З курсу «Міжнародна економіка» : «Нелегальна міграція: країни Європи І Україна»

Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

з курсу «Міжнародна економіка»

на тему : «Нелегальна міграція:країни Європи і Україна»

Виконала студентка IV курсу групи ОА-54

Сус Тетяна Василівна

Перевірила Козлова М. О.

Житомир

2010

Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів, Нелегальною (незаконною) міграцією

видів нелегальної міграції

 1. Зовнішня нелегальна міграція.

 2. Постійна або незворотна нелегальна міграція.

 3. Сезонна нелегальна міграція.

 4. Транзитна нелегальна міграція.

 5. Еміграційна нелегальна міграція.

 6. Імміграційна нелегальна міграція.

Нелегальна міграція займає вагомий відсоток у структурі міграційних потоків. Вона є соціально небезпечним, шкідливим, протизаконним явищем, яке реально загрожує економічним інтересам і громадській безпеці держави. Вона є однією з причин зростання злочинності, поширення небезпечних захворювань, розвитку підпільного ринку праці, виникнення напруженості у відносинах між багатьма державами.

Структурні зміни на політичній карті Європи, котрі привели до утворення наддержавного політичного об’єднання – Європейського Союзу та вільної для внутрішньої міграції Шенгенської зони, створили ситуацію, за якої країни Східної та Південної Європи неминуче перетворюються на сталий транзитивний простір (географічний коридор) для нелегальної міграції. Не залишається у цьому сенсі винятком і Україна, що розташована на перехресті традиційних шляхів прямування мігрантів до «європейського благополуччя» та за пострадянського періоду історії значним чином лібералізувала режим західного кордону, водночас істотно не посиливши режим контролю північних та східних рубежів (українсько-російський та українсько-білоруський кордони).

З огляду на щорічне збільшення кількості нелегальних мігрантів, що перетинають українські кордони, означена проблема здатна перетворитися на істотний чинник ризику державної безпеки. Зважаючи на це, слід зауважити, що, не дивлячись на уявну візуальну цілісність цього феномена, розгляд проблеми нелегальної міграції потребує виокремлення певних самостійних аспектів:

4 стр., 1565 слов

Комісар ради європи з прав людини

... відомства. Як відомо, Австрія дійсних членів Ради Європи - й визнає собі обов'язкової юрисдикцію Європейської комісії і Європейського Суда з прав людини. Тому її можуть оскаржувати зазначені органи ... громадян. Юридичні правничий та обов'язки визначають найважливіші параметри поведінки індивіда у структурі громадських зв'язків суспільства. Правовий статус, природа правий і обов'язків як ключові ...

 • нелегальна міграція та транснаціональна організована злочинність, що найчастіше є супутніми явищами і виступають конфліктогенним чинником у багатьох сферах суспільного життя;

 • наркотрафік та трафік контрабанди як різновиди тіньової транснаціональної комунікації, що часто-густо збігаються з географією каналів нелегальної міграції та найчастіше виступають єдиним сектором тіньової економіки;

 • мережа політичної та владної корупції в Україні, що є не лише структурним «дахом» названих феноменів, а й головним стрижневим чинником їх відтворення та системного зміцнення.

Україна стає місцем накопичення нелегальних мігрантів, які прямують до країн Європейського Союзу. Хоча маршрут нелегальної міграції, який пролягає через Україну, не найзагрозливіший для ЄС, для України його наявність зумовлює загострення санітарно-епідеміологічної ситуації, житлового питання, проблем працевлаштування та додаткового навантаження на Державний бюджет у зв’язку з необхідністю ідентифікації, утримання та повернення нелегальних мігрантів. Подолання проблем нелегальної міграції фахівці бачать у створенні єдиного редамісійного простору між країнами-постачальниками й отримувачами нелегальних мігрантів.

Після розпаду СРСР Україна виявилася відкритою для безконтрольного переміщення через кордон мігрантів, зброї, інших предметів контрабанди. Крім того, дві третини її кордонів не були визначені на міждержавному рівні і не охоронялися.

Україна стала місцем накопичення мігрантів різних категорій, у тому числі нелегальних. Характерна риса незаконної міграції – високий рівень її транснаціональної організованості і фінансово-технічного забезпечення міжнародними злочинними угрупованнями.

Незаконні мігранти осідають переважно в містах (удвічі більше, ніж у сільській місцевості).

Це створює додаткові проблеми: збільшується навантаження на міську соціальну інфраструктуру, загострюються житлове питання, проблеми працевлаштування, виникає соціальна напруга.

Експерти Центру збору й обміну інформацією з перетинання кордонів і міграції ЄС (CIREFI) визначили основні шляхи нелегальної міграції в світі, які ведуть до ЄС, а саме:

Балтійський маршрут, Балканський маршрут, Північноафриканський маршрут, Південноамериканський маршрут, Центральноєвропейський маршрут

Хоча маршрут нелегальної міграції, який пролягає через Україну, не найзагрозливіший для Європи, для України його наявність зумовлює серйозні негативні наслідки, а саме

 • міграційна ситуація стає неконтрольованою та некерованою;

 • відбувається накопичення нелегальних мігрантів. Через це можливим є створення соціальної напруги у суспільстві та погіршення епідеміологічної ситуації. Водночас з’являється можливість додаткового навантаження на Державний бюджет України у зв’язку з необхідністю витрачати кошти на ідентифікацію, утримання та повернення нелегальних мігрантів. За експертними оцінками, для забезпечення широкомасштабних загальнодержавних заходів з нейтралізації нелегальної міграції витрати держави щорічно можуть сягати майже 28 млн. дол. США.

Українські експерти визначають, що загальний потік мігрантів можна поділити на кілька маршрутів незаконного переміщення осіб щодо національної належності мігрантів:

4 стр., 1619 слов

Планирование туров и составление маршрутов в туроператорской компании

... 3.Туроператоры договорной заключают план с поставщиками услуг. ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРФИРМЫ «МЕХИКО-ТУР» ПРИ ТУРИСТИСКИХ ПЛАНИРОВАНИИ МАРШРУТОВ. 2.1 Анализ деятельности «МЕХИКО-Туристическая». ТУР фирма ... поддержка частных гарантия; предпринимателей защиты прав потребителей; организация реализации системы запроса таким образом, чтобы мог потребитель участвовать в конструировании ...

В’єтнамський канал, Пакистансько‑індійський канал, Шрі‑ланкійсько‑бангладешський канал, Афганський канал, Китайський канал, Курдський канал, Узбецько‑таджицький канал, Чеченський канал

Нині нелегальна міграція поступово структурується, перебуваючи під жорстким контролем міжнародних злочинних угруповань, і перетворюється на високоприбутковий бізнес. Аналіз маршрутів нелегальних мігрантів засвідчує, що найпривабливішою для незаконного проникнення на Захід є українсько-словацька й українсько-угорська ділянки державного кордону, де затримується понад 70% їхньої загальної кількості. Механізм і тактика дій організаторів переправлення нелегальних мігрантів зазнають певних змін, однак основні тактичні прийоми незмінні. Зазвичай більшість нелегальних мігрантів зазначають, що вони прибули до Москви, куди потрапили безпосередньо з країни проживання або місця первинного формування потоків нелегальної міграції. У Москві спільники з числа іноземних громадян формують групи, які нелегально переправляють через східний (через територію Росії) або північний (через територію Білорусі) кордон України.

Неконтрольована нелегальна міграція є підґрунтям проблем, пов’язаних із концентрацією мігрантів в окремих реґіонах, зміною етнічної ситуації і відчутним дисбалансом між національно-культурними інтересами мігрантів і місцевого населення, поширенням у державі стійких злочинних угруповань, створених за національним принципом. Таким чином, нелегальна міграція та пов’язані з нею процеси останніми роками дедалі відчутніше впливають на соціально-політичну та криміногенну ситуацію в Україні.

^

Один з найдієвіших інструментів протидії нелегальній міграції – угоди про реадмісію, які повинні охопити і країни призначення, і країни, що постачають нелегальних мігрантів і через які цих мігрантів перевозять транзитом. Саме тому необхідно створити єдиний реадмісійний простір, що перешкоджав би неконтрольованому переміщенню великих мас людей у реґіоні та світі загалом.

Одне з основних завдань Угоди про реадмісію між Європейським Союзом та Україною – встановлення процедури швидкої та ефективної ідентифікації, безпечного й впорядкованого повернення осіб, які не відповідають вимогам в’їзду та перебування на території України чи країн –членів ЄС. Угода про реадмісію з ЄС поширюється на громадян країн – сторін Угоди, громадян третіх країн і осіб без громадянства.

Сторони зобов’язалися приймати власних громадян на запит тієї сторони Угоди, на територію якої вони в’їхали або перебувають незаконно. Сторона, до якої скеровано запит про реадмісію, зобов’язується без затримок надати необхідні документи на проїзд осіб, стосовно яких погоджено реадмісію, або продовжити термін дії проїзного документа в разі неможливості виконання реадмісії у встановлені терміни.

4 стр., 1657 слов

Україна як суб єкт міжнародного економічного права

... виходу на зарубіжні ринки і отже і залучення до міжнародного поділу праці. Ці напрями відповідають відповідним політико-економічним групам, ... році. Цей закон визначив коло фізичних та юридичних осіб, що мають право займатися цим видом діяльності та заклав основи ... тарифу, які призвані регулювати експорт та імпорт відповідно. Україна також застосовує і нетарифні методи, тобто методи адміністративного ...

Ці зобов’язання поширюються на громадян третіх країн та осіб без громадянства, якщо доведено, що вони прибули на територію сторони, яка здійснює запит, безпосередньо з території запитуваної сторони, або мали чинну реєстрацію чи візу на території запитуваної сторони. Угода встановлює порядок реадмісії, у разі надання кількома сторонами візи чи чинної реєстрації, а також за фактичної відсутності жодного з документів.

Угодою передбачено механізм зворотного повернення в разі помилкової реадмісії осіб упродовж трьох місяців. Угодою також встановлюється порядок процедури реадмісії, зокрема подання заяви на реадмісію: будь-яке переміщення особи має здійснюватися на підставі подання заяви про реадмісію до компетентних органів, окрім випадків наявності в особи чинних документів на проїзд і візи чи реєстрації іншої сторони в осіб без громадянства та громадян третіх країн. Якщо нелегала виявлено впродовж 48 годин після незаконного перетину кордону, застосовують прискорену процедуру реадмісії, визначену Угодою.

Угода встановлює часові обмеження на подання заяви про реадмісію, зокрема, 18 місяців після незаконного перетину кордонів громадянами третіх країн та осіб без громадянства та року після виявлення, що умови перебування таких осіб не відповідають чинним умовам перебування на території сторони Угоди. Відмова в реадмісії має бути обґрунтована, а в разі надання згоди реадмісію виконують відповідно до Угоди. Компетентні органи сторін мають заздалегідь письмово узгодити дату та місце передачі, можливості ескортування й іншу необхідну інформацію.

Заохочується використання будь-яких наявних видів транспорту. Усі транспортні витрати, пов’язані з реадмісією і транзитом, до кордону держави призначення несе сторона, що подає заяву на реадмісію.

У рамках договору має бути домовлено, що сторони зобов’язуються надавати взаємну допомогу з впровадження та тлумачення цієї Угоди. Для цього створюється спільний комітет з реадмісії, що матиме такі завдання та повноваження: відповідно до положень Угоди, здійснювати моніторинг імплементації Угоди та регулярний обмін інформацією; готувати пропозиції щодо змін і доповнень до угоди; вирішувати інші процедурні питання. Рішення Комітету обов’язкові для виконання сторонами. Членами Комітету стають представники України та ЄС в особі Комісії за підтримки експертів ЄС.

Після підписання Угоди про реадмісію з ЄС Україна прагне створити єдиний реадмісійний простір на основі двосторонніх угод (Україна–ЄС, Росія–ЄС, Білорусь–ЄС, Росія–Білорусь, Україна–Росія, Україна–Білорусь).

Нині Україна має двосторонні угоди про реадмісію з Грузією, Молдовою, Польщею, Словаччиною, Туреччиною, Туркменистаном, Угорщиною та Швейцарією. Однак важливим завданням залишається підписання таких угод з Росією та Білоруссю. Росія та ЄС вже мають Угоду про реадмісію, яка поки що не набрала чинності. Однак переговори щодо укладення такої угоди між Україною та Росією просуваються складно. Росія відмовляється приймати на свою територію громадян третіх країн, які і становлять основну масу транзитних нелегальних мігрантів, які проходять транзитом через Україну до ЄС. Саме це повинно стати основним завданням української дипломатії та на це має бути спрямовано підтримку країн – членів ЄС.

14 стр., 6890 слов

Національна асоціація адвокатів україни

... трьома представниками, рекомендованими з'їздом адвокатів України. Безпосередня діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України "Про адвокатуру" від ... Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином (юридичною особою) і адвокатським ... і зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; 8. виконують свої обов'язки, передбачені кримінально-процесуальним ...

^

Указом Президента України «Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією»

нормативних документів

«Програму боротьби з незаконною міграцією на 2001–2004 роки»

Кримінальний кодекс України

Нелегальна міграція є одним із чинників, який дедалі більше привертає увагу правоохоронних органів нашої держави. Вона втрачає стихійний, спонтанний характер і поступово як один із прибуткових видів злочинної діяльності підпадає під вплив різноманітних злочинних угруповань. Сьогодні доцільно вести розмову про організовану контрабанду людьми, незаконне переміщення через кордон живого товару.

Згідно із середньоєвропейськими квотами, без негативних наслідків для держави, кількість мігрантів не повинна перевищувати 0,1 % від кількості населення в країні. Таким чином, Україна може прийняти понад 50 тис. іноземців. Нині реальна кількість мігрантів (як легальних, так і нелегальних) у нашій країні, за даними Державного комітету України у справах національностей та міграції, становить близько 1 млн осіб.

Україна не залишилася осторонь від міграційних процесів, переважно, через своє географічне положення. Для більшості мігрантів вона є транзитною базою на шляху до економічно розвинених держав.

За останні роки проблема нелегальної міграції вийшла за межі окремих держав і перетворилася на світову: вона є реальною загрозою для громадської безпеки, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпечних захворювань, обумовлює підпільний ринок праці.

Міжнародна міграція набула особливої актуальності з кінця 80 – початку 90-х рр. Пояснюється це, передусім, її глобальними масштабами, регіональним характером вияву та щільним взаємозв’язком сучасної міграції з інтеграційними процесами. Нині міжнародна міграція вийшла зі стану епізодичного хвилеподібного розвитку і набула постійних та багатоманітних форм. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), загальна кількість легальних та нелегальних мігрантів у світі становила у 1990 р. 80 млн. чол., тобто – 1,7 % населення земної кулі. Це проявляється, здебільшого, у зростанні кількості переміщення населення, виникненні нових типів міграційних рухів та відповідних груп мігрантів.

Міжнародна міграція сьогодні характеризується низкою особливостей, серед яких виділяються такі:

 • зростаючі масштаби та інтенсивність;

 • зміни статево-вікової і кваліфікаційної структури мігрантів;

 • стрімке зростання чисельності біженців серед мігрантів.

Як уже зазначалося, зростання кількості нелегалів негативно впливає насамперед на рівень злочинності в Україні, поширення небезпечних захворювань, розвиток «тіньового» ринку праці. Вказаний вид бізнесу у сфері транснаціональної злочинності за своєю значущістю посідає місце поруч із наркобізнесом та торгівлею викраденими автомобілями.

Структура організованої злочинності, що контролює потоки нелегальних мігрантів, а також методи її кримінальної діяльності стають все більш витонченими й удосконаленими, а злочинні групи нараховують десятки і навіть сотні професійно підготовлених та добре оснащених членів.

48 стр., 23584 слов

Адміністративне право України

... суспільних відносин, що підлягають регулюванню адміністративним правом. А саме – адміністративне право України покликане регулювати відносини у зв’язку з ... законодавчу, виконавчу і судову та запровадженням в Україні місцевого самоврядування управління здійснюється як державними органами ... діяльністю органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб, насамперед, з позицій дотримання поваги до особи ...

Україна запізнилася із плануванням і застосуванням заходів щодо протидії нелегальній міграції, а процес видворення нелегальних мігрантів потребує значних фінансових витрат.

Певна категорія мігрантів використовує законні й незаконні можливості для того, щоб залишитися в Україні на певний час і знайти підставу для виїзду у країни Західної Європи. Це характерне для громадян Афганістану, Пакистану, Іраку, Ірану, Шрі-Ланки та Індії. Кошти для проживання в Україні заробляються завдяки торгівлі на ринках великих міст, реалізації контрабандного товару і т. ін. Спроби нелегально осісти в Україні здійснюють лише 3–5 % затриманих правопорушників. Це в основному громадяни Китаю, які спочатку прибувають до Російської Федерації або Білорусі, а потім переправляються в Україну.

На думку фахівців, найактивнішу позицію у нелегальній міграції займають закарпатські злочинні угруповання, які діють на Береговському напрямку та контролюються громадянами циганської національності. Вважається, що до 40 % приватного капіталу в прикордонних районах сформовано за рахунок нелегального перетинання людей кордону. Крім того, такий бізнес дає заробіток місцевому населенню. При затриманні нелегальні мігранти, як правило, ведуть себе спокійно і не опираються. Вони впевнені, якщо не вийшло з першого разу, вийде з другого, тому що діє система, за якої «транспортувальник» отримує плату лише тоді, коли «товар» прибуде до пункту призначення.

Злочинні угруповання, сформовані за національними ознаками, впливають на криміногенну ситуацію в Україні. Занепокоєння викликають нігерійські угруповання, які порівняно недавно «пустили коріння» на території нашої держави, але є дуже перспективними у кримінальному плані. Ці угруповання здійснюють більшість операцій щодо постачання та розповсюдження героїну, а також кримінальних операцій іншого характеру, наприклад, ініціюють створення різноманітних українсько-нігерійських СП, які завдають фінансових втрат підприємствам та громадянам України.

Окрему групу утворюють нелегальні мігранти, які прибули в Україну з республік колишнього СРСР. Найбільш організовані за етнічною ознакою та небезпечні у кримінальному аспекті – вихідці з Кавказького регіону. Так, під час профілактичної операції «Мігрант», що проводилася Держкомкордоном України та МВС України протягом тижня, було перевірено 15 000 громадян, вихідців з Кавказького регіону, які постійно або тимчасово проживали на території України та проходили за оперативними матеріалами органів внутрішніх справ, з метою встановлення їх причетності до вчинення злочинів, особливо рекетирсько-бандитського спрямування, злочинів у сфері економіки, а також з метою нейтралізації їх впливу на державні та комерційні структури. Серед них було виявлено 349 (приблизно, кожен 40) членів активно діючих організованих злочинних угруповань, близько 60 їх лідерів. Також було виявлено 45 громадян чеченської національності, які займалися незаконною діяльністю. Під час перевірки комерційних структур було встановлено близько 6 тис. осіб кавказької національності – власників або співвласників підприємств (у тому числі у сфері торгівлі – 3,5 тис. осіб, у паливно-енергетичному комплексі – 227, в агропромисловому комплексі – 505, у посередницькій діяльності – більше 1,5 тис.), 231 особа кавказької національності не мала легальних джерел доходу, але розпоряджалися значними фінансовими ресурсами. Під час операції було порушено 793 кримінальні справи відносно “гостей” із Закавказзя, до кримінальної відповідальності притягнуто 450 таких осіб. Розкрито 938 тяжких злочинів, у тому числі 14 вбивств, 19 розбійних нападів, 66 пограбувань, 75 випадків шахрайства. Вилучено 170 фальшивих паспортів, 441 одиницю вогнепальної зброї, 2,2 кг вибухівки, 123,5 кг наркотичних засобів, 858 автотранспортних засобів. Накладено арешт на майно на суму 670 тис. грн, виявлено понад 15 тис. порушень паспортного режиму, 4,5 тис. нелегальних мігрантів, 638 з яких видворено.

11 стр., 5422 слов

Громадянство України

... є вичерпним. Принципи такого правового інституту, як громадянство, в Україні закріплені й іншими нормативно-правовими актами, зокрема, Конституцією України - основним законом держави, Декларацією про державний суверенітет ... на законних підставах на території України протягом останніх 5 років; це правило не торкається осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України протягом двох років та постійно ...

Протягом останніх років Західна Європа будує загорожі від азіатської навали на західних кордонах України. Згідно з Програмою Європейського Союзу (РНАКЕ), Німеччина, Австрія та інші країни інвестують до Польщі, Угорщини, Словаччини мільйони доларів для укріплення їх східних кордонів. У Польщі здійснюються Програма розвитку прикордонної інфраструктури з Литвою, Білоруссю, Росією та Україною. До кінця 2002 року на польському кордоні буде додатково організовано 20 застав.

Сьогодні в Україні нелегально проживає близько 60 тис. іноземних громадян, з яких 2630 звинувачуються у скоєнні правопорушень та вчиненні злочинів і підлягають видворенню з країни. Для цього потрібно знайти 1,8 млн. дол. США.

Що стосується утримання нелегальних мігрантів, то прикордонники підрахували, що такий захід стосовно одного нелегала протягом доби їм коштує близько 6 грн без витрат на його транспортування, лікування і т. ін. На видворення одного іноземця витрачається понад 1,5 тис. дол. США, а тільки нині в Україні їх знаходиться близько 10 тис. осіб, які потребують першочергової депортації. За наявною статистикою, враховуючи фінансові можливості, за межі держави видворяється приблизно 20–25 % осіб із загальної кількості виявлених нелегальних мігрантів. Стосовно нелегальних мігрантів, які залишаються в Україні, то ця цифра збільшується катастрофічно, і, на жаль, можна дійти висновку, що Україна поступово перетворюється на «відстійник» нелегальної міграції. Більшість нелегальних мігрантів живуть за рахунок випадкових заробітків, вчиняють правопорушення або ведуть паразитичний спосіб життя, незаконно займаються комерційною діяльністю, погіршують стан правопорядку на вулицях, що негативно впливає на громадський порядок, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпечних хвороб.

Наявність низки проблем у боротьбі з нелегальною міграцією в Україні, її негативними наслідками потребує вироблення більш ефективних шляхів протидії в сучасних умовах, зокрема:

 • створення в країні державної структури, яка б консолідувала завдання боротьби з нелегальною міграцію на державному рівні;

 • виявлення та перекриття найбільш небезпечних каналів міграції в Україну шляхом удосконалення візової політики та якості прикордонного контролю;

 • виявлення та викриття на території України злочинних угруповань, які організують переправлення нелегальних мігрантів, виготовляють і забезпечують їх підробленими документами;

 • створення дійового механізму видворення нелегальних мігрантів до місць їх постійного проживання або до країн, з яких вони прибули. Для цього необхідно укласти відповідні міжурядові угоди, створити додаткові місця їх тимчасового утримання та залучити кошти організацій, які мають прибуток від приймання іноземців в Україні і т. ін.

  15 стр., 7371 слов

  Джерела податкового права України

  ... сучасні підходи до аналізу податкового законодавства, джерел податкового права в цілому запропоновані провідними вітчизняними фахівцями з теорії податкового та фінансового права, знайшли у монографіях О.В. ... положення повною мірою стосуються й податкового права. Джерело права, будучи одним з фундаментальних понять теорії права, само собою та у співвідношенні з іншими, «дотичними» до нього ...

Торгівля людьми є міжнародним злочином, що вимагає з боку правоохоронних органів організації обміну інформацією на двосторонній основі для оперативного прийняття рішень. Такий обмін має здійснюватися через канали міжнародних організацій.

Ситуація свідчить про те, що у зовнішньополітичній сфері безперервний потік транзитних мігрантів через територію України на Захід викликає певні сумніви з боку європейської спільноти стосовно здатності країни контролювати міграційні процеси, і тим самим підриває міжнародний авторитет України. Тому сьогодні актуальним є внесення змін до Закону України «Про імміграцію» щодо квотування іноземців та надання притулку в Україні іноземцям та особам без громадянства, а також прийняття Концепції державної міграційної політики України.