Акцизний податок

Реферат

1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, ЙОГО НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ ЗГІДНО РОЗДІЛУ VI ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ, ОБЄКТ ТА БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

Одним з невід’ємних елементів податкових систем країн світу є індивідуальний (потоварний) акциз, який в Україні має своє втілення у функціонуванні такого податку як акцизний.

Термін «акциз» походить від старофранцузького слова «accise», що означає «оцінка для оподаткування». Також термін акциз може мати походження від латинського «accidere», що означає «вирізати» спеціальні насічки на спеціальному вимірювальному пристрої, який показував кількість алкогольного напою у пляшці з метою його оподаткування. Акциз поряд із митом є однією із найбільш ранніх форм оподаткування.

Акцизний податок (до 2011 р. — акцизний збір) — це різновид непрямих податків, яким оподатковуються високорентабельні та монопольні товари, що включається у ціну товару та платниками якого виступають кінцеві споживачі товару, на який нараховується акциз.

Існують акцизи — специфічні та універсальні. За економічним змістом об’ єкта оподаткування ці податки належать до групи податків на споживання.

Податки на споживання (непрямі податки) на відміну від податків на доходи (прямих податків) мають свої переваги і недоліки, що впливає на їх роль у формуванні доходів бюджету.

Основними перевагами податків на споживання є:

більша ефективність з фіскальної точки зору, оскільки ними оподатковується споживання, яке є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж доходи та прибутки;

від них важче ухилитись і досить легко контролювати їх сплату (в Україні ця теоретична перевага на практиці не реалізується);

вони безпосередньо не впливають на процеси нагромадження;

за допомогою специфічних акцизів можна впливати на структуру споживання.

Серед недоліків податків на товари та послуги (податків на споживання) виділяють:

регресивність у соціальному аспекті, оскільки їх частка в доходах заможніших верств населення є більшою, ніж у доходах менш забезпечених громадян;

10 стр., 4878 слов

Платники податків і зборів: поняття, обов’язки, податкові правовідносини

... випадках мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності а також обрати спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром податку. При визначенні статусу фізичних осіб—платників податків важливу роль ...

досить значний вплив на загальні процеси ціноутворення (особливо це стосується універсальних акцизів).

Специфічні акцизи виникли набагато раніше, ніж універсальні. Характерними їх рисами є обмежений перелік товарів, за якими вони стягуються, та диференційовані ставки по окремих групах товарів. Універсальні акцизи відрізняються від специфічних ширшою базою оподаткування та універсальними ставками на всі групи товарів.

Перевагами універсальних акцизів порівняно зі специфічними є:

широка база оподаткування, що забезпечує стійкі надходження до бюджету, які не залежать від змін в уподобаннях споживачів та асортименті реалізованих товарів;

менш складний механізм податкового контролю завдяки застосуванню універсальних ставок;

нейтральність до процесів ціноутворення, оскільки податковий тягар рівномірно розподіляється між усіма групами товарів.

Однак і такі недоліки непрямих податків, як значний вплив на інфляційні процеси і регресивність у соціальному аспекті, виражені в універсальних акцизах яскравіше, ніж в інших непрямих податках.

Платники податку <#»justify»>Платниками податку є:

Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

Особа — суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

Фізична особа — резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового Кодексу.

Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

3 стр., 1469 слов

Особенности организации тушения пожаров и проведения АСР в условиях ...

... а по вопросам химической безопасности - правилами охраны труда, действующими на объектах. Личный состав подразделений ГПС, ... области к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ в условиях особой опасности для личного состава». Методическое ... терапия (восстановление и поддержание жизненно важных функций). При ингаляционном поступлении АХОВ (через дыхательные пути) - ...

Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа — резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 Податкового Кодексу.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та організації — не суб’єкти підприємницької діяльності.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи — резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

Особа — власник ввезених на митну територію України транспортних засобів, що переобладнуються у легкові автомобілі, з яких справляється акцизний податок.

Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

Реєстрація осіб як платників податку.

Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

Особи, визначені в підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 Податкового Кодексу, не підлягають реєстрації як платники податку.

Об’єкти оподаткування <#»justify»>акцизний податок платник нарахування

2. Аналітична частина

.1 Розрахунок податків при нарахуванні заробітної плати

128 стр., 63936 слов

Безпека життєдіяльності людини

... можна говорити про п'ять підвидів образної пам'яті: зоровий, слуховий, дотиковий, нюховий і смаковий. Психіка людини орієнтована перш за все на зорову та слухову пам'ять, які ... За ступенем вольового процесу запам'ятовування, збереження і відтворення інформації розрізняють мимовільну і довільну пам'ять. Особливий інтерес становить генетична пам’ять людини, оскільки її механізми на сьогодні є ...

Таблиця 1 — Відомість нарахування заробітної плати за січень, грн.

№ п/пПІБПрофесіяНарахована зарплата (дохід)Утримання із доходу ДоЄСВсоціальна пільга*ПДФОпрофспілкаусього утримановиплати1робочий221579,74182746,2422,15148,132066,872робочий165159,44913,5101,716,51177,651473,353робочий199171,68287,919,91379,491611,514робочий2871103,36415,1528,71547,222323,785робочий3501126,042740,595,1735,01256,223244,786робочий4191150,88606,0241,91798,813392,197мастер4691168,88678,3246,91894,113796,898нач. цеху4891176,08707,2448,91932,233958,779маркетолог5581200,92807,0155,811063,744517,2610фінансист6191222,88895,2261,911180,01501111бухгалтер7891284,081141,0478,911504,036386,9712директор13521486,761972,2135,212594,1710926,83Усього за місяць591862130,7461316,747753,21591,8610475,8148710,2

Ставка ЄСВ на ВОП _38___%

ВОП (виробн.) = 16420 ЄСВ на ВОП (виробн.) = 6238,6

ВОП (заг.виробн.) = 9582 ЄСВ на ВОП (заг.виробн.) = 3641,16

ВОП (адміністрат.) = 27603 ЄСВ на ВОП (адміністрат.) = 10489,14

ВОП (збут) = 5581 ЄСВ на ВОП (збут.) = 2120,78

Таблиця 2 — Відомість нарахування заробітної плати за лютий, грн.

№ п/пПІБПрофесіяНарахована зарплата (дохід)Утримання із доходуДоЄСВсоціальна пільга*ПДФОпрофспілкаусього утримановиплати1робочий2436,587,7182778,324,37190,372246,132робочий181665,4913,5125,618,16209,161606,845робочий3851138,62740,5145,838,51322,913528,16робочий4610166666,646,10878,73731,37мастер5160185,8746,151,60983,54176,58нач. цеху5380193,777853,801025,54354,59маркетолог6139221887,761,391170,14968,910фінансист6810245,2984,768,101298551211бухгалтер8680312,51255,186,801654,47025,612директор14873535,42193,8148,73287811995Усього за місяць59755,53645,363400,87861,7597,5610610,6449144,87

ВОП (виробн.) = 12713,5 ЄСВ на ВОП (виробн.) = 4831,13

ВОП (заг.виробн.) = 10540 ЄСВ на ВОП (заг.виробн.) = 4005,2

ВОП (адміністрат.) = 30363 ЄСВ на ВОП (адміністрат.) = 11537,94

ВОП (збут) = 6139 ЄСВ на ВОП (збут.) = 2332,82

Таблиця 3 — Відомість нарахування заробітної плати за березень, грн.

