Реферат податкове право

1. Дайте визначення термінів та понять:

Державний збір

Загальний податок

Об’єкт оподаткування – операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об’єкт, має вартісну, кількісну чи фізичну характеристики, з наявністю якої в платника податків законодавство про податки і зборах пов’язує виникнення обов’язки у сплаті податку.

Декларація доходів громадян

Податковий період

Обов’язки податкові органи.

Стаття 32. (Податковий кодекс Російської Федерації у редакції Федерального закону № 146-ФЗ від 9.07.1999 р.)

1. Податкові органи зобов’язані:

1) дотримуватися законодавство про податки і зборах;

2) здійснювати контролю над дотриманням законодавства про податки і зборах, і навіть які у відповідність до ним нормативних правових актів;

3) ведуть у установленому порядку облік платників податків;

4) проводити роз’яснювальну роботу з застосуванню законодавства про податки і зборах, і навіть які у відповідність до ним нормативних правових актів, безплатно інформувати платників податків про діючих податках і зборах, представляти форми встановленої звітності і роз’ясняти порядок заповнення, давати роз’яснення про порядок обрахунку та сплати податків і зборів;

5) здійснювати повернення чи залік зайве сплачених чи зайве стягнутих сум податків, пені та штрафів гаразд, передбаченому справжнім Кодексом;

6) дотримуватися податкову таємницю;

7) спрямовувати платникові податків чи податковому агенту копії акта податкової перевірки і рішення податкового органу, соціальній та випадках, передбачених справжнім Кодексом, податкове повідомлення і висунув вимогу про сплату податку та збору. (в ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ) (див. текст у редакції)

2. Податкові органи несуть також інші обов’язки, передбачені справжнім Кодексом й іншими федеральними законами.

3. Податкові органи при виявленні обставин, дозволяють припускати вчинення порушення законодавства про податки і зборах, що містить ознаки злочину, зобов’язані в десятиденний термін від дня виявлення зазначених обставин направити матеріали до органів податкової поліції на вирішення питання про порушення кримінальної справи. (в ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ) (див. текст у редакції)

9 стр., 4268 слов

Судова влада та органи, що її здійснюють

... судову систему України. Згідно зі ст. 2 Закону України „Про судоустрій” головними задачами усіх судів є захист гарантованих Конституцією України і законами прав та свобод людини і громадянина, прав ... виконавчі інспекції Управління державного департаменту України з питань виконання покарань, органи міліції, адміністрація державних органів та установ, адміністрація підприємств, установ організацій. 8. ...

3. Раскройте зміст питання:

Податок на додану вартість., Податок на додану вартість

При ввезенні товарів завезеними на територію РФ їх оподаткування ПДВ виробляється у відповідність до митним законодавством РФ.

У разі ринкової економіки вартість реалізованої продукції (товарів), робіт, послуг обчислюється виходячи що з вільних (ринкових) цін, і тарифів, що з державних регульованих оптових і роздрібних цін, і тарифів, застосовуваних деякі види продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання й нових послуг, які надають населенню.

Існує пряма зв’язок податкових правовідносин зі сплати ПДВ із забезпеченням прямих бюджетних доходів, оскільки ПДВ береться з кожного договору, угоди, обігу субстандартні та забезпечує налогово-управленческие інтересів держави.

Вартість реалізованої продукції, робіт, послуг становить оподатковуваний оборот, куди також включаються:

 • суми коштів, отримані підприємцями від підприємств та організацій у вигляді фінансову допомогу, поповнення фондів спеціального призначення чи направлені рахунок збільшення прибутку, крім коштів, що зараховуються в статутні фонди підприємств відповідає їхній засновниками, цільового бюджетного фінансування, і навіть за проведення сучасної діяльності;
 • доходи, одержані від передачі в тимчасове користування фінансових ресурсів за відсутності ліцензії за проведення банківських операцій;
 • кошти, одержані від стягування штрафів, стягнення пенею, виплати неустойок порушення зобов’язань, передбачених договорами поставки товарів (виконання, надання послуг);

— суми авансових та інших платежів, що надійшли має значення майбутніх поставок товарів чи виконання (послуг) на розрахунковий рахунок або отримані гаразд часткової оплати по розрахунковим документам за реалізовані товари (товари, послуги).

У цьому зазначені у підприємств торгівлі, і підприємств, одержують прибутки від посередницьку діяльність як, оподатковуються у частині надбавок, націнок, винагород та інших зборів.

об’єктом оподаткування

З метою оподаткування товаром вважаються предмет, виріб, продукція, зокрема. виробничо-технічного призначення, нерухомого майна, включаючи будівлі і споруди, і навіть електро- і теплоэнергия, газ.

У бухгалтерський облік оподатковуваний оборот визначається з сум, врахованих на рахунках реалізації продукції (робіт, послуг) й іншим реалізації, і навіть прибутків і збитків. У цьому прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається або за мері його сплати (при безготівкових розрахунках – по вступі коштів за товари, роботи, послуги на рахунки установи банків, а під час розрахунків готівкою – по вступі засобів у касу), або за відвантаженні товарів (виконанні робіт, наданні послуг) та пред’явленні покупцю (замовнику) розрахункових документів.

