Авторські права в мережі Інтернет

Реферат

Міністерство освіти Республіки Білорусь

«Білоруський державний педагогічний університет

імені Максима Танка »

Факультет дошкільної освіти

РЕФЕРАТ

На тему: «Авторські права в мережі Інтернет»

Підготувала:

Студентка V курсу 504 групи

Голобурда Марія Андріївна

Мінськ 2011

Зміст

^

Введення

Інтернет — всесвітня система об’єднаних комп’ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, служить фізичною основою для Всесвітньої павутини і безлічі інших систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як «Всесвітня мережа» і «Глобальна мережа».

Інформаційні ресурси Інтернет включають інформацію у вигляді електронних документів різних типів — текстові, аудіо-та відеоматеріали, графічні об’єкти, бази даних, програми та інше. Як правило, мета подання інформації в Інтернет — довести її до відома інших користувачів. Унікальність Інтернету полягає в тому, що можна в будь-який час дня і ночі, одноразово або багато разів знайомитися з матеріалами, розміщеними в Мережі, копіювати їх, відсилати комусь за умови, що у вас є вихід в Інтернет. І ось тут то і виникає проблема. Проблема авторського права в мережі Інтернет. Сказано і написано на цю тему багато, але туман досі не розвіявся. Одні вважають, що Мережа потрібно підпорядкувати звичайним законам, інші говорять, що авторські права в Інтернеті — категорія віртуальна, доводити їх не варто, та й не вийде. Тобто розкид думок — від верховенства закону в мережі Інтернет, до повної свободи дій. На сьогоднішній день норми, регулюючі діяльність у світовій інформаційній павутині відсутні. Тому найчастіше порушувані права в мережі Інтернет — це права на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, авторські права фізичних і юридичних осіб.

Дискусія про правове регулювання Інтернету набуває все більшої гостроти, і вже законодавці готові зайнятися цією проблемою. Актуальність роботи полягає в тому, що в даний час гостро стоїть необхідність регулювання питань захисту в Глобальній мережі, регламентації Інтернету, як найбільш важливого елемента нових інформаційних технологій.

^

Проблеми реалізації авторських прав у мережі Інтернет

За відсутності норм, що регулюють діяльність у глобальному інформаційному просторі, у свідомості мережевої спільноти виникає і зміцнюється своєрідний подвійний стандарт: закони дотримуватися потрібно, але тільки не в мережі. І одними з найбільш порушуваних у мережі Інтернет прав є права на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, авторські права фізичних і юридичних осіб.

15 стр., 7365 слов

Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

... с пиратством - не, в то же время, тема роста, я увижу, что еда лишена права интеллектуальной власти с точки зрения ... наукової і технічної творчості. Государство гарантирует уступку обладателю интеллектуальной власти, авторских прав людей, их моральных и материальных интересов, которые ... политиков у входа говорит: «У кого« мозг »Украины, тот и его воля”. Культура, научно-технический уровень virobnity, ...

За аналогією з теорією права можна виділити два підходи до проблеми правового регулювання в мережі Інтернет: перший пропагує абсолютну свободу, другий — верховенство законодавства в мережі. Перший підхід базується на мережевих традиціях і має дуже значне число прихильників серед мережевої спільноти, другий не так поширений, більше того, він зустрічає різке неприйняття частини користувачів мережі. Проте, відповідно до Конституції РБ обов’язком держави є захист прав і свобод людини і громадянина.

гальмує розвиток мережі,

літератури і мистецтва виникає в силу факту його створення і не змінюється при поданні матеріалів у мережі Інтернет. Правда, потрібно відзначити, що умовна одиниця інформації в мережі — сторінка. Вона являє собою з точки зору авторського права синтетичний об’єкт — у нього включаються об’єкти авторського права різних різновидів: текст програми на мові HTML і інші програмні об’єкти, зображення і фотографії, відео та аудіо, двійковий код. Дані об’єкти можуть бути створені різними людьми і їх охорона може здійснюватися як окремо, так і в цілому.

При цьому необхідно враховувати наступне. Питання забезпечення доказів для мережі Інтернет є основоположним. В умовах мінливості природи електронної інформації, легкості передачі інформації з мереж, відкритості протоколу TCP / IP головним стає питання: де яка сторінка лежала і хто і коли здійснив кожну конкретну публікацію даної сторінки в мережі.

сучасні способи захисту інформації

Так, захищати авторські права стосовно мережі Інтернет можливо за допомогою запису інформації зі сторінок сайтів на лазерний диск і наступним його депонуванням у сховище — Web-депозитарій. Зазначений метод цілком підходить і для будь-яких інших продуктів інтелектуальної праці, а також для захисту суміжних прав, правової охорони нетрадиційних об’єктів (наприклад, службової та комерційної таємниці).

Крім того, зазначений метод захищає зміст інформації на сайті, попереджаючи можливі претензії по ньому, і його механіка досить проста і виглядає наступним чином.

Мається сховище, куди депонуються в безумовному порядку всілякі твори, у тому числі, і CD з Web-сторінками. Для цього особа подає заяву про те, що воно є автором (правовласником) чого-небудь, із зазначенням конкретного твору та його коротким описом. Фіксується дата прийому твору (що дуже важливо для пріоритету), оформлюється свідоцтво про те, що прийнятий певний об’єкт, який видається заявнику і певний об’єкт вже в якості одиниці зберігання залишається лежати в сховище.

«хто перший виклав публікацію»

водяні знаки в електронних копіях фотографій і зображень.

4 стр., 1873 слов

Комерційне право Росії

... сила. [22] Довідкова правова система «Консультант Плюс». Комерційне право Росії, Пугинский Борис Іванович У підручнику в систематизованому вигляді ... Способи укладання торговельних договорів 35. Укладення договорів в мережі Інтернет 36. Зміна та розірвання договорів 37. Оптова ... 13.3. Договори на поширення реклами і на передачу інформації 189 13.4. Договори зберігання товарів. Договори страхування. ...

У мережі Інтернет також виникають унікальні і не мають аналогів у реальному світі спеціальні юридичні проблеми у сфері авторського права. Це питання постановки посилань,

мета-тегів.

^ При постановці посилань на джерело

фрейми

Зазначена організація сайту створює потенційну можливість для порушення авторських прав: можливо у своїх фреймах, які будуть грати роль канви і організуючою структури, показувати чужі сторінки. Наприклад, так вчинили TotalNews, відкриваючи у фреймі на своєму сайті ресурси WashingtonPost, Reuter і т. д. У результаті тривалих і напружених суперечок TotalNews погодилися відновити права володарів показуються ресурсів і зняли свій первісний теза про те, що це реклама для тих, кого показують . Правда, ті організації, хто претензій не пред’явив, довго ще залишалися у фреймовій структурі TotalNews. У 1997 році у схожій ситуації справа дійшла до суду: AmericanCivilLibertiesUnionofGeorgia пред’явила позов до громадянина США Міллеру, який розташував на своєму сайті картинки з текстовими лінками на позивача у фреймах. Суд не задовольнив вимог позивача, визнавши за відповідачем право на посилання як на допустиме цитування, використовує твір без згоди автора.

мета-тегів.

Зазначений механізм дуже зручний і широко поширений в мережі і використовують його не тільки правомірно. Відомий ряд судових справ, хоч і не належать до порушення авторських прав, але розкривають загальний механізм некоректного використання мета-тегів. Так, у справі PlayboyEnterprisesInc. проти CalvinDesignerLabel відповідач поставив на титульній сторінці свого сервера мета-теги, що містять зареєстровані позивачем товарні знаки «Playmate» і «Playboy». Суд постановив: ліквідувати порушення прав позивача на товарні знаки. У іншій судовій справі, InstituformTechnologiesInc. проти NationalEnviroTechGroup, відповідач включив в мета-теги зареєстровані товарні знаки та елемент фірмового найменування позивача («Instituform», «Institupipe»).

Суд виніс рішення на користь позивача і зобов’язав відповідача стерти мета-теги і заново прописатися в ряді пошукових систем і каталогів.

На завершення проведеного короткого огляду проблематики Інтернету в сфері авторського права потрібно відзначити, що в РБ судових прецедентів, пов’язаних з використанням мережі, немає.

Як, втім, немає і спеціалізованого законодавства, що має предметом свого регулювання мережу. Дуже важко передбачити, як піде правозастосування в РБ. Проте, чим активніше буде використовуватися в країні мережу Інтернет, тим більше буде конфліктів щодо використання об’єктів авторських прав у мережі (а на даний момент таких вже налічується чимало) і тим швидше все доходити до судових розглядів, які, які створивши правозастосовчу практику, дозволять більш впевнено почувати себе правовласникам в мережі Інтернет, так як буде з’ясований межа здійснення захисту авторських прав.

^

Проблеми настання відповідальності за порушення авторських прав у мережі Інтернет.

Відмітною ознакою і основою мережі Інтернет є простота, миттєвість і загальнодоступність копіювання, відсутність матеріальних витрат на копіювання, ніж користувачі мережі Інтернет широко користуються, формально порушуючи чинне законодавство з авторського права. Так за даними BSA (Асоціація виробників програмного забезпечення) навіть у такій країні як США, де рівень захисту авторських прав найвищий у світі, до 40% використання ліцензійного програмного забезпечення застосовується з порушенням авторських прав. На території країн СНД даний показник доходить до 95%. Чинне законодавство містить детальну регламентацію видів, форм, засобів, способів захисту авторських і суміжних прав, але не всі вони реалізуються на практиці. Причин цього — безліч: низький рівень правопорядку в країні, необізнаність авторів про свої права, відсутність кваліфікованих фахівців, здатних надати авторам правову допомогу, і т. д. Закон про авторське право визначає, що порушником авторських прав є фізична або юридична особа, яка не виконує вимог Закону про авторське право. Порушення прав може відбутися як в рамках авторського договору, так і поза рамками договірних відносин. При внедоговорном порушенні, а також тоді, коли в договорі не вказані санкції, потерпілий може скористатися тими заходами захисту, які встановлені законодавством.

4 стр., 1995 слов

Объекты авторского права реферат украина

... прав автори і т.д. 2 ОБЪЕКТЫ І СУБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА Об'єктом авторського права ... та громадських фондах, розвитком мережі культосвітніх установ. Свобода художнього, ... право і правах. Оскільки авторське право є частиною громадянського права, відтак йому притаманні принципи як загальні громадянській права загалом (такі як, юридичне рівність сторін, ініціативність, диспозитивність, захист ...

юрисдикційної,

самозахист,

цивільно-правові

Мережа Інтернет

Хоча розміщення в Мережі відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію регулюються нормами цивільного права. Але якщо такі відомості становлять велику ступінь суспільної небезпеки, але це факт наклепу як складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством. Усвідомивши як позитивність, так і небезпека Глобальної мережі, законодавець передбачив у Кримінальному кодексі розділ XII «Злочини проти інформаційної безпеки», а також статтю «Порушення авторських і суміжних прав». Потрібно відзначити, що дана стаття не знаходить широкого застосування. Дійсно, не можна більшість користувачів Інтернету (як правило, високоосвічених і законослухняних громадян в частині дотримання прав власності на матеріальні речі), використовують твори в особистих цілях і які становлять значну частину суспільства і населення країни, притягувати до відповідальності аж до кримінальної. Це неможливо здійснити не тільки законодавчо, але і чисто технічно, тому пропонується створити єдину державну службу, яка концентрувала б у своїх руках функції адресної реєстрації, координації та організаційно-технічного контролю користування мережею, в тому числі сертифікацію і ліцензування інформаційно-мережних послуг.

Цивільно-правова

від людини, безоплатно розповсюджує його ідеї (хоча б і без вказівки авторства)? Щоб визначитися зі «країною захисту», потрібно визначити, де відбулося порушення авторських прав. У даному випадку такою країною буде Канада, яка, до речі, ратифікувала Всесвітню конвенцію про авторське право від 06.09.195215 (і Німеччина, і США, і Росія також є її учасниками).

Відповідно до статті II цієї Конвенції, випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, рівно як і твори, вперше випущені в світ на території такої Держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така Держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені в світ на її власній території. Отже, відповідно до Конвенції хоча твір було випущено в світ у Німеччині, в Канаді йому повинна надаватися така правова охорона, яка надається творам, облямованих на території Канади згідно канадським законодавством. Навіть якщо в Канаді й існують які-небудь формальності щодо реєстрації авторських прав, при розсудливо проставленою ї вони вважаються дотриманими (стаття III).

14 стр., 6771 слов

Захист права інтелектуальної власності

... (визнання) порушеного (оспорюваного) права, впливу на правопорушника. 2. Підстави захисту права інтелектуальної власності: порушення права, невизнання права, оспорювання права Загальні підстави для захисту прав перераховані в ст.15 ГК України: порушення прав, невизнання прав, оспорювання прав. Порушення права означає вчинення дії (бездіяльності), ...

Що стосується питання щодо реєстрації самого сервера в іншій державі. Конвенція оперує поняттям «території» в сенсі території конкретної держави. У цьому ж сенсі кожен сервер, незважаючи на його умоглядну «віртуальність», внепространственность, об’єктивно фізично знаходиться на території однієї держави. Чи зареєстрований він де-небудь ще жодного значення не має. Крім того, держави-учасники домовилися, що кожен буде надавати охорону за своїм законодавством. Але, припустимо, що таке порушення сталося в Білорусі.

Що має право вимагати автор від порушника своїх прав? Надається ряд цілком конкретних заходів, якими потерпілі можуть скористатися. Зокрема, визнання авторського права, коли воно оспорюється або заперечується. З приводу літературних або музичних творів даний факт може бути підтверджений шляхом проведення експертизи. Складніша справа з Глобальною мережею. Для підтвердження авторства, захисту авторських документів та забезпечення доказів у технічному і технологічному плані використовується електронно-цифровий підпис, що забезпечує аутентифікацію та ідентифікацію електронного документа. Визнання авторства — є засіб усунення невизначеності у взаєминах суб’єктів.

Відновлення становища, яке існувало до порушення права, шляхом усунення наслідків правопорушення, а також припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Дані заходи можуть застосовуватися у поєднанні з іншими способами захисту, наприклад, стягненням збитків, або мати самостійне значення. По судових справах, пов’язаним з Інтернет — відносинами, дана міра застосовується в якості додаткової. Основним способом захисту є стягнення збитків. Збитки стягуються у повному обсязі: реальні збитки та упущена вигода.

^ В якості висновку можна відзначити наступне: існує думка, що в Інтернеті неможливо забезпечити правовий захист авторських прав через відсутність обмежень на вільне копіювання і складності ведення контролю за копіюванням та використанням творів. Очевидно, що способи захисту авторського права в Інтернеті нічим не відрізняються від традиційних способів захисту. Сутність порушень авторського права в Інтернеті така ж, і захист його від порушень здійснюється тими ж способами, передбаченими національним законодавством, в тому числі в судовому порядку в рамках цивільного, адміністративного або кримінального розгляду. Відмінність лише в тому, що простота копіювання і нематеріальна сутність об’єктів авторського права в Інтернеті не дозволяє так само просто вирішити проблему забезпечення доказів порушень авторського права. Тягар захисту авторських прав лежить, як правило, на самого автора або на правовласників авторських прав, і вони, перш ніж поміщати твір в Інтернет, повинні заздалегідь вживати деякі додаткові дії по захисту своїх авторських прав. Виявлене конкретне порушення авторських прав передбачає конкретні дії автора або правовласника щодо захисту, для чого, в принципі, достатньо чинного

законодавства Республіки Білорусь. Однак, деякі дії по захисту авторських прав при порушеннях, пов’язаних з використанням Інтернету, набагато складніше. Це пов’язано із забезпеченням доказів порушень авторських прав в Інтернеті, а також неготовністю інфраструктури судів та суддівського корпусу за позовними справах щодо порушення авторських прав, пов’язаних з тим чи іншим використанням Інтернету, що і є основним у проблемі захисту авторських прав в Інтернеті.

14 стр., 6858 слов

Авторське право і суміжні права

... діяльності, наведений у ст.1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", свідчить, що існує досить широке коло об'єктів інтелектуальної ... творів. У широкому розумінні авторське право включає в себе положення про охорону авторського права в точному розумінні цього ... інших створювачів інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати ...

^

Стан проблеми захисту авторських прав в мережі Інтернет в Республіці Білорусь.

Указом президента № 60 від 1 лютого 2010 року «Про заходи щодо вдосконалення використання національного сегменту мережі Інтернет», було поставлено ряд завдань:

 • Захист інтересів особи, суспільства і держави в інформаційній сфері;
 • Створення умов для подальшого розвитку національного сегменту глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;
 • Підвищення якості та доступності надається громадянам та юридичним особам інформації про діяльність державних органів, інших організацій та інтернет-послуг.

Підведена база під захист авторських прав в Інтернеті.

Указ президента чітко встановлює:

«Розміщення користувачами інтернет-послуг у мережі Інтернет літературних, наукових, музичних, фотографічних, аудіовізуальних творів, творів образотворчого мистецтва, інших об’єктів авторського права і суміжних прав, що користуються правовою охороною на території Республіки Білорусь, здійснюється за згодою їх правовласників (якщо інше не визначено законодавчими актами) та за умови дотримання інших вимог законодавства про авторське право та суміжні правах.Размещеніе і поширення в мережі Інтернет інформаційних повідомлень і (або) матеріалів, запозичених з інформаційного ресурсу інформаційного агентства, іншого засобу масової інформації, розповсюджуваного через мережу Інтернет, здійснюються з використанням адресації (гіперпосилання) на першоджерело інформації та (або) засіб масової інформації, раніше поширила ці інформаційні повідомлення і (або) матеріали, якщо власником таких повідомлень і (або) матеріалів не встановлені інші умови їх розповсюдження ».

Згідно з указом до 31 грудня 2010 року питання про вдосконалення правової охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, розміщуються в мережі Інтернет, впорядкування діяльності з розміщення (розповсюдження) інтернет-реклами має бути опрацьований, відповідні пропозиції — представлені на розгляд президента.

У цей термін буде розроблено проект закону, спрямованого на вдосконалення адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за порушення вимог указу № 60 та інших актів законодавства у сфері використання національного сегменту мережі Інтернет.

Визначені відповідальні за зміст інформації, що розміщується в Інтернеті.

Відповідальність за зміст інформації, що розміщується (переданої) у Байнеті, несуть особи, які розмістили (передали) цю інформацію.

За порушення вимог указу (включаючи вимогу про надання послуги з обмеження доступу) відповідальність несуть постачальники інтернет-послуг, власники (уповноважені ними особи) пунктів колективного користування інтернет-послугами.

При виявленні органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, органами прокуратури та попереднього розслідування, органами Комітету держконтролю, податковими органами в межах їх компетенції порушень вимог указу, інших актів законодавства у сфері використання національного сегменту Глобальної мережі вищевказані органи виносять в установленому порядку юридичним особам і індивідуальним підприємцям,

4 стр., 1830 слов

Інформаційне право

... відносин. 2. Поняття, предмет, методи лікування й принципи інформаційного права Поняття "інформаційне право" з'явилося порівняно нещодавно Грузія й трактується різними вченими юристами ... поширенням інформації (правове становище засобів, поширення інформації з використання мережі інтернет та інших. глобальних інформаційних мереж); 4) відносини, пов'язані зі споживанням інформації ( ...

допустили такі порушення, приписи про усунення виявлених порушень із зазначенням строку, протягом якого вони повинні бути усунені.

При виявленні грубих порушень указу, повторних порушень указу та інших актів законодавства у сфері використання національного сегменту мережі Інтернет протягом шести місяців після винесення припису про усунення виявлених порушень надання інтернет-послуг юрособі або ІП, що допустив такі порушення, може бути, на вимогу відповідних органів , призупинено постачальником інтернет-послуг.

Вимога про призупинення надання інтернет-послуг виноситься на термін, необхідний для усунення виявлених порушень, але не більше ніж на один місяць.

Анонімність в Інтернеті спробують «скасувати».

З 1 липня цього року, згідно з указом президента № 60, постачальники інтернет-послуг будуть зобов’язані здійснювати ідентифікацію абонентських пристроїв (технічних пристроїв користувача інтернет-послуг, призначених для підключення до лінії електрозв’язку з метою забезпечення доступу до інтернет-послуг) при наданні інтернет-послуг , облік і зберігання протягом року відомостей про абонентські пристрої, а також відомостей про надані інтернет-послуги.

Що стосується інтернет-кафе, то вони зобов’язані будуть здійснювати ідентифікацію користувачів, облік і зберігання протягом року їх персональних даних, а також відомостей про надані їм послуги.

Відомості ці будуть надаватися на вимогу органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів прокуратури і попереднього розслідування, органів Комітету державного контролю, податкових органів, судів у порядку, встановленому законодавчими актами.

Серед послуг провайдерів з’явиться обмеження доступу.

Постачальники інтернет-послуг за запитом користувачів інтернет-послуг (або відповідно до договору) повинні будуть надати послуги з обмеження їх доступу до інформації, зміст якої спрямовано на:

 • Здійснення екстремістської діяльності;
 • Незаконний обіг зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових, радіоактивних, отруйних, сильнодіючих, отруйних, токсичних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів;
 • Сприяння незаконній міграції та торгівлі людьми;
 • Розповсюдження порнографічних матеріалів;
 • Пропаганду насильства, жорстокості та інших діянь, заборонених законодавством.

Постачальники інтернет-послуг, згідно з указом, повинні будуть обмежувати доступ до такої інформації при наданні цих послуг державним органам та організаціям, організаціям освіти і культури.

Найближчим часом в Білорусі з’явиться новий закон про авторське право. Його проект надійшов до Палати представників.

Олексій Пичурин

«Безумовно, закон буде поширювати свою дію і на інтернет, хоча в тексті законопроекту про це може бути не достатньо прямо сказано … Тепер таких конкретних фраз там немає. Але немає не тому, що він не поширюється на інтернет, а тому, що це само собою зрозуміле.

Законопроект буде цілком поширювати свою силу на інтернет, і всі дії, які там відбуваються, повинні будуть виконуватися згідно із законодавством про авторське право «.

9 стр., 4380 слов

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на ...

... використання географічного зазначення 3.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності на географічні зазначення 3.2. Особливості найменування ... до об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать «торговельні марки (знаки для товарів та послуг)». Визначення торговельної ... в ряді конкуруючих, чи зацікавляться нею споживачі, чи будуть вони вибирати товари за принципом “ подешевше ”, ...

За законом, інтернет-провайдери та мобільні оператори будуть відповідати за нелегальне використання музики, фільмів та інших творів. Що буде тим, хто качає музику і кіно з інтернету?

Олексій Пичурин:

«Найбільша жорстка санкція за порушення законодавства про інтелектуальну власність сьогодні — 5 років позбавлення волі. Є й компенсація за порушення авторського права, яка повинна виплачуватися правовласнику, чиї інтереси були порушені. Її максимальний рівень може досягти 50 базових величин (1750000).

Прецедентів призначення настільки суттєвою компенсації, на жаль для мене і на щастя для порушників, на території нашої країни поки не було «.

У Франції порушника авторських прав у мережі можуть відключити від інтернету на рік, оштрафувати на 30 тисяч євро або навіть посадити до в’язниці на 2 роки. У Німеччині такі злочини вважаються кримінальними і караються позбавленням волі до 5 років. У Великобританії порушників будуть попереджати письмово, а якщо це не матиме дії — зменшать швидкість інтернету.

Олексія Пічуріна,

«Для нас це поки що перспектива. В інших країнах за використання нелегального продукту кінцеві користувачі притягуються до відповідальності — відключення від інтернету і т.д. Все це ми тримаємо в голові, але поки досвіду не достатньо, щоб впевнено говорити, що будь-якого порушника в наших умовах можна і потрібно притягнути до відповідальності «.

Сергій Зікрацкій:

«Останнім часом зросла кількість претензій, пов’язаних з порушенням авторських прав взагалі і в інтернеті в тому числі. В інтернеті авторські права порушуються частіше, тому що порушити їх тут значно легше, ніж у друкованих засобах масової інформації. Скопіював, поставив куди-небудь собі на сайт — це вже і є порушення.

На моїй практиці були випадки, коли я консультував тих, чиї права були порушені, і ми домагалися припинення цього порушення, а в деяких випадках і виплати компенсації «.

За словами Сергія Зікрацкого, в законопроекті варто окремо прописати те, що стосується інтернету:

«На мій погляд, окреме регулювання інтернету і відображення його регулювання в законі про авторське право і суміжні права буде позитивним.

Специфіка діяльності інтернету значно відрізняється від специфіки діяльності в інших сферах життя. Тому регулювання авторських прав в інтернеті має відрізнятися від регулювання авторських прав в інших сферах «,

Нагадаємо, що документ був розроблений за участю представників Національної бібліотеки Республіки Білорусь, кіностудії «Білорусьфільм», адміністрації Парку високих технологій та експертів Національного центру інтелектуальної власності.

Наталія Петкевич,

Наталії Петкевич,

^

Висновок

Інтернет, безсумнівно, відкриває широкі можливості для самореалізації та втілення самих різних ідей. Саме тут, в цифровому середовищі, з’явився особливий об’єкт авторського права — Інтернет. Незважаючи на те, що прямих згадок у Законі про авторське право про особливості застосування його положень в мережі Інтернет не міститься, тим не менш, існує можливість тлумачення статей Закону для врегулювання відносин у сфері авторського права, які виникають і розвиваються в цій щодо нової області.

3 стр., 1047 слов

Поняття авторського права та сфера його дії

... ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СФЕРА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ., В§ 1. Виняткова природа авторських прав. В Внаслідок твори науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних прав як особистого ... цивільного кодексу РФ і Закон РФ В«Про авторське право і суміжні права В», визначення терміну дії авторського права. В ході цього дослідження були використані такі нормативно-правові ...

Дуже важливо, щоб в найкоротші терміни держава визначила правові рамки, в яких повинен існувати і розвиватися Інтернет. Від цього багато в чому залежить, наскільки ефективно будуть захищені авторські права не тільки в Інтернет, а й взагалі в комп’ютерних мережах. Саме відсутність реального захисту прав нерідко утримує авторів від розміщення в мережі своїх матеріалів. І якщо не вжити заходів, то Інтернет перетвориться на чорну діру для інтелектуальної праці, наслідки чого позначаться на відносинах не тільки у віртуальному світі, а й у світі реальному.

У той же час існує ряд технічних особливостей мережі, які істотно ускладнюють захист авторських і суміжних прав. Наприклад, легкість створення копій в необмеженій кількості, і також легкість запису на жорсткий диск персонального комп’ютера частин Інтернет-сайту (що є порушенням права на відтворення) робить кожного користувача мережі потенційним порушником законодавства. Саме тому в цій галузі права так важливий рівень правової культури і правосвідомості суспільства як, мабуть, ні в яких інших галузях права. Очевидна нескладність вчинення правопорушення, а також зовнішня безкарність призводить до того, що найчастіше середній користувач навіть не віддає собі звіту, наскільки часто він переступає грань правомірного використання об’єктів авторського і суміжних прав.

Література

 1. Віктор Наумов. Проблеми реалізації авторських прав в мережі Інтернет., М. — 1999р.

 2. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь

 3. Цивільний кодекс Республіки Білорусь

 4. Кійкова Є. В.Проблеми охорони авторських прав у російському секторі Інтернету. Розвиток російського права і права країн АТР в умовах конституційного реформування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 29 листопада 2003 р. — Владивосток: Видавництво ВГУЕС, 2004.

 5. Сергій Абрамян. Авторські права та їх захист в Інтернеті. www.abrams.ru

 6. Юрій Іловайський. Інтернет в Білорусі: що зміниться з 1 липня. interfax.by

 7. Указ Президента Республіки Білорусь № 60 від 1 лютого 2010 р. «Про заходи щодо вдосконалення використання національного сегменту мережі Інтернет».