№ п/пПІБПрофесіяНарахована зарплата (дохід)Утримання із доходу ДоЄСВсоціальна пільга*ПДФОпрофспілкаусього утримановиплати1робочий2558,392,1182795,925,6213,62344,72робочий1906,868,6913,5138,719,1226,41680,45робочий4043,6145,62740,5173,640,4359,636846робочий4840,5174,370048,4922,73917,87мастер5418195783,554,21032,74385,38нач. цеху5649203,4816,856,51076,74572,39маркетолог6446232932,164,51228,65217,410фінансист7150,5257,4103471,51362,95787,611бухгалтер9114328,11317,991,11737,17376,912директор15616,7562,22315,7156,23034,112582,613робочий5891212,1851,858,91122,84768,2Усього за місяць68634,42470,871105,29160686,412317,256317,2

ВОП (виробн.) = 19240,2 ЄСВ на ВОП (виробн.) = 7311,3

ВОП (заг.виробн.) = 11067 ЄСВ на ВОП (заг.виробн.) = 4205,5

72 стр., 35937 слов

Кодекс законів про працю України

... N 871-12 від 20.03.91) Глава I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, ... особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні ...

ВОП (адміністрат.) = 31881,2 ЄСВ на ВОП (адміністрат.) = 12114,9

ВОП (збут) = 6446 ЄСВ на ВОП (збут.) = 2449,5

Усього за квартал:

ВОП (виробн.) = 48373,7 ЄСВ на ВОП (виробн.) = 18381

ВОП (заг.виробн.) = 31189 ЄСВ на ВОП (заг.виробн.) = 11851,9

ВОП (адміністрат.) = 89847,2 ЄСВ на ВОП (адміністрат.) = 34142

ВОП (збут) = 18166 ЄСВ на ВОП (збут.) = 6903,1

За квартал:

. Усього ВОП = 187575,9

. Усього заробітна плата до виплати = 154172,27

. Усього ЄСВ на ВОП = 71277,97

. Усього податки (УУ + ЄСВ на ВОП) = 104681,62

2.2 Розрахунок податків за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за квартал за загальною системою оподаткування

За приведеними результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний квартал розрахувати податок на прибуток і чистий прибуток підприємства, усього податки до сплати. Розрахунок здійснити у таблиці 4. Заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства з додатками, декларацію з ПДВ з додатком 5.

Таблиця 4 — Результати фінансово-господарської діяльності, грн.

№ п/пВихідні даніДані за варіантом (з ПДВ)ПДВСума без ПДВ1Доход від реалізації товарів (від операційної діяльності), у т.ч. ПДВ (485400 + Н*60)486060810104050502Доходи від операцій лізингу, у т.ч. ПДВ (65610 + Н*60)6627011045552253Одержана сума неустойки, (4560 + Н*60)5220052204Сума безповоротної фінансової допомоги (1600+Н*60)2260022605Доход від виконання довгострокових договорів, у т.ч. ПДВ (94200 + Н*60)9486015810790506Доход від операцій з акціями, (2850 + Н*60)3510035107Доход від операцій з векселями, (3450 + Н*60)4110041108Витрати від операцій з векселями, (1850 + Н*60)2510025109Суми безнадійної кредиторської заборгованості, у т.ч. ПДВ (81720 + Н*60)82380137306865010Інші доходи, у т.ч. ПДВ, (22170 + Н*60)2283038051902511Разом інші доходи (розрахувати, п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 +п.7 — п.8+п.9+п.10)2789304439023454012Доходи, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування, (розрахувати, п.1+п.11)76499012540063959013Прямі матеріальні витрати, у т.ч. ПДВ, (9240 + Н*60)99001650825014Прямі витрати на оплату праці (із задачі1)48373,7048373,715Сума внесків на соціальні заходи, ЄСВ на ВОП (із задачі1 )1838101838116Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо повязаних з виробництвом, (12600 + Н* 60)1326001326017Вартість придбаних послуг, прямо повязаних з виробництвом, у т.ч. ПДВ, (5460 + Н*60)61201020510018Фактичні витрати з придбання електричної та теплової енергії, у т.ч. ПДВ, (1140 + Н*60)1800300150019Інші прямі витрати, у т.ч. ПДВ, (8130 + Н*60)87901465732520Усього витрати операційної діяльності (собівартість виготовленої та реалізованої продукції) (розрахувати, п.13+п.14+п.15+п.16+ п.17+ +п.18+п.19)106624,74435102189,721Витрати на оплату праці з управління виробництвом (із задачі1)3118903118922Внески на соціальні заходи, ЄСВ на ВОП (із задачі1)11851,9011851,923Виплати на оплату службових відряджень, у т.ч. ПДВ, (4410 + Н*60)5070845422524Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення, (5220 + Н*60)58800588025Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, у т.ч. ПДВ, (9630 + Н*60)102901715857526Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень, у т.ч. ПДВ, (12300 + Н*60)1296021601080027Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно законодавства, у т.ч. ПДВ, (3930 + Н*60)4590765382528Інші загальновиробничі витрати, у т.ч. ПДВ, (6210 + Н*60)68701145572529Усього загальновиробничі витрати (розрахувати,п.21+п.22+п.23+п.24+п.25+п.26+п.27+ +п.28)88700,9663082070,930Виплати на службові відрядження, у т.ч. ПДВ, (20130 + Н*60)2079034651732531Амортизація основних засобів адміністративного використання, (4170 + Н*60)48300483032Винагорода за консультаційні, аудиторські та інші послуги, у т.ч. ПДВ, (1710 + Н*60)2370395197533Витрати на оплату послуг звязку, у т.ч. ПДВ, (1860 + Н*60)2520420210034Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання, (7260 + Н*60)79200792035Плата за розрахунково-касове обслуговування, у т.ч. ПДВ, (6450 + Н*60)71101185592536Витрати на оплату праці адміністративного персоналу (із задачі1)89847,2089847,237Внески на соціальні заходи, ЄСВ на ВОП (із задачі1)3414203414238Інші витрати загальногосподарського призначення, у т.ч. ПДВ, (22230 + Н*60)2289038151907539Усього адміністративні витрати (розрахувати, п.30+п.31+п.32+п.33+п.34+п.35+п.36+п.37+п.38)192419,29280183139,240Витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції, у т.ч. ПДВ, (5820 + Н*60)64801080540041Витрати на оплату праці робітників збуту (із задачі1)1816601816642Внески на соціальні заходи, ЄСВ на ВОП (із задачі1)6903,106903,143Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), у т.ч. ПДВ, (9360 + Н*60)100201670835044Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, у т.ч. ПДВ, (14460 + Н*60)1512025201260045Амортизація транспортних засобів, (6450 + Н*60)71100711046Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, повязані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору поставки, у т.ч. ПДВ, (14400 + Н*60)1506025101255047Інші витрати, повязані зі збутом продукції, у т.ч. ПДВ, (8520 + Н*60)91801530765048Усього витрати на збут (розрахувати, п.40+ +п.41+п.42+ п.43+п.44+п.45+п.46+п.47)88039,1931078729,149Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом (16500 + Н*60)1716001716050Витрати на операції лізингу, у т.ч. ПДВ (23820 + Н*60)2448040802040051Амортизація необоротних активів, що надані в оперативну оренду (5820 + Н*60)64800648052Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності, у т.ч. ПДВ (5730 + Н*60)63901065532553Усього інші витрати звичайної діяльності (розрахувати, п.49+п.50+п.51+п.52)5451051454936554Усього інші витрати (розрахувати, п.29+п.39+п.48+п.53)423669,230365393304,255Усього витрати, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування (розрахувати, п.20+п.54)530293,934800495493,956Обєкт оподаткування від усіх видів діяльності, оподаткований прибуток (розрахувати, п.12 без ПДВ — п.55 без ПДВ)—144096,157Податок на прибуток за звітний період (розрахувати, п.56 * 19 %)—27378,358Чистий прибуток (розрахувати, п.56 — п.57)—116717,859ПДВ до сплати (розрахувати, п.12, графа ПДВ — -п.55 графа ПДВ)-90600-60Усього податки (розрахувати, п.15+22+37+42+49+57+59)—206416,3

5 стр., 2148 слов

Особливості прийняття Податкового Кодексу, його значення, структура

... регулювання податкових відносин, фінансової відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. Податковий кодекс України має бути спрямовано на: створення в Україні стабільної ... системи оподаткування на основі запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій. Зокрема у законопроекті передбачено, щоб інвестиційно-інноваційні пріоритети при формування податку на прибуток підприємств ...

17 стр., 8362 слов

Інтелектуальна власність

... інтелектуальної власності як економічної категорії; уточнити класифікацію об’єктів права інтелектуальної власності, висвітлити майнові та немайнові права, пов’язані з інтелектуальною власністю, визначити місце та роль інтелектуальної власності ... інтелектуальної власності, що дає унікальні можливості для освіти, культурного обміну, інтенсивного духовного та інтелектуального розвитку. Особисті ...

Податок на додану вартість, належаний до сплати до бюджету згідно розділу 5 Податкового Кодексу України за формулою:

ПДВ = ПЗ — ПК,

де ПДВ — податок на додану вартість, належаний до сплати до бюджету, грн.;

ПЗ — податкові зобовязання з ПДВ, це ПДВ у реалізованих товарах, роботах, послугах, або ПДВ у доходах, грн. (п.12, графа ПДВ);

ПК — податковий кредит з ПДВ, це ПДВ у придбаних товарах, роботах, послугах, або ПДВ у валових витратах, грн. (п.55 графа ПДВ)

За приведеними у таблиці 4результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний квартал розрахувати податок на додану вартість, належаний до сплати до бюджету.

ПЗ = 125400

ПК = 34800

ПДВ до сплати = 125400 — 34800 = 90600

2.3 Розрахунок податків за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за умов оподаткування єдиним податком 3%

Підприємство є платником єдиного 3 відсоткового податку. На підставі приведених даних таблиці 4 розрахувати єдиний податок і чистий прибуток підприємства, скласти звіт про сплату єдиного податку.

Доход з ПДВ (Д = п.12): 764990 грн.

Єдиний податок (ЄП = 3% від доходу): 764990 × 0,03 = 22949,7 грн.

ПЗ з ПДВ (п.12, графа ПДВ): 125400 грн.

Витрати без ПДВ (п.55): 495493,9 грн.

ПК з ПДВ (п.55 графа ПДВ): 34800 грн.

Чистий прибуток (Д — ЄП — ПЗ — В + ПК): 764990 — 22949,7 — 125400 — 495493,9 + 34800 = 155946,4 грн.

2.4 Розрахунок податків за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за умов оподаткування єдиним податком 5%

Підприємство є платником єдиного 5 відсоткового податку. На підставі приведених даних таблиці 4 розрахувати єдиний податок і чистий прибуток підприємства, скласти звіт про сплату єдиного податку.

53 стр., 26229 слов

Бюджетний кодекс України

... підставою для встановлення іншого бюджетного періоду. 2. Відповідно до Конституції України бюджетний період дляДержавного бюджету України за особливих обставин може бути іншим,ніж передбачено частиною першою ... коштів цим Кодексом, законом про Державнийбюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісніта часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування; 10) бюджетний запит - ...

Доход з ПДВ (Д = п.12): 764990 грн.

Єдиний податок (ЄП = 5% від доходу): 764990 × 0,05 = 38249,5 грн.

Витрати з ПДВ (п.55): 530293,9 грн.

Чистий прибуток (Д — ЄП — В): 764990 — 38249,5 — 530293,9 = 196446,6 грн.

ВИСНОВКИ

Запропоновано три системи оподаткування:

загальна система оподаткування — за цією системою чистий прибуток підприємства складає 116717,8 грн.;

оподаткування єдиним податком 3% — за цією системою чистий прибуток підприємства складає 155946,4 грн.;

оподаткування єдиним податком 5% — за цією системою чистий прибуток підприємства складає 196446,6 грн.

На підставі цих даних можна зробити висновок, що серед запропонованих систем оподаткування найвигіднішою для підприємства є система єдиного 5 відсоткового податку. При застосуванні цієї системи оподаткування підприємство отримує найбільший чистий прибуток.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. — 871 [1] с.

2. Податковий кодекс <#»justify»>3. Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система: Навчальний посібник. — 2-ге видання, перероблене і доповнене. — Київ: Ліра-К, 2013. — 604 с.