Платниками ПДВ є:

 • підприємства міста і організації незалежно від форм власності і відомчої приналежності, мають згідно з законодавством РФ статус юридичних, включаючи підприємства з іншими інвестиціями, здійснюють виробнича й іншу комерційну деятельсность;
 • філії, відділення та інші відособлені підрозділи підприємств, розміщені РФ, мають розрахункові рахунки установах банків та самостійно реалізують за плату товари (роботи, послуги);
 • міжнародні об’єднання й іноземні юридичних осіб, здійснюють виробнича й іншу комерційної діяльності біля РФ.

Не сплачують податок фізичні особи, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.

9 стр., 4380 слов

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на ...

... використання географічного зазначення 3.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності на географічні зазначення 3.2. Особливості найменування ... послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Поняття «знак» використовується і в ст. 1 Закону Російської Федерації ... шрифтове і кольорове оформлення напису Coca-Cola на усій продукції цієї компанії). Торговий образ – це ...

У проекті таки Податкового кодексу закріплено прийнятий у законодавстві підхід, коли вводиться поняття «місце реалізації продукції, робіт, послуг».

Місцем реалізації робіт (послуг) організацією чи індивідуальним підприємцем визнається територія Російської Федерації, якщо:

1) роботи (послуги) пов’язані безпосередньо з нерухомим майном (крім повітряних, морських суден і суден внутрішнього плавання, і навіть космічних об’єктів), які є біля Російської Федерації. До таких роботам (послуг), зокрема, ставляться будівельні, монтажні, строительно — монтажні, ремонтні, реставраційні роботи, роботи з озеленення;

2) роботи (послуги) пов’язані з рухомим майном, які є біля Російської Федерації;

3) послуги фактично виявляються біля Російської Федерації у сфері культури, мистецтва, освіти, фізичної культури чи туризму й спорту;

4) покупець послуг здійснює діяльність території Російської Федерації.

Місцем здійснення діяльності покупця вважається територія Російської Федерації у разі фактичного присутності покупця послуг, вказаних у теперішньому підпункті, біля Російської Федерації з урахуванням державної реєстрації речових організації, або індивідуального підприємця, а у її відсутності — виходячи з місця, вказаної у установчих документах організації, місця управління організації, місця перебування його постійно чинного виконавчого органу, місця перебування постійного представництва (якщо послуги надані цю постійне представництво), місце проживання фізичної особи. Становище справжнього підпункту застосовується в наданні послуг:

 • про передачу у власність або передачу патентів, ліцензій, торгових марок, авторських правий чи інших прав;
 • консультаційних, юридичних, бухгалтерських, інжинірингових, рекламних, освітніх послуг, послуг за обробці інформації, і навіть під час проведення науково — дослідницьких мереж і досвідчено — конструкторських робіт.

До инжиниринговым послуг ставляться інженерно — консультаційні послуг з підготовки процесу виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), підготовці будівництва і експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських та, передпроектні і проектні послуги (підготовка технико — економічних обгрунтувань, проектно — конструкторські розробки та решту послуги).

До послуг з обробці інформації ставляться послуги з здійсненню збирання й узагальнення, систематизації інформаційних масивів надання у розпорядження користувача результатів обробки цієї інформації;

 • з надання персоналу, якщо персонал працює у місці економічної діяльності покупця;
 • зі здавання у найм рухомого майна, крім наземних автотранспортних коштів;
 • послуг агента, який залучає від імені основного учасника контракту обличчя (організацію чи фізична особа) з метою послуг, передбачених справжнім підпунктом;
 • послуг, які надають у російських аеропортах і повітряним простором Російської Федерації з обслуговування повітряних судів, включаючи аеронавігаційне обслуговування;
 • робіт (послуг) з обслуговування морських судів (лоцманська проводка, всі види портові збори, послуг судів портового флоту, ремонтних та інших праць (послуг);

5) діяльність організації, або індивідуального підприємця, які виконують роботи (надають послуги), складає теренах Російської.

5 стр., 2007 слов

Джерела податкового права

... Узагальнене уявлення про джерела податкового права дають ст. 1 і аналогічних сім НКРФ[3], які, відповідно називаються «Законодавство Російської Федерації про податки і зборах, законодавство суб'єктів Російської Федерації про податки і зборах, нормативні ...

Місцем здійснення діяльності організації, або індивідуального підприємця, які виконують роботи (надають послуги), також вважається територія Російської Федерації у разі фактичного присутності цієї організації, або індивідуального підприємця біля Російської Федерації з урахуванням державної реєстрації речових, а у її відсутності — виходячи з місця, вказаної у установчих документах організації, місця управління організацією, місця перебування постійно чинного виконавчого органу організації, місця перебування постійного представництва Російській Федерації (якщо роботи були виконані (послуги надані) надані цю постійне представництво) або місце проживання індивідуального підприємця.

Місцем здійснення діяльності організації, або індивідуального підприємця, які мають послуги з здачі у найм повітряних судів, морських судів або судів внутрішнього плавання за договором оренди (фрахтування тимчасово) з екіпажем, і навіть послуги з перевезення, визнається, відповідно, місце фактичного надання послуг з управління та програмах технічної експлуатації наданих оренду зазначених судів і участі місце надання послуг з перевезення.

Якщо реалізація робіт (послуг) носить допоміжний характер стосовно реалізації основних робіт (послуг), місцем такий допоміжної реалізації визнається місце реалізації основних робіт (послуг).

Документами, які підтверджують місце виконання (надання послуг) поза території Російської Федерації, є:

1) контракт, укладений із іноземними чи російськими особами;

2) документи, що підтверджують факт виконання (надання послуг).

Податкова ставка.

Ставка податку додану вартість спочатку встановили розмірі 28% з оподатковуваного обороту, а при реалізації товарів за регульованими цінами – 21.88%. З січня 1993 р. ставки ПДВ знизили. По продовольчих товарах (крім підакцизних) з переліку, затвердженого Урядом РФ, ставка було знижено до 10%, така сама ставка було встановлено для дитячих товарів з переліку, затвердженого Урядом РФ, за іншими товарам (роботам, послуг), включаючи підакцизні продовольчі товари – 20%.

Постановою Уряди РФ від 17 липня 1998 р. № 787 значно скорочено перелік продовольчих товарів, якими застосовується ставки податку на додану вартість розмірі 10%.

Відповідно до вищезгаданим Постановою Уряди РФ ставка ПДВ у розмірі 10% діє з 1 серпня 1998 р. по хлібу і хлібобулочних виробів, молока і молокопродуктам (крім морозива), продуктам дитячої праці і діабетичного харчування.

19 стр., 9071 слов

Очная ставка уголовный процесс

... источник. В отдельных современных учебных пособиях по криминалистике и по уголовному процессу очная ставка рассматривается как разновидность допроса. Зачастую в главах о допросе ей ... работе были сформулированы следующие задачи : определить понятие и выявить цели очной ставки; раскрыть тактические приемы подготовки и проведения очной ставки; исследовать порядок проведения и оформления очной ставки. ...

Постановою Уряди РФ від 17 липня 1998 р. № 787 значно скорочено перелік товарів для дітей, якими застосовується ставка ПДВ у розмірі 10%. Відповідно до зазначеним вище Постановою Уряди РФ ставка ПДВ у розмірі 10% діє з 1 серпня 1998 р. по дитячим ліжкам, по дитячим матрацам, коляскам, іграшок, шкільним принадлежностям (шкільним зошитам, пластиліну, пеналам, шкільним щоденникам тощо.), паперовим підгузків.

Сохранена ставка в 10% по зерну, цукру-сирцю, рибного борошна домішують, рибі й морепродуктам, реализуемым від використання в технічних цілях, кормопроизводстве та у виробництві лікарських засобів.

Встановлені ставки застосовуються також за обчисленні ПДВ щодо товарам ввезених завезеними на територію РФ.

Розмір савки ПДВ може уточнюватися під час затвердження федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.

Порядок обчислення податку.

Реалізація товарів (робіт, послуг) організаціями проводиться у разі цінами (тарифами), збільшеним у сумі ПДВ. Причому у розрахункових документах на реалізовані товари (роботи, послуги) сума податку вказується окремим рядком.

реалізація товарів (робіт, послуг) населенню проводиться у разі цінами та тарифами, які мають у собі суму ПДВ щодо встановленої ставці.

З суми ПДВ, исчисленной на певної стадії виробництва віднімається сума податку, сплачена на попередньої стадії. Податок на придбані вироби віднімається з податку виготовлену продукцію, тобто. до бюджету вноситься лише відмінність між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані їм товари (роботи, послуги) і сумами податку фактично сплаченими постачальниками за матеріальні ресурси (роботи, послуги), вартість яких належить на витрати виробництва та звернення.

Терміни сплати податку.

Сплата податку виробляється щомісяця з фактичних оборотів щодо реалізації товарів (робіт, послуг) за минулий календарний місяць термін пізніше 20 числа наступного місяці.

Міністерству фінансів РФ дозволили встановлювати інші податкові періоди і продовжити терміни сплати податку. У Інструкції Госналогслужбы РФ № 39 від 1995 р. встановлено терміни залежно від розміру середньомісячних платежів даного податку.

Дата скоєння обороту.

Датою скоєння обороту вважається день надходження коштів за товари (роботи, послуги) на рахунки кредитних організаціях, а під час розрахунків готівкою – день надходження виручки до каси.

Для підприємств, яким дозволено визначати термін реалізації за відвантаженням товарів (виконання робіт, послуг) датою скоєння обороту вважається їхня відвантаження (виконання) і пред’явлення покупцям розрахункових документів.

При безоплатну передачу чи обміні