків у відповідний термін або відшкодування витрат, понесених їм під час усуненні своїми засобами недоліків роботи, чи розмірного зменшення винагороди до праці (послугу).

5 стр., 2051 слов

Істотні умови договору

... умови про об'єкт договору; умови, прямо названі на законі чи інших правових актах як суттєві; умови, необхідних договорів цього виду. Істотні умови договору ... реферату Демшевського не дозволяє поглиблено розглянути всі цікаві проблеми підрядних правовідносин, вирішила зупинитися досить вузької темі – в різних підходах до визначення терміну як умови договору ... й може бути визначено, має бути виконане ...

За наявності роботах (послугах) істотних відступів та умовами договору чи інших суттєвих недоліків споживач проти неї вимагати розірвання договори та відшкодування збитків.