Конституційне право Німеччини

1. Загальна характеристика Основного закону 1949 р. і порядок його зміни.

2. Федеральні державні органи

3. Судова влада.

4. Федеративний устрій і місцеве самоврядування.

Введення

Федеративна Республіка Німеччина відноситься до числа високорозвинених країн з демократичним політичним режимом. Межує з дев’ятьма державами, площа складає близько 357 тис. кв. км, населення близько 84 млн., з яких німці становлять 95,1%, турки — 2,3%, італійці — 0,7%. У країні проживає близько 8 млн. іноземних переселенців. За віросповіданням більшість (45%) — протестанти, католики становлять 37%, мусульмани — 2%. Німеччина посідає четверте місце в світі за обсягом ВВП, 15 (Разом з Францією) — за часткою ВВП на душу населення.

1. Загальна характеристика Основного закону 1949 р. і порядок його зміни.

Конституція Німеччини 1949р. офіційно іменується Основним законом, оскільки при прийнятті цей акт розглядався як тимчасовий, вважалося, що конституція буде прийнята для всієї Німеччини після подолання її розколу. У 1990р. була створена комісія для підготовки постійної конституції, але в 1992р. комісія прийшла до висновку, що Основний закон 1949р. відповідає сучасним умовам.

Основний закон розроблений і прийнятий 8 травня 1949р. Парламентським радою, що складався з 65 делегатів. 12 травня він був санкціонований військовими губернаторами, а в період з 16 по 22 травня — ландтагами земель, за винятком Баварії. Основний закон складається з короткої преамбули і 14 розділів (три з яких були включені додатково вже в період його дії), 146 статей.

Розділ I Основного закону присвячено основним правам. Це досить примітна його особливість. Адже, як правило, конституції починаються з загальних характеристик держави, а в Основному законі такі характеристики містяться лише в розд. II В«Федерація і земліВ», в якому регулюються не тільки відносини між Федерацією та її суб’єктами, але також основи політичного ладу. Наступні розділи, крім самого останнього, регулюють державну організацію Федерації.

За формою правління Німеччина являє собою парламентарну республіку, враховуючи вельми сильну позицію глави Федерального уряду — Федерального канцлера, деякі німецькі дослідники характеризують ФРН як В«канцлерську республіку В». Республіканський принцип закріплюється в ст. 28, де зазначено, що В«Конституційний лад в землях повинен відповідати принципам республіканського, демократичного і соціальної правової держави В». При характеристиці демократичної держави конституційний законодавець виходить з уявлення про те, що народ є носієм державної влади та її єдиним власником. Перевага при цьому віддається представницької демократії. Проведення референдумів, здійснення народної ініціативи, а також організація народних опитувань допускається лише у зв’язку з зміною територіального устрою Федерації (ст. 29), що різко звужує можливості їх практичного застосування. В якості прикладу можна навести референдум в землях Берлін та Бранденбург в 1996 р. з приводу їх злиття. Населення Берліна висловилося за об’єднання, однак жителі Бранденбурга проголосували проти.

3 стр., 1421 слов

Закон як джерело екологічного права

... Основного Закону. Закон є засобом закріплення державної екологічної політики. У законах відображені основні вимоги, що стосуються предмета екологічного права. Пріоритетне місце закону в системі джерел екологічного права ... навколишнього природного середовища як одну з гарантій охорони здоровя населення. Висновки Близькими до ... відносин, що виникають з приводу його використання й охорони. Нарешті, слід ...

Риси правової держави знайшли своє закріплення в таких конституційних принципах, як верховенство конституції та верховенство закону; установа незалежного суду і заборона створення надзвичайних судів; пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права, які є складовою частиною федерального права і безпосередньо породжують права та обов’язки для проживаючих на території Федерації осіб. Згідно зі ст. 24, Федерація може законом передавати суверенні права міждержавним установам, а землі в тій мірі, в якій вони компетентні здійснювати державні повноваження і виконувати державні завдання, можуть за згодою Федерального уряду передавати суверенні права прикордонним установам, створюваним спільно з територіальними одиницями суміжних держав. З метою збереження миру Федерація може вступати в систему взаємної колективної безпеки і погоджуватися при цьому на обмеження своїх суверенних прав, що ведуть до мирного і міцному порядку в Європі і між народами світу і забезпечують його.

Положення про соціальне державі розвивається у нормах про те, що власність зобов’язує, що користування нею повинно служити загальному благу, що земля, її надра, природні багатства, засоби виробництва можуть бути усуспільнено в різних формах, але тільки законом. У німецькій літературі склалася точка зору, згідно з якою соціальна держава — це організація, яка допомагає слабкому, прагнуча вплинути на розподіл економічних благ в дусі принципів справедливості, щоб забезпечити кожному гідне людини существованіе.1

В політичній системі Німеччини важливу роль відіграють політичні партії, які згідно зі ст. 21 можуть створюватися вільно, для цього не потрібно дозволу або повідомлення; їх призначення — сприяти формуванню політичної волі народу; внутрішня організація партій визначається ними самими, але повинна відповідати демократичним принципам; партії повинні представляти публічний звіт про своє майно, фондах та джерелах засобів; партії можуть бути визнані Федеральним конституційним судом антиконституційними, якщо прагнуть завдати шкоди основам вільного демократичного ладу, поставити під загрозу існування країни. Більш докладно статус партій визначається спеціальним законом про політичні партій 1967 р. з наступними змінами. Зокрема, партія втрачає права партії, якщо протягом шести років не висуває кандидатів до Бундестагу або ландтаги земель.

6 стр., 2774 слов

Політичні права і свободи громадян України

... права й свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створен­ня і діяльність організаційних структур політичних партій ... реалізації цього права встановлюється Законом України від 21 січня 1994 р. "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Згідно із Законом, громадянинові ...

Закон про зміну Основного закону потребує схвалення 2/3 членів Бундестагу і 2/3 голосів Бундесрату. Неприпустимо зміну Основного закону, що зачіпає поділ Федерації на землі і співробітництво земель, принципове участь земель в законодавстві, а також принципи, закладені в ст. 1 і 20. У ст. 1 йдеться про обов’язок держави поважати й захищати гідність людини, про прихильність німецького народу непорушним і невідчужуваним правам людини і про те, що конституційні основні права пов’язують всі три гілки влади в якості безпосередньо чинного права. Одне з останніх змін було пов’язане із захистом тварин. Німеччина стала першою країною в Європейському союзі, де захист тварин піднесена до конституційного уровня.1 На практиці було прийнято понад півтори сотні поправок, в результаті чого в тексті з’явилися три нові розділу, більше чотирьох десятків нових статей, повністю або частково відмінені, доповнені або змінені порядку 80 статей (деякі з статей переглядалися по кілька разів) .2

Охорону Основного закону здійснює Федеральний конституційний суд, що володіє досить широкою компетенцією.

Питання 2. Федеральні державні органи.

За питання про поняття парламенту Німеччині існують різні погляди і в німецької, і у вітчизняній літературі. У законодавчій діяльності беруть участь: Бундестаг (Союзну збори), Бундесрат (Союзна рада) і Президент республіки, який підписує закони і має право повернути їх на вторинне розгляд.

Бундестаг згідно з виборчим закону складається з 600 депутатів (на практиці їх завжди більше в силу особливостей виборчої системи) і обирається за змішаною виборчою системі на чотири роки шляхом загальних, прямих, рівних, вільних виборів при таємному голосуванні. Половина депутатів обирається за мажоритарною системою по одномандатних виборчих округах, інша половина — за списками політичних партій з 5 процентним загороджувальним б…