Реферат право як соціальне явище

Реферат

>Рибинская державна авіаційна технологічна академія

їм П.О. Соловйова

>КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЮ

Контрольна робота

з дисципліниПРАВОВЕДЕНИЕ

Група:ЗЭП3-08

Студентка: Чеботарьова Є. П

Викладач: Терьохін О.С.

Рибінськ 2009

Зміст

I частина: Право як соціальне явище: правосвідомість, правовідносини, правові інститути та організації

1.1 Правосвідомість

1.1.1 Структура правосвідомості

1.1.2 Характерні риси правосвідомості

1.1.3 Види правосвідомості

1.2 Взаємозв’язок правосвідомості з культурою і вихованням

1.3 Значення правосвідомості

1.4 Правові інститути та організації

II частина: Питання

Список літератури

I частина: Право як соціальне явище: правосвідомість, правовідносини, правові інститути та організації

1.1 Правосвідомість

Людина, внаслідок еволюціївиделившись з тваринного світу, придбав дуже важливе якість — здатність мислити , тобто. відбивати у своїй свідомості світ довкола себе, співвідносити свою поведінку з поведінкою іншим людям.Воздействуя на людини, світ довкола себе відбивається у вигляді уявлень, думок, ідей, які, своєю чергою, закріплюються продукти людської культури: у мові, нормах моралі, обрядах, традиціях.

Розвинене свідомість формується в людини тільки тоді ми, що він втягується на суспільну життя, прилучається до її культурної спадщини. Отож не можна розглядати свідомість окремо від явищ життя. «Свідомість… від початку громадський продукт і залишається їм, поки існують люди» 1 . Поняття «свідомість» включає у собі особисте (індивідуальне) й суспільне свідомість.

Громадське свідомість —

Між особистим та маніпулюваннями суспільною свідомістю відбувається на постійній взаємодії. Вироблені суспільством норми свідомості, стають особистими переконаннями людини, основою її поведінки. Натомість, особисті ідеї, й переконання набувають якість громадської цінності, що вони входять до складу суспільної свідомості.

Залежно від характеру людські стосунки суспільну свідомість може отримувати форму релігійного, естетичного, морального і основам правової свідомості.

Правосвідомість —

1.1.1 Структура правосвідомості

Структура правосвідомості і двох елементів: правової ідеології й правової психології.

11 стр., 5474 слов

Кримінальний кодекс України та його роль у кримінально правові політиці

... 3 КК вказується, що законодавство України про кримінальну відповідальність становить виключно Кримінальний кодекс, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах ... неповнолітніх. Багато положень Загальної частини були деталізовані, крім того, з'явилися нові інститути, які потребували самостійного регулювання, сформульовані нові норми. Таким чином, відбулася ...

Правова ідеологія —

активне вплив

Правова психологія —

емоціях, установках, психічних переживаннях.

Самооцінка особистості (

почуття сорому,

Аналіз цих психологічних властивостей допомагає орієнтуватися у мотиви людських вчинків, зрозуміти причини правомірного і неправомірного поведінки.

1.1.2 Характерні риси правосвідомості

1. Правосвідомість неспроможна існувати незалежно від інших форм суспільної свідомості,, У правосвідомості відбиваються ті явища життя суспільства, які безпосередньо пов’язані з правом.

Воно охоплює створення правових норм, реалізацію їх вимог щодо правові відносини. Та перш ніж втілитися в правових нормах і практиці їхнього застосування, ті чи інші моральні, політичні й інші ідеї повинні відбутися через правосвідомість громадян.

3. Усвідомлення правових явищ життя суспільства здійснюється з допомогою юридичних понять і категорій.

До них, наприклад, ставляться такі поняття, як «законність», «юридичну відповідальність «, «правопорушення » та інші.

4. Правосвідомість відбиває як стан громадських взаємин у нагальні моменти часу, але й темпи та напрями їх розвитку.

Це виявляється в відставанні чиопережении правосвідомості від темпів розвитку громадських відносин.

Наприклад, ще на початку ХХ століття словосполучення «пересадка людських органів» просто більше не вкладалося у свідомості тодішнього середнього людини, а саме ця явище уявлялося нездійсненним. Про пересадці людських органів можна було прочитати хіба що творах письменників-фантастів: Р. Уеллса «Острів доктора Моро», М. Булгакова «Собаче серце», А. Бєляєва «Голова професора Доуеля» тощо.

Проте вже 60-ті роки ХХ століття у Радянському Союзі уперше здійснено вдала пересадка серця. Потім із часом трансплантація людських органів стала досить поширене явище у медичній практиці, і в такий спосіб придбала соціальну значимість даної.

Законодавець, усвідомивши на об’єктивній необхідності правовим регулюванням цього явища життя, 22 грудня 1992 року прийняла закон РФ «Про трансплантацію людських органів».

Правосвідомість формується багатьма поколіннями покупців, безліч характеризується наступністю.

рецепція (

1.1.3 Види правосвідомості

від рівня правової культури та кількості суб’єктів

1.Обиденное

2. Професійне

3. Наукове

>Обиденное правосвідомість, зазвичай, визначається особистим правовим досвідом людини, його уявлення про тих чи інших життєвих ситуаціях, що з правом.

Наприклад, людина знає, скільки «дають» за хуліганство, або грабіж, які документи потрібні до вступу в ВУЗ тощо.

>Обиденное правосвідомість дуже обмежена. Це вузькістю особистого досвіду, який, зазвичай, теж не виходить далеко за межі дрібних життєвих проблем.

7 стр., 3051 слов

Структура і функції правової культури юриста

... правової культури є правосвідомість юристів. Професійна правосвідомість юриста - Суб'єкти даного рівня правосвідомості ... правової культури. Функції правової культури юриста До числа основних функцій правової культури юриста в сучасному російському суспільстві ставляться: пізнавальна (гносеологічна) функція правової культури юриста - регулятивна функція правової культури юриста Правова культура юриста ...

Прямий протилежністю повсякденного є фахове й наукове правосвідомість. Воно формується внаслідок спеціального навчання у юридичнихВУЗах і відшліфовується потім у процесі юридичної практики.

1. Громадське

2. Групове

3. Індивідуальне

Громадське правосвідомість включає у собі правові погляди, ідеї, й теорії, що відбивають типові властивості правової дійсності суспільства.

За підсумками громадського складається групове і індивідуальне правосвідомість. Перш ніж суспільну свідомість проникне в розум окремої людини, вона стає свідомістю певної групи людей. Натомість, індивідуальне правосвідомість стає результатом засвоєння групового й суспільного правосвідомості з урахуванням особистого досвіду людини.

Ці різновиду правосвідомості по-різному впливають на досконалість законодавства, ефективності роботи правоохоронних органів, те що, наскільки громадяни країни є законослухняними, добровільно і виконують норми права, які правові вимоги вони висувають.

1.2 Взаємозв’язок правосвідомості з культурою і вихованням

Зв’язок правосвідомості з культурою (як вище) в тому, що з її певного рівня залежить якість правосвідомості, що може бути повсякденним чи науковим.

То що таке «правова культура»?

культура»

Правова культура, оскільки є частиною громадської, набуває її основні властивості, але водночас має низку особливостей.

Правова культура (

Проте правова культура, в широкому її розумінні є непросто належний рівень правосвідомості. Як справедливо зазначає видатний теоретик праваС.С. Алексєєв: «… головна складова правової культурі — високе місце права у суспільства, здійснення його верховенства і відповідне цьому стан справ в усьому «юридичному господарстві» країни (підготовка і титул юридичних кадрів, роль юридичних служб переважають у всіх підрозділах державної фінансової системи, становище адвокатури, розвиненість наукових закладів з питань правничий та т.д.).

Низький рівень правової культури членів товариства, особливо державних службовців, надає згубне вплив на ставлення населення права загалом і розпорядженням законів у частковості. Він є благодатним грунтом у розвиток правового нігілізму , наслідком є неповага і порушення правових норм. Ще древні римляни розуміли, що розхитати на повагу до закону легко і, тоді як відновити його авторитет важко зберегти й болісно. Природно, певний рівень правової культури купується людиною ні з народження. Він сягає їх у процесі правового виховання, яку здійснювався з допомогою різноманітних засобів і методів: самовиховання, правової пропаганди, навчання, юридичної практики.

1.3 Значення правосвідомості

Особлива громадська роль правосвідомості проявляється у його активному вплив:

  • >Правотворчество

Правові норми створюють у процесісознательно-волевой діяльностіправотворческих органів. Певні інтереси й потреби людей, як втілитися у юридичних нормах, проходять через волю і знепритомніла індивідів, створюють правові норми іправоприменительную діяльність.

Вимоги, укладені правових нормах, як і реалізуються у вигляді свідомої і вольовий діяльності людей. Що рівень правосвідомості громадян, тим точніше виконуються розпорядження правових норм. Розвинене правосвідомість допомагає людині зрозуміти, що робити правові вимоги необхідне й вигідно.

6 стр., 2565 слов

Особливості патентного захисту прав на винахід і його реєстрація

... відповідати умовам патентоздатності. Патент на винахід (корисну модель) робить його власника власником виключних прав на використання, тобто ... Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин ... патенту потрібно: заяву на видачу патенту на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); реферат; ...

>Правоотношения

Люди, взаємодіючи друг з одним, входять у різноманітних суспільні відносини: особисті, релігійні, етичні тощо.

Характер

свого соціального значимості

Інакше кажучи, що така суспільні відносини може бути належним чином врегульовані тільки з допомогою юридичних норм . Наприклад, відносини власності, мають важливого значення як окремих особистостей, так Усього суспільства загалом, найкраще регулюють норми права. Оскільки будь-яка невизначеність відносини власності, відсутність її належної захисту неминуче призводить до соціальним потрясінь. А, щоб уникнути цього, інститут власності закріплюється у поновлюваних джерелах права, набуває захистгосударственно-властного характеру. Отже,правоотношение є лише певним виглядом громадських відносин. Воно визначається нормою права і є специфічної формою вираження.

Ознаки правовідносини.

Соціальні відносини, регульовані правом, набувають загальнообов’язковий характер,гарантированность та охороні примусової силою держави, словом, всі ті ознаки, властивих самому праву. У той самий час,правоотношение має низку особливостей.

>Правоотношение —

Структура правовідносини.

А, щоб чітко вирізнити структурні елементи правовідносини навіть уявити картину їх взаємодії, звернімося випадку, чудово описаного в казці С.Я. Маршака «Як мужик корову продавав». Продавець і покупець, домовляючись між собою про ціні інших угоди, входять управоотношение купівлі-продажу. Потому, як прийдуть до угоди, у них виникнуть взаємні правничий та обов’язки: продавець, передавши предмет торгу покупцю і тим самим виконавши свій обов’язок, має право суму, належну цей предмет, відповідно, покупець, передавши цю суму продавцю, набуває декларація про продану йому річ.

суб’єкти (

Суб’єкти правовідносини це громадяни та молодіжні організації, які у відповідно до норм права є носіями юридичного права і управлінських обов’язків.

правоздатністю і дієздатністю.

>Правоспособность —

Людина вона виникає з його й припиняється його смертю.

не впливають

мати майно на праві власності,

успадковувати і заповідати майно,

займатися підприємницької діяльності чи іншого інший, не забороненої законом, тощо.

Цей перелік важливих далеко не вичерпаний. Закон лише закріплює найважливіші, невід’ємні громадян яких і визначає межі чиновного дозволеного поведінки.

З іншого боку, зміст правоздатності включає у себе та обов’язки.

Проте правоздатність перестав бути природним властивістю людини, а породжується об’єктивним правом.Правоспособность виступає передумовою придбання суб’єктивних прав, основою володіння правами. Щоб стати реальним учасником правовідносини,правоспособний суб’єкт може бути дієздатним.

Дієздатність —

18 стр., 8692 слов

Право приватної власності за законодавством України

... (ст. 316 ЦК України). Право власності розглядається в обєктивному та субєктивному аспектах. В обєктивному аспекті - це сукупність правових норм що, регулюють суспільні відносини по володінню, користуванню і ...

залежить від особистих якостей людини,

обсягу дієздатності

Види суб’єктів правовідносини.

Суб’єктами правовідносин можуть бути фізичні іюрид. особи.

До фізичних осіб

Юридичними